Αυτά είναι τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων για το 2017 (πίνακες)
18/11/2016 15:29
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Αυτά είναι τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων για το 2017 (πίνακες)

Χωρίς αλλαγές για το 2017 έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων καθώς η κυβέρνηση δεν πρόλαβε να προχωρήσει στις αναπροσαρμογές που επιθυμούσε αναβάλλοντας για του χρόνου τις όποιες αποφάσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη ξεκινήσει την επεξεργασία των δεδομένων για τη δημιουργία μιας εφαρμογής, που θα επιτρέπει τον υπολογισμό των τελών εξειδικευμένα για κάθε όχημα, με την καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων και αντίστοιχων συντελεστών (π. χ με αυτόματη μείωση του ύψους των τελών ανά έτος με τη χρήση σχετικού συντελεστή παλαιότητας).

Με τον τρόπο αυτό:

-Θα καλυφθεί η ανάγκη για την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού του ύψους των τελών κυκλοφορίας.

-Θα αρθούν οι αδικίες του τρέχοντος εφαρμοζόμενου συστήματος σε μεγάλο βαθμό.

-Το νέο σύστημα θα εξυπηρετήσει τον πολιτικό στόχο, ο οποίος είναι η δικαιότερη και αντιπροσωπευτικότερη κατανομή των βαρών στους πολίτες της χώρας.

Όσον αφορά στα τέλη κυκλοφορίας για το 2017 -αφού ελήφθησαν υπόψη όλα τα τρέχοντα δεδομένα και οι ανάγκες της αγοράς για σταθερότητα και ασφάλεια- κρίθηκε σκόπιμο να μη γίνουν αυτή τη στιγμή βεβιασμένες τροποποιήσεις.

Τα τέλη κυκλοφορίας του 2017

Α) Πίνακας τελών κυκλοφορίας με βάση τα κυβικά (Έως 2010)

ΑΠΟ

ΕΩΣ

Τέλη κυκλοφορίας 2017

Έως 2000

1

300

22

301

785

55

786

1071

120

1072

1357

135

1358

1548

225

1549

1738

250

1739

1928

280

1929

2357

615

2358

3000

820

3001

4000

1.025

4001

9999

1.230

Από 2001 έως 2005

1

300

22

301

785

55

786

1071

120

1072

1357

135

1358

1548

240

1549

1738

265

1739

1928

300

1929

2357

630

2358

3000

840

3001

4000

1.050

4001

9999

1.260

Από 2006 έως 2010

1

300

22

301

785

55

786

1071

120

1072

1357

135

1358

1548

255

1549

1738

280

1739

1928

320

1929

2357

690

2358

3000

920

3001

4000

1.150

4001

9999

1.380

Β) Πίνακας τελών κυκλοφορίας με βάση τις εκπομπές ρύπων. (Ισχύουν από 1.11.2010)

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017

ΣΥΝΤΕΛ.

Ρύποι Χ Συντελεστή

Ρύποι Χ Συντελεστή

ΡΥΠΟΙ

ΡΥΠΟΙ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΑΠΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΩΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

0

90

0

91

100

0,9

81,9

90

101

120

0,98

98,98

117,6

121

140

1,2

145,2

168

141

160

1,85

260,85

296

161

180

2,45

394,45

441

181

200

2,78

503,18

556

201

250

3,05

613,05

762,5

251

9999

3,72

933,72

imerisia.gr