Αναβάθμισε τις ελληνικές τράπεζες η Fitch Ratings
08/10/2018 19:02
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Αναβάθμισε τις ελληνικές τράπεζες η Fitch Ratings

Η Fitch Ratings ανακοίνωσε σήμερα ότι αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση (IDR) σε Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα στο 'CCC+' από 'RD' και σε Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς στο 'CCC' από 'RD' προηγουμένως.

Την ίδια στιγμή, αναβάθμισε τα βραχυπρόθεσμα IDRs των τεσσάρων τραπεζών σε 'C' από 'RD'.

Στην ανάλυση του ο οίκος σημειώνει ότι η αναβάθμιση ακολουθεί την άρση των περιορισμών στις αναλήψεις τραπεζικών καταθέσεων και των νομικών περιορισμών στην ελεύθερη μετακίνηση κεφαλαίων εντός της χώρας την 1η Οκτωβρίου 2018.

Κατά την άποψη της Fitch, "αν και ορισμένοι περιορισμοί παραμένουν στις διασυνοριακές κεφαλαιακές ροές, οι ελληνικές τράπεζες είναι πλέον ουσιαστικά σε θέση να εξυπηρετούν όλες τις υποχρεώσεις τους".

Υπενθυμίζει παράλληλα ότι το 2017, το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδας δημοσίευσε έναν οδικό χάρτη για τη σταδιακά χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων, το οποίο προέβλεπε τρία βήματα.

Όπως σημειώνει, η πρόσφατη απομάκρυνση των κεφαλαιακών ελέγχων εντός της Ελλάδας ολοκληρώνει το δεύτερο βήμα του οδικού χάρτη. Ο οίκος εκτιμά παράλληλα ότι το τρίτο βήμα, που προβλέπει την απομάκρυνση των υπόλοιπων κεφαλαιακών ελέγχων στις ροές κεφαλαίων εκτός της Ελλάδας, θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή στο εγγύς μέλλον.

Μετά την αναβάθμιση, τα μακροπρόθεσμα IDRs των ελληνικών τραπεζών οδηγούνται πλέον από τα ατομικά πιστωτικά θεμελιώδη, όπως αποτυπώνονται στα Viability Ratings, αναφέρει ο οίκος και προσθέτει: τα VRs των ελληνικών τραπεζών παραμένουν υπό περιορισμό από την εξαιρετικά αδύναμη ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων και την υψηλή κεφαλαιακή επιβάρυνση από τα προβληματικά δάνεια. Αντανακλά επίσης την βελτιωμένη αν και ακόμα σπάνια ρευστότητα. Τα πιστωτικά προφίλ των ελληνικών τραπεζών παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητα στην επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος ή της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα, αν και οι κίνδυνοι και στα δύο έχουν μειωθεί τους τελευταίους 15 μήνες.

Ο οίκος σημειώνει τέλος ότι μία αναβάθμιση των αξιολογήσεων θα απαιτούσε σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών και της κεφαλαιακής επιβάρυνσης από τα προβληματικά δάνεια καθώς και συνεχιζόμενη βελτίωση του προφίλ των τραπεζών στη χρηματοδότηση και τη ρευστότητα τους, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης των καταθέσεων και της αποκατάστασης της πρόσβασης στις αγορές.

Πηγή: capital.gr