Έκθεση "κόλαφος" της ΑΔΙΠ για τα ελληνικά ΑΕΙ
22/09/2018 12:36
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Έκθεση "κόλαφος" της ΑΔΙΠ για τα ελληνικά ΑΕΙ

Υποχρηματοδότηση, αυξημένος αριθμός φοιτητών, υψηλή αναλογία φοιτητών ανά διδάσκοντα, παρατεταμένη διάρκεια σπουδών για το 42% των φοιτητών, δυσκολίες στην ανάπτυξη αποτελεσματικών διοικητικών υπηρεσιών είναι μερικά από τα στοιχεία που διαμορφώνουν την κακή εικόνα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην κατηγορία των ευρωπαϊκών χωρών που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα, λόγω της ταυτόχρονης αύξησης του αριθμού των φοιτητών και της μείωσης του προσωπικού.

Τα πιο ενδεικτικά ευρήματα της έκθεσης είναι τα εξής:

Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών σε σχέση με τον πληθυσμό της (6,58%) καθώς και το μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών που σπουδάζει στο εξωτερικό (0,34%) από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Οι φοιτητές με κανονική διάρκεια σπουδών αποτελούν το 58% των φοιτητών των πανεπιστημίων, ενώ οι φοιτητές με διάρκεια σπουδών από ν+2 έτη ανέρχονται στο 29% του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών .

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (2016), η Ελλάδα εμφανίζει τη δεύτερη χειρότερη αναλογία φοιτητών/διδασκόντων (44,1 φοιτητές ανά διδάσκοντα) μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Οι χαμηλές επιδόσεις της Ελλάδας οφείλονται μεταξύ άλλων, στην αύξηση των συνταξιοδοτήσεων, σε συνδυασμό με τον περιορισμό των προσλήψεων λόγω της οικονομικής κρίσης.

Τέλος, τα τελευταία χρόνια η φυγή των Ελλήνων σε πανεπιστήμια του εξωτερικού εμφανίζει αύξουσα τάση. Το 2011 αναχώρησαν για σπουδές σε ΑΕΙ του εξωτερικού 29.577 άτομα, αριθμός ο οποίος το 2017 ανήλθε σε 37.484. (αύξηση κατά 26,73%).

Πηγή:capital.gr