Σύμβουλος για την  ασφάλεια του πολίτη
29/05/2018 12:25
Του Πολύκαρπου Αδαμίδη​​
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Σύμβουλος για την ασφάλεια του πολίτη

Οι τίτλοι και οι αποδιδόμενες ιδιότητες έχουν κατά κανόνα μια πανηγυρικότητα. Μπορεί ακόμα και να είναι συστατικοί, με τη δυναμική που δημιουργούν, της ιδιότητας αυτής και όχι απλά δηλωτικοί. Η απόδοσή τους και οι σχετικές εξαγγελίες δείχνουν κατά βάση καλή πρόθεση, πολιτικά αντανακλαστικά, ενίοτε δε και φαντασία.

Η θρυλούμενη θέσπιση από πλευράς αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο οργανόγραμμα της προσδοκώμενης στελέχωσης του Μαξίμου, θέσης συμβούλου για θέματα ψηφιακής πολιτικής, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών. Όπως και η δημιουργία Υπουργείου, από την παρούσα κυβέρνηση, για θέματα διαστημικής πολιτικής, είναι στη σωστή κατεύθυνση και σε υλοποίηση των Κοινοτικών προτεραιοτήτων. Η ψηφιακή αγορά, η πολιτική για το διάστημα και η προοπτική της Τεχνητής Νοημοσύνης, δημιουργούν καινοφανείς καταστάσεις, διαμορφώνουν προκλήσεις και απεικονίζουν μια πραγματικότητα, που σε πλείστες όσες περιπτώσεις μας ξεπερνά. Και απαιτεί ικανότητα προεργασίας, προσαρμογής και συμμετοχής.

Πέρα όμως από τα μεγαλόπνοα, με τον ολοένα αυξανόμενο ρόλο και σημασία τους, υπάρχει η καθημερινότητα και οι θεμελιώδεις παράμετροι διαμόρφωσής της. Η ασφάλεια διαδραματίζει κορυφαίο ρόλο μεταξύ αυτών. Πικρή είναι η διαπίστωση, ότι η αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας για την προάσπισή της, σε σχέση ιδίως με τον Πολίτη, είναι ελλειμματική. Και η κατάσταση επιδεινώνεται. Χαρακτηριστικό είναι εν προκειμένω ότι οι εκφάνσεις της, πέρα από την ευρύτατη διάχυσή της, καθίστανται πρωτόγνωρα άγριες. Ταυτόχρονα το θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισής της, μέσα από έναν συνδυασμό άγνοιας, υποβολιμαίας αμηχανίας και στρεβλής ανάγνωσης των θεμελιωδών αρχών οργάνωσης και λειτουργίας της Πολιτείας και της κοινωνίας, δείχνει να προκρίνει τη διαχείρισή της και όχι την εξάλειψή της. Τάση απαράδεκτη που λειτουργεί υπονομευτικά στα θεμέλια της κοινωνίας.

Οι αγνές προθέσεις και οι φιλότιμες προσπάθειες δεν λείπουν. Ενδεχομένως θα ήταν χρήσιμο να επαναξιολογηθεί το πλέγμα των μέσων και των υποδομών που θα καταφέρουν καίριο και διαρκές πλήγμα στην άγρια παραβατικότητα. Είναι μια θεματική που η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να συμβάλει. Τα παραδείγματα δεν λείπουν, από τις κραταιές τουλάχιστον χώρες του Δυτικού Πολιτισμού. Μια οργανική διασύνδεση με το αρμόδιο για την ασφάλεια -και όχι την προστασία, όρος που παραπέμπει σε άλλου είδους σχέσεις και υπηρεσίες- του Πολίτη Υπουργείου, θα ήταν ένα χρήσιμο πρόκριμα. Με την ανάθεση ειδικού για τον σκοπό αυτό ρόλου από τη Δημοτική Αρχή. Ιδίως στις μεγάλες πόλεις και την Αθήνα, που δεν έχει την πολυτέλεια να αναλώνεται σε πανηγυρτζίδικες εκδηλώσεις ελαφρότητας, αλλοτινών καιρών. Οι προσεχείς δημοτικές εκλογές είναι μια ευκαιρία. Και μπορεί να αποτελέσει μια πρόταση ουσίας και δυνατότητα προσφοράς στον δημότη και τον Πολίτη. Αφορά εξάλλου μια αυτονόητη υποχρέωση.