Τι σημαίνουν για συνταξιούχους και επαγγελματίες οι αποφάσεις του ΣτΕ για τον Νόμο Κατρούγκαλου
04/10/2019 18:40
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τι σημαίνουν για συνταξιούχους και επαγγελματίες οι αποφάσεις του ΣτΕ για τον Νόμο Κατρούγκαλου

Τέλος στην υπόθεση της επιστροφής των "αναδρομικών'"στους ''παλιούς'' συνταξιούχους φαίνεται πως βάζουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) σε σχέση με το νόμο Κατρούγκαλου.

Και αυτό γιατί το ΣτΕ, ενώ κρίνει ως αντισυνταγματικό τον εν λόγω νόμο όσον αφορά τα ποσοστά αναπλήρωσης, τα οποία προβλέπει για τις συντάξεις, ξεκαθαρίζει πως η κρίση αυτή δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.

Συνεπώς εκείνα που πρέπει να αλλάξουν –και συγκεκριμένα να αυξηθούν– είναι τα ποσοστά αναπλήρωσης των μελλοντικών συντάξεων και όχι να επιστραφούν περικοπές (του 2011-2012) στις "παλιές"συντάξεις.

Ωστόσο, καθώς κρίθηκαν από το ΣτΕ αντισυνταγματικές οι περικοπές στις παλιές αλλά και στις νέες επικουρικές συντάξεις και οι αποφάσεις αυτές έχουν αναδρομική ισχύ, τίθεται θέμα επανυπολογισμού τους και ενδεχομένων αναδρομικών επιστροφών των μειώσεων μετά το 2016.

Επίσης, ζήτημα ανατροπής του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει τις εισφορές των επαγγελματιών θέτει η κρίση του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία είναι ο αντισυνταγματικός ο ν. Κατρούγκαλου σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών κρατήσεων των αυταπασχολούμενων...

Ποιες διατάξεις είναι αντισυνταγματικές και ποιες συνταγματικές

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ, κρίνονται αντισυνταγματικότητες οι διατάξεις που αφορούν:

* Τα ποσοστά αναπλήρωσης με βάση τα οποία υπολογίστηκαν οι νέες κύριες συντάξεις όσων είχαν μεγάλο ασφαλιστικό βίο, δηλαδή εκείνες τις οποίες αιτήθηκαν συνταξιούχοι μετά την 13η/5/2016 (σ..σ ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. Κατρούγκαλου) αλλά και με βάση τα οποία επανυπολογίστηκαν οι "παλιές" κύριες συντάξεις (σ.σ. εκείνες που καταβαλλόνταν κατά την 12η/5/2016, δηλαδή μία μέρα πριν τεθεί σε ισχύ ο ν. Κατρούγκαλου.

Η σχετική κρίση του ΣτΕ δεν έχει αναδρομική ισχύ (πχ από την ημερομηνία ισχύος του ν. Κατρούγκαλου). Ωστόσο, κρίθηκε συνταγματική η βάση υπολογισμού των συντάξεων αλλά και η υπαγωγή όλων των συνταξιούχων (παλιών, νέων, μελλοντικών) στο νόμο Κατρούγκαλου.

Συνεπώς:

- Η κυβέρνηση θα πρέπει να θεσπίσει νέα ποσοστά αναπλήρωσης ιδίως για εκείνους που έχουν περισσότερα έτη ασφάλισης και θα αιτηθούν σύνταξη από την ημερομηνία δημοσίευσης της σημερινής απόφασης τους ΣτΕ και έπειτα.

- Παράλληλα, δεν τίθεται θέμα επιστροφής "αναδρομικών" στους "παλιούς" συνταξιούχους (δηλαδή εκείνων που είχαν λάβει κύρια σύνταξη ή είχαν αιτηθεί κύρια σύνταξη έως και την 12η/5/2016 δηλαδή μία μέρα πριν τεθεί σε ισχύ ο ν. Κατρούγκαλου), οι οποίοι υπέστησαν περικοπές το 2011-2012.

- Τον τρόπο υπολογισμού εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, (σ.σ. ως ποσοστό επί του εισοδήματος τους) όπως αυτός ισχύει από την 1η/1/2017.

Η ισχύς της σχετικής κρίσης του ΣτΕ δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Συνεπώς τίθεται θέμα διαφοροποίησης του τρόπου αλλαγής υπολογισμού των εν λόγω εισφορών από εδώ και στο εξής. Έτσι οι εισφορές που έχουν υπολογισθεί με βάση το ν. Κατρούγκαλου από τον Ιανουάριο του 2017 έως, τουλάχιστον, και τον Σεπτέμβριο του 2019 ισχύουν. Θα πρέπει, όμως, να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμός των εισφορών των επαγγελματιών μετά τον Σεπτέμβριο -πιθανότατα από την 1η/1/2020.

- Τις περικοπές στις νέες επικουρικές συντάξεις και το ανώτατο πλαφόν 1.300 ευρώ στο άθροισμα παλιών αλλά και νέων κύριων και επικουρικών συντάξεων που ίσχυσε από 1η/6/2017.

Η ισχύ της εν λόγω απόφασης του ΣτΕ έχει αναδρομική ισχύ.

Έτσι τίθεται θέμα επανυπολογισμού των νέων επικουρικών συντάξεων, δηλαδή εκείνων τις οποίες αιτήθηκαν συνταξιούχοι από την 1η/1/2015 και έπειτα.

Επίσης τίθεται θέμα επιστροφής των αντισυνταγματικών περικοπών στις παλιές επικουρικές συντάξεις (δηλαδή εκείνες είχαν αιτηθεί συνταξιούχοι έως και την 31η/12/2014) οι οποίες αθροιζόμενες με τις κύριες ξεπερνούσαν τα 1300 ευρώ,.

Από την άλλη, το ΣτΕ έκρινε συνταγματική την ίδρυση ενιαίου φορέα για όλους, δηλαδή του ΕΦΚΑ. Συνεπώς ο ΕΦΚΑ θα μείνει "ως έχει''.

Πηγή:capital.gr