Φωτο: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Φωτο: ΑΠΕ - ΜΠΕ
01/10/2019 19:10
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα προτεινόμενα ονόματα από τον υπ. Δικαιοσύνης για πρόεδρο Ελεγκτικού Συνεδρίου και 5 αντιπροέδρους του ΑΠ

Τα 20 προτεινόμενα ονόματα των υποψηφίων δικαστών που θα καλύψουν την θέση του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις 5 κενές θέσεις των αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου, αναμένεται να διαβιβαστούν από τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα στην διάσκεψη των προέδρων της.

Για τη θέση του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο υπουργός Δικαιοσύνης, πρότεινε επιλογή να γίνει μεταξύ 6 δικαστών που έχουν τα τυπικά προσόντα, ενώ για τις θέσεις του Αρείου Πάγου πρότεινε η επιλογή να γίνει μεταξύ των 14 αρχαιοτέρων αρεοπαγιτών.

Ειδικότερα, η πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης για τα προτεινόμενα πρόσωπα που θα καλύψουν τις επίμαχες θέσεις, θα προωθηθεί προς τα μέλη της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, η οποία και θα γνωμοδοτήσει. Στην συνέχεια ο Κώστας Τσιάρας, θα προτείνει στο υπουργικό συμβούλιο τους δικαστές που θα καλύψουν τις κενές θέσεις.

Αναλυτικότερα, για την κάλυψη της κενής θέσης του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα δημιουργηθεί μετά την αποχώρηση της σημερινής πρόεδρου του Ανδρονίκης Θεοτοκάτου, στο τέλος του μήνα, ο υπουργός Δικαιοσύνης πρότεινε 6 αντιπροέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι:

1) Ιωάννης Σαρμάς,

2) Σωτηρία Ντούνη,

3) Γεωργία Μαραγκού,

4) Αγγελική Μαυρουδή,

5) Κωνσταντίνος Κωστόπουλος και

6) Μαρία Αθανασοπούλου.

Παράλληλα, οι 14 αρεοπαγίτες οι οποίοι έχουν την προβλεπόμενη τριετή θητεία στο βαθμό αυτό και προτάθηκαν από τον Κώστα Τσιάρα είναι οι εξής:

1. Μαρία Βαρελά,

2. Γεώργιoς Κovτός,

3. Ασπασία Μαγιάκoυ,

4. Αρτεμισία Παvαγιώτoυ,

5. Αλτάvα Κoκκoβoύ,

6. Χρήστoς Βρυvιώτης,

7. Δημήτριoς Γεώργας,

8. Γεώργιoς Αvαστασάκoς,

9. Iωάvvης Μαγγίvας,

10. Διovυσία Μπιτζoύvη,

11. Γεώργιoς Χoϊμές,

12. Μαρία Νικoλακέα,

13. Αβρoκόμη Θoύα και

14. Γεώργιoς Παπαηλιάδης.

Πάντως, αναμένεται και η πλήρωση των τριών κενών θέσεων αντιπροέδρων στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ