Διπλοθεσίτης σύμβουλος στο υπουργείο Παιδείας;
11/01/2017 20:01
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Διπλοθεσίτης σύμβουλος στο υπουργείο Παιδείας;

Μετά από την απομάκρυνση του κ. Φίλη από το υπουργείο Παιδείας έληξε αυτοδίκαια και η απόσπαση των εκπαιδευτικών που ήταν αποσπασμένοι στο γραφείο του λόγω αλλαγής ηγεσίας.

Μεταξύ αυτών όπως φαίνεται στη Διαπιστωτική Πράξη με αρ. Πρωτ. 193508/Γ1/14-11-2016 του υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ήταν και ο κ. Δ. Ζέρβας ο οποίος ήταν και ο Διευθυντής του γραφείου του Υπουργού Παιδείας επί υπουργίας του κ. Μπαλτά!!

Όμως από το ΦΕΚ 170/2016 φαίνεται ότι ο κ. Ζέρβας έχει διοριστεί ως Γενικός Διευθυντής της Σιβιτανιδείου από 30/12/2015, η οποία είναι θέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Από την θέση αυτή εξέπεσε μετά και την πρόσφατη οριστική απόρριψη της έφεσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο που είχε κρίνει παράνομη την πρόσληψή του με την 170/2016 πράξη του Κλιμακίου του Προληπτικού Ελέγχου μη αποδεχόμενο τον προβαλλόμενο λόγο περί συγγνωστής πλάνης που είχε ισχυρισθεί με την 103/18-5-2016 απόφαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος !

Συγκεκριμένα το Ελεγκτικό Συνέδριο καταλήγει ότι είναι παράνομη η απόφαση διορισμού του Υπουργού Παιδείας.Αυτός είναι και ο λόγος που ο κ. Φίλης έκανε τροποποίηση του νόμου για τα βασικά κριτήρια πρόσληψης του Γενικού Διευθυντή του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος.

Επιπλέον η Εκτελεστική Επιτροπή του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος (που αποτελείται από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ) επιδιώκει να συνεχίσει την παρανομία αφ’ενός μεν προωθώντας διαδικασίες για επαναπροκύρηξη της θέσης αντί να ολοκληρώσει την υφιστάμενη διαδικασία για ευνόητους λόγους, αφ’ετέρου επιδιώκεται η παράνομη αποζημίωση του παυθέντος Γενικού Διευθυντή με απόφαση του αναρμόδιου προς τούτο Ειρηνοδικείου της Καλλιθέας.

Ως εκ τούτου τίθενται τα εξής ερωτήματα:

Ο κ Ζέρβας (πρώην διευθυντής Υπουργού Παιδείας κ. Μπαλτά) διατηρούσε ταυτόχρονα, επί 11 μήνες δύο (2) θέσεις στο δημόσιο ενώ η μία τουλάχιστον από αυτές είναι θέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης;

Από ποια θέση του μισθοδοτείται ο κ. Ζέρβας; Από τη θέση του Γενικού Διευθυντή στη Σιβιτανίδειο, για την οποία το ένταλμα μισθοδοσίας του έχει απορριφθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο , από την επίτροπο, το κλιμάκιο και τμήμα, το οποίο οριστικά μετά και την πρόσφατη απόρριψη της έφεσηςέχει κρίνει παράνομη την πρόσληψη του, από τη θέση του ως αποσπασμένου στο Υπουργείο Παιδείας στο γραφείο Υπουργού ή από την οργανική του θέση στο σχολείο που θα έπρεπε να υπηρετούσε;

Ή μήπως ταυτόχρονα επεδίωξε να μισθοδοτείται με 2 ή 3 μισθούς ή και από προγράμματα του υπουργείου Παιδείας;

Αληθεύει ότι επιδιώκεται η παράνομη αποζημίωσή του μέσω απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας;

Για το θέμα του παράνομου διορισμού του κ. Ζέρβα στη Σιβιτανίδειο είχε ασχοληθεί τον Σεπτέμβριο ’16 και η Βουλή στα πλαίσια συζήτησης του Πολυνομοσχεδίου με τροπολογία που υπέβαλλε ο τότε Υπουργός για να καλύψει την παράνομη απόφαση του και είχε αναφερθεί εκτενώς από το Antinews (Αναξιοκρατία και άκρατος κομματισμός από τον υπουργό Παιδείας).

Κατά τα άλλα η πρώτη φορά αριστερά επαίρεται ότι μειώνει τα έξοδα του κράτους, φέρνει την αξιοκρατία και αναγγέλλει ότι εισάγει στα Δημοτικά και τα Λύκεια “Προγράμματα μαθημάτων κατά της Διαφθοράς”. Μάλλον περί του αντιθέτου δίνει καθημερινά μαθήματα υποκρισίας, ψεύδους και διαφθοράς που ανταγωνίζονται τις πλέον διεφθαρμένες χώρες και πολιτικούς σχηματισμούς στον κόσμο.