"Εξαερώνονται" οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών
29/10/2018 13:18
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

"Εξαερώνονται" οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) συνεχίζει την πτωτική της πορεία: ήταν -3,5% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με -6,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2017.

Το ποσό ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα και περιλαμβάνεται στα προσωρινά στοιχεία για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων για το 2ο τρίμηνο του 2018 που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ.

Σε χαμηλότερα επίπεδα κινούνται και οι επενδύσεις. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, ανήλθαν στο ποσό των 2,7 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 18,4% σε σύγκριση με 22,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2017.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, αυξήθηκε κατά 0,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 31,7 δισ. ευρώ σε 31,9 δισ. ευρώ.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 3,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 29,8 δισ. ευρώ σε 30,8 δισ. ευρώ.

Επίσης, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 0,2 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 0,3 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το δεύτερο τρίμηνο του 2017. Επιπρόσθετα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 0,4 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 0,2 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 0,2 δισ. ευρώ κατά το δεύτερο του 2018. Το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο η καθαρή λήψη δανείων ανέρχονταν σε 0,1 δισ. Ευρώ.

Ο τομέας της γενικής κυβέρνησης κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018 παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 0,2 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2017 που η καθαρή χορήγηση δανείων ήταν 0,1 δισ. ευρώ.

Οι τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί θεσμικών τομέων παρέχουν μια συνολική περιγραφή της Ελληνικής οικονομίας, βασισμένη στην ανάλυση της οικονομικής συμπεριφοράς των θεσμικών τομέων που τη συνθέτουν (νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, χρηματοοικονομικές εταιρείες, γενική κυβέρνηση) καθώς και των σχέσεων της εθνικής οικονομίας με τον υπόλοιπο κόσμο (αλλοδαπή). Tα στοιχεία που παρουσιάζονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών (ESA 2010 - Κανονισμός (ΕΕ) 549/2013). Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο 1999 (1ο τρίμηνο) έως 2018 (2 ο τρίμηνο).

Πηγή:capital.gr