Από κατασχέσεις και ρυθμίσεις οφειλών το υπερπλεόνασμα
28/06/2018 11:53
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Από κατασχέσεις και ρυθμίσεις οφειλών το υπερπλεόνασμα

Μπορεί τα γενικά και συγκεντρωτικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού να δείχνουν ότι οι στόχοι υπερκαλύπτονται, ωστόσο, μια δεύτερη πιο λεπτομερής ανάγνωσή τους δεν επιτρέπει θριαμβολογίες. Το πιο... υγιές στοιχείο του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού αναδεικνύονται τα έσοδα με τον κωδικό ΠΟΕ, δηλαδή Παρελθόντων Οικονομικών Ετών.

Αυτή είναι η επίσημη ονομασία. Επί της ουσίας είναι τα έσοδα από κατασχέσεις, ρυθμίσεις οφειλών από φόρους προηγούμενων ετών που δεν πληρώθηκαν καθώς και έσοδα από την πρόσφατη ρύθμιση της εθελοντικής αποκάλυψης κεφαλαίων που, όπως αποδείχθηκε, παρουσίασε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία.

Ειδικότερα:
- τα έσοδα από άμεσους φόρους Παρελθόντων Οικονομικών Ετών κατά το πεντάμηνο Ιανουαρίου- Μαΐου διαμορφώθηκαν στα 1,058 δισ. ευρώ. Σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2017 παρουσίασαν αύξηση κατά 2 εκατομμύρια ενώ σε σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού παρουσίασαν υπέρβαση κατά 62 εκατ. ευρώ

- τα έσοδα από έμμεσους φόρους Παρελθόντων Οικονομικών Ετών κατά την ίδια χρονική περίοδο διαμορφώθηκαν στα 703 εκατομμύρια παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το περυσινό πεντάμηνο κατά 148 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού τα έσοδα από άμεσους φόρους ΠΟΕ παρουσίασαν υπέρβαση κατά 191 εκατ. ευρώ

- η μεγαλύτερη και σημαντικότερη κατηγορία φορολογικών εσόδων είναι αυτή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Ο ΦΠΑ που εισέπραξε το δημόσιο κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε 6,461 δισ. ευρώ εμφανίζοντας μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κατά 109 εκατομμύρια ευρώ. Σε σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού ο ΦΠΑ εμφάνισε υστέρηση κατά 31 εκατ. ευρώ.

- αύξηση σε σχέση με πέρυσι αλλά σημαντική υστέρηση σε σχέση με τον στόχο εμφάνισαν και οι φόροι κατανάλωσης. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν στο πεντάμηνο στα 3,247 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με πέρυσι κατά 187 εκατ. ευρώ αλλά υστέρηση σε σχέση με τον στόχο κατά 130 εκατομμύρια

- τα συνολικά φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στο πεντάμηνο σε 16,148 δισ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση κατά 393 εκατ. και υπέρβαση κατά 198 εκατ. Ωστόσο, αυτή η συνολικά θετική επίδοση δεν θα υπήρχε αν δεν εμφάνιζαν σημαντική υπέρβαση τα έσοδα από φόρους παρελθόντων ετών, δηλαδή από έσοδα που έχουν σε μεγάλο βαθμό πρόσκαιρο χαρακτήρα.

Πηγή: capital.gr