Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους και ο δεύτερος Τούρκος αξιωματικός
14/05/2018 16:18
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους και ο δεύτερος Τούρκος αξιωματικός

Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, είναι και ο δεύτερος Τούρκος αξιωματικός, στον οποίο χορηγήθηκε άσυλο από την αρμόδια επιτροπή.

Το Διοικητικό Εφετείο δεν ανέστειλε τη χορήγηση ασύλου, όπως ζητούσε το αρμόδιο υπουργείο, που προσέφυγε κατά της σχετικής απόφασης της δευτεροβάθμιας επιτροπής ασύλου.

Η πρόεδρος υπηρεσίας όμως του επέβαλλε (όπως και στον πρώτο αξιωματικό) αυστηρότατους περιοριστικούς όρους, σε μια απόφαση - καρμπόν, όπως αυτή με την οποία είχαν επιβληθεί οι όροι στον πρώτο αξιωματικό από το τμήμα αναστολών του ΣτΕ. Οι όροι που αφορούν λόγους ασφαλείας, θα ισχύουν μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης ακύρωσης και με βάση αυτούς δε θα του χορηγηθούν ταξιδιωτικά έγγραφα, ο τόπος διαμονής του θα είναι συγκεκριμένος σε μη δημοσιοποιούμενη διεύθυνση ενώ υποχρεούται να εμφανίζεται καθημερινά στο ΑΤ διαμονής του.

Η απόφαση αναφέρει ακόμα πως η διοίκηση οφείλει να λάβει κάθε αναγκαίο και πρόσφορο μέτρο με σκοπό την αποτελεσματική επιτήρηση και προστασία του Τούρκου με την προϋπόθεση ότι τα μέτρα δεν θα ισοδυναμούν με κατά ουσία κράτηση αυτού.

Επιπλέον, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων το δικαστήριο δύναται ανά πάσα στιγμή κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως να ανακαλέσει την παρούσα απόφαση.

capital.gr