Αμυντική επάρκεια και Ναυπηγεία
12/11/2018 09:40
Του Πολύκαρπου Αδαμίδη*
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Αμυντική επάρκεια και Ναυπηγεία

Η διασφάλιση της αποτρεπτικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, αποτελεί αδιαμφισβήτητη αρχή αναφοράς και μέριμνα της Αμυντικής Πολιτικής. Παραδοχή, που υποχρεώνει σε στοχευμένες επιλογές και βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Αλλά και τη διατήρηση των αντίστοιχων υποδομών όπου υπάρχουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα Ελληνικά Ναυπηγεία. Του Σκαραμαγκά και της Ελευσίνας, συμπεριλαμβανομένου του Νεωρίου της Σύρου.

Η γεωγραφική ιδιαιτερότητα της Πατρίδας μας, που περιλαμβάνει χιλιάδες (6.000) νησιά και εκτεταμένα θαλάσσια σύνορα, με πολυποίκιλα σημαινόμενα και για την Ευρώπη αλλά και για την ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών, απαιτεί πέρα από την ναυτοσύνη των στελεχών μας και επάρκεια σε σύγχρονα μέσα. Αλλά και ασφάλεια εφοδιασμού και συντήρησης. Είναι μια αρχή πάνω στην οποία εδράζεται και η στόχευση για τη διατήρηση και ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανικής Βάσης. Που με τη σειρά της αποτελεί και διακηρυγμένη αμυντική πολιτική.

Τα Ελληνικά Ναυπηγεία, υπήρξαν στο παρελθόν καύχημα της Ελληνικής οικονομίας και επιβεβαίωση της βαριάς μας βιομηχανίας, της ναυτιλίας. Λάθη, υπερβολές, επιπολαιότητες και αδράνεια, οδήγησαν στον μαρασμό της ναυπηγοκατασκευαστικής και ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας. Μαζί και η ολιγωρία σε σχέση με τη δρακόντεια εφαρμογή Κοινοτικών κανόνων, που κατά τα άλλα δεν επηρέασαν ανταγωνίστριες μονάδες στην Ισπανία και τη Γαλλία.

Η εμπειρία όμως, το δυναμικό και οι γνώσεις υπάρχουν. Αποδείχθηκε με την ολοκλήρωση της κατασκευής των υποβρυχίων στον Σκαραμαγκά και των τοπριλακάτων στην Ελευσίνα. Μπορεί και πρέπει να συνεχιστεί με τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών και τη θρυλούμενη απόκτηση νέων. Αλλά και ευρύτερα τα Ελληνικά ναυπηγεία, πρέπει να διεκδικήσουν ρόλο στη διαμορφούμενη κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας.

Πολύς λόγος γίνεται και τετραπλασιασμός των κονδυλίων προβλέπεται, στον νέο εξαετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την υλοποίηση δράσεων φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης. Βασικοί αποδέκτες των κονδυλίων αυτών θα είναι η FRONTEX και η Ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή. Στην απόκτηση των μέσων τους και τη συντήρησή τους, είναι επιβεβλημένο τα Ελληνικά Ναυπηγεία, να έχουν σημαντικό μερίδιο. Είναι το ελάχιστο για τα όσα η χώρα μας ήδη προσφέρει, στη επιτήρηση και φύλαξη των Ευρωπαϊκών Συνόρων.

Ευκαιρίες προδιαγράφονται και στο πλαίσιο της Μόνιμης Διαρθρωτικής Συνεργασίας (PESCO, Permanent Structured Cooperation). Ήδη μια από τις συμφωνηθείσες θεματικές της, που έχουν ως προαπαιτούμενο τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας, είναι η Θαλάσσια Επιτήρηση. Προνομιακό πεδίο για τα ναυπηγεία της πατρίδας μας. Αλλά και ουσιαστική συνεισφορά στην Κοινή Αμυντική προσπάθεια. Ευκαιρία να επιβεβαιωθεί, πόσο όλοι οι Εταίροι εννοούν τη συνεργασία. Αλλά και πόσο έτοιμο είναι το δυναμικό και τα στελέχη μας για να τη διεκδικήσουν και να την κάνουν πράξη. Για την Άμυνα και την οικονομία της Χώρας. Για την Άμυνα και την Ασφάλεια της Ευρώπης.

*Πολύκαρπος Αδαμίδης, Δικηγόρος, LL.M (Harvard’ 95), ΔΝ, αν. Καθηγητής Κοινοτικού Δικαίου, Προμηθειών και Διεθνών Σχέσεων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων