Ανάπτυξη: Από τις εξαγγελίες στην σκληρή πραγματικότητα…
08/10/2019 18:25
Του Αιρετικού
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ανάπτυξη: Από τις εξαγγελίες στην σκληρή πραγματικότητα…

Είναι γεγονός ότι η εκλογή της νέας κυβέρνησης όπως ήταν αναμενόμενο έχει δημιουργήσει θετικές προσδοκίες για την πορεία της ελληνικής οικονομίας στο μέλλον.

Στη δημιουργία αυτών των προσδοκιών συνέτεινε αφενός μεν οι προεκλογικές εξαγγελίες της Ν.Δ. για την ανάπτυξη, την προσέλκυση επενδύσεων και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αφετέρου δε η αρχική λήψη θετικών μέτρων στην οικονομία και η προσπάθεια υλοποίησης της επένδυσης του Ελληνικού.

Ασφαλώς οι θετικές εντυπώσεις και προσδοκίες αυτών των πρώτων ημερών αποτυπώθηκαν στην εικόνα της οικονομίας και ιδιαίτερα στους δείκτες οικονομικού κλίμακος.

Ωστόσο, κάποια στιγμή, οι δημιουργηθείσες προσδοκίες και εντυπώσεις θα έρθουν αντιμέτωπές με την πραγματική κατάσταση της οικονομίας και με τα σοβαρά διαρθρωτικά και δομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Η ελληνική οικονομία είναι μια οικονομία που εξέρχεται από μια δεκαετή οικονομική κρίση για την αντιμετώπιση της οποίας εφαρμόστηκαν τρία «βαριά» προγράμματα εξυγίανσης και εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση ενισχυμένης δημοσιονομικής επιτήρησης.

Η ελληνική οικονομία μετά την κρίση έχει χάσει το 25% του ΑΕΠ, η παραγωγικότητα βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία, με σοβαρά εξασθενημένο το παραγωγικό κεφάλαιο το οποίο μπορεί να δοθεί σε ιδιωτικές επενδύσεις, με αδυναμία έγκαιρης ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών καθώς και με σχεδόν ανύπαρκτο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Την δυναμική της ανάπτυξης όπως και την δυνατότητα και τον ρυθμό προσέλκυσης επενδύσεων πέραν την μείωσης της γραφειοκρατίας και της αναδιάρθρωσης της δημόσιας διοίκησης θα τις κρίνουν το εμπορικό ισοζύγιο (εξαγωγές – εισαγωγές), η ιδιωτική κατανάλωση, οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις.

Όταν οι δείκτες των προαναφερόμενων παραμέτρων είναι παγωμένοι καλό είναι να μην δημιουργούνται προσδοκίες για μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης και για επενδυτικό σοκ στην οικονομία εκτός εάν κάποιοι στην κυβέρνηση θεωρούν ανάπτυξη να μετατρέψουν την Ελλάδα σε ένα τεράστιο τουριστικό θέρετρο καθώς και σε μια μεγάλη αγορά real estate εγχώριου και διεθνούς κεφαλαίου.

Η ανάπτυξη της χώρας δεν μπορεί να συντελεστεί όσο το τραπεζικό σύστημα της χώρας παραμένει αδρανοποιημένο.

Η οικονομία με δεδομένη την εξασθένιση του παραγωγικού κεφαλαίου χρειάζεται την χρηματοδότηση από το τραπεζικό σύστημα προκειμένου να στηριχθεί ο τομέας των ιδιωτικών επενδύσεων, ο οποίος δεν θα πρέπει να εξαντλείται μόνο στην χρηματοδότηση της οικοδομής.

Επομένως η οικονομική πολιτική της κυβερνήσεως θα κριθεί και στο κατά πόσο θα μπορεί να βγάλει το τραπεζικό σύστημα από την αδράνεια για να χρηματοδοτηθεί η πραγματική οικονομία

Στην παρούσα φάση εκείνο που χρειάζεται και λείπει από την Ελληνική οικονομία για να πάρει μπροστά είναι όπως πολύ εύστοχα επισημαίνει και ο Economist, η σύνταξη και κατάρτιση ενός Εθνικού Σχεδίου Επενδύσεων που θα περιλαμβάνει την προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό, τις ιδιωτικές και τις δημόσιες επενδύσεις καθώς και το πλέγμα των απαιτούμενων παρεμβάσεων στην Ελληνική Οικονομία.

Ασφαλώς ένα σχέδιο αυτής της μορφής πρέπει να εδράζεται σε ένα οικονομικό μοντέλο αξιόπιστο και βιώσιμο κατά βάση παραγωγικό. Η πρόσφατη ιστορία μας, μας διδάσκει ότι μοντέλα οικονομίας που στηρίζονται στην αναθέρμανση της οικοδομής και τον τουρισμό μπορεί να προσφέρουν μια πρόσκαιρη ανάπτυξη αλλά αργά η γρήγορα οδηγούν σε αδιέξοδο.

Συνεπώς η κυβέρνηση καλό είναι να εγκαταλείψει τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και να οδηγηθεί στα δεδομένα του σήμερα.

Ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να προσεχθεί είναι το γεγονός ότι η χώρα παρουσιάζει υστέρηση στην υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Η υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας, σημαίνει δημιουργία νέων θέσεων εργασίας εξειδικευμένου προσωπικού, δηλαδή θέσεων εργασίας απαραίτητων για μια χώρα που αντιμετωπίζει πρόβλημα φυγής του επιστημονικού της δυναμικού στο εξωτερικό όπως η Ελλάδα.

Η δημιουργία κέντρων καινοτομίας εάν και όποτε γίνουν δεν επαρκεί εάν δεν υπάρξουν μέτρα – κίνητρα υιοθέτησης νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα τόσο των επιχειρήσεων όσο και της οικονομίας γενικότερα, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και θα καταστήσει την χώρα πιο ελκυστική στην προσέλκυση σοβαρών επενδύσεων από το εξωτερικό.

Εκείνο που θα πρέπει να αντιληφθεί η κυβέρνηση είναι το γεγονός ότι η ανάταξη και η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας πέραν του τουρισμού και της ναυτιλίας περνάει και από την αναθέρμανση και ανάπτυξη των κλάδων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας.

Ο μόνος δρόμος για μια ασφαλή και αξιόπιστη ανάπτυξη της οικονομίας είναι αυτός της ισορροπημένης ανάπτυξης των κλάδων της οικονομίας και της αναδιάρθρωσης της δημόσιας διοίκησης. Μόνο έτσι η χώρα θα καταστεί ένας πραγματικά ελκυστικός πόλος προσέγγισης επενδύσεων.