Αναστέλλει την επένδυση στις Σκουριές η Eldorado Gold
09/11/2017 16:06
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Αναστέλλει την επένδυση στις Σκουριές η Eldorado Gold

Στις εργασίες συντήρησης στο έργο των Σκουριών στη Χαλκιδική θα περιοριστεί ο καναδικός όμιλος Eldorado Gold, όπως ανακοίνωσε σήμερα. Η αναστολή των εργασιών στις Σκουριές έρχεται σε συνέχεια της μη έκδοσης από το υπουργείο Περιβάλλοντος των απαιτούμενων αδειών για την εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που αφορά το εργοστάσιο στις Σκουριές, όπως και για ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την μετακίνηση των αρχαιοτήτων από την περιοχή. Και είναι αποτέλεσμα της μη εύρεσης χρυσής τομής μεταξύ του υπουργείου Περιβάλλοντος και των επενδυτών.

Η ανακοίνωση

Επιπρόσθετα, η εταιρεία υπέβαλε, όπως σημειώνει η ανακοίνωση, τρεις προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας με στόχο την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της. Ζητά, δηλαδή, δικαστική προστασία εναντίον της αποτυχίας του υπουργείου Περιβάλλοντος -όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση- όσον αφορά την έκδοση των αδειών ρουτίνας, οδηγώντας σε αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην ανάπτυξη του έργου των Σκουριών.

Η εταιρεία έχει υποβάλει και αίτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του υπουργείου Περιβάλλοντος, λόγω της μη συμμόρφωσής του με προγενέστερες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από το ΣτΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eldorado Gold, ο καναδικός εξορυκτικός όμιλος θα επανεξετάσει τη στρατηγική του σε σχέση με το έργο των Σκουριών υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει τις απαιτούμενες άδειες, διαδικασία που θα πρέπει να συνοδευτεί από την υποστήριξη της κυβέρνησης σε διάλογο σχετικά με τη χρήση και την εφαρμογή των, όσο το δυνατόν, καλύτερων τεχνολογιών.

"Παρότι έχουμε καταγράψει πρόοδο στο ορυχείο της Ολυμπιάδας, απαιτούμε τις απαραίτητες άδειες και κυβερνητική υποστήριξη για να προχωρήσουμε σε περαιτέρω επένδυση στις Σκουριές. Ως αποτέλεσμα λαμβάνουεμ τώρα τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για να ενδυναμώσουμε τα δικαιώματα τις εταιρείας, ενόσω συνεχίζουμε τις προσπάθειες να επιλύσουμε τα εκκρεμή ζητήματα μέσω συνεχιζόμενου διαλόγου” σημειώνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eldorado Gold George Burns.

Τα υπόλοιπα έργα

Στα υπόλοιπα έργα, στην Ολυμπιάδα συνεχίζεται ο καθαρισμός των παλαιών τελμάτων, με την έναρξη της εμπορικής παραγωγής της δεύτερης φάσης της Ολυμπιάδας, κατά το τέταρτο τρίμηνο, να καταδεικνύει την αφοσίωση της Eldorado Gold, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, στην τήρηση υψηλών περιβαλλοντικών προδιαγραφών και μακροχρόνιων σχέσεων με τις τοπικές κοινότητες, όπως και την "δυνατότητά μας να κατασκευάζουμε και να διαχειριζόμαστε μεταλλεία στην Ελλάδα".

Στο Στρατώνι πρόδρομες ενδείξεις από τις ερευνητικές γεωτρήσεις φανερώνουν ότι είναι δυνατή η επέκταση της ζωής των μεταλλείων.

Απέτυχε ο διάλογος

Στις 11 Σεπτεμβρίου ο καναδικός όμιλος ανακοίνωσε ότι αναστέλλει το σύνολο των δραστηριοτήτων του στη Χαλκιδική, στα στα ενεργά μεταλλεία, τα έργα ανάπτυξης και τα ερευνητικά έργα. Ωστόσο, στις 21 Σεπτεμβρίου, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι εισέρχεται σε εποικοδομητικό διάλογο με την ελληνική κυβέρνηση και ως εκ τούτου ακυρώνει προσωρινή την απόφασή της για πλήρη αναστολή των εργασιών της.

Ωστόσο, η μη έγκαιρη χορήγηση από το υπουργείο Περιβάλλοντος των απαιτούμενων αδειών για τις Σκουριές οδήγησε σε νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του αρμόδιου υπουργείου. Την κίνηση της προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο είχε αποκαλύψει τοCapital.gr, ήδη από τις 20 Σεπτεμβρίου σε ρεπορτάζ του.

capital.gr