ΕΛΛΑΔΑ

Ανεξέλεγκτα αεροδρόμια... photo

Ανεξέλεγκτα αεροδρόμια...

Με το νέο νομοσχέδιο περί σύστασης της ΑΠΑ (Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας), και μετατροπής της ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) ...