Καν’ το όπως ο Μακρόν (;)
08/09/2017 12:33
Του Πολύκαρπου Αδαμίδη
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Καν’ το όπως ο Μακρόν (;)

Διήμερο φολκλόρ για τα εσωτερικά μας. Ο Γάλλος Πρόεδρος, που ‘κάνει’ στο εξωτερικό τουλάχιστον μόδα και τη σύζυγό του, δίνει επικοινωνιακή ανάσα στην κυβέρνηση και ‘τροφή’ συζητήσεων στον απόηχο (;) της θερινής ραστώνης. Ακρόπολη- Πνύκα- ‘Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος’. Και στο ενδιάμεσο ολίγα Ελληνικά. Ωσάν να θυμίζει προηγούμενες επισκέψεις ηγετών κορυφαίων χωρών. Που βέβαια δεν ήταν και ούτε μπορούσε να είναι καταλύτης επίλυσης προβλημάτων . Η μετάβαση βέβαια από το ‘Γκάζι’, όπου ο ‘σύντροφος Ολάντ’ είχε απολαύσει το ποτό του, με ‘εκπροσώπους του καλλιτεχνικού κόσμου», στο δεμένο πρωτόκολλο της επίσκεψης Μακρόν, είναι πρόσθετη απόδειξη της ‘ενηλικίωσης’ και ‘πραγματισμού’ της κυβερνώσας Αριστεράς.

Αποτελέσματα ωστόσο θα υπάρξουν; Συμφωνίες κλείστηκαν; Δεσμεύσεις αναλήφθηκαν; Σίγουρα απαντήσεις μονολεκτικές δεν μπορούν να δοθούν. Η σπουδαιότητα εξάλλου όλων των διακυβευμάτων, προϋποθέτει προεργασία επαφών, επιμονή και μεθοδικότητα. Ούτε επιτυγχάνεται, ούτε επιδιώκεται μέσα από τη λάμψη των φωτογραφήσεων και των επίσημων γευμάτων.

Εκείνο ωστόσο που έχει αξία, στην κατεύθυνση σχεδιασμού και παραγωγής πολιτικής, να μελετηθεί, είναι το πρόγραμμα δράσης του Γάλλου Προέδρου. Εν πρώτοις προχωρά αποφασιστικά στο ξεκίνημα της θητείας του, στην υλοποίηση, των ευαίσθητων αλλά και σημαντικών σταθμών του προγραμματισμού του. Επιλογή που μπορεί να συνεπάγεται, μεταξύ των άλλων παραγόντων της διεθνούς συγκυρίας, δημοσκοπική καθίζηση, αλλά είναι η ενδεδειγμένη, ως προς τον χρόνο απορρόφησης των κραδασμών και εξασφάλισης του απαιτούμενου βάθους, για την παραγωγή αποτελεσμάτων. Έτσι με σαρωτικές ουσιαστικά ρυθμίσεις, ελαστικοποιεί τους όρους αγοράς εργασίας στην Γαλλία. Την ίδια ωστόσο ώρα επιδιώκει σε Κοινοτικό επίπεδο την αναθεώρηση της Κοινοτικής Οδηγίας για το εργατικό προσωπικό που στέλνεται από ένα Κράτος Μέλος σε άλλο Κράτος Μέλος (posted workers) για να ανατρέψει τις δυσμενείς από πλευράς όρων ανταγωνισμού συνθήκες ανταγωνισμού για το Γαλλικό εργατικό δυναμικό. Συγχρόνως δεσμεύεται για γενναία ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης του Γαλλικού εργατικού δυναμικού. Επιλογές που στοχεύουν στη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της καταναλωτικής δύναμης. Σε ένα ιδεατό πλαίσιο εξέλιξης των παραμέτρων, δημιουργεί τις συνθήκες για οικονομική ανάπτυξη.

Ομοίως σε επίπεδο επιχειρήσεων, δείχνει να επιδιώκει τη θέσπιση μέτρων ήπιου και συγκεκαλυμμένου, κατά τους επικριτές του, προστατευτισμού των Κοινοτικών προϊόντων και βεβαίως των Γαλλικών. Κύριος αντίπαλος στην κατεύθυνση αυτή τα εισαγόμενα Κινέζικα προϊόντα και η Κίνα, που ήδη εκφράζει τους προβληματισμούς της. Αλλά και σε επίπεδο βαριάς βιομηχανίας, όπου η Γαλλία έχει σπουδαίες υποδομές, ευνοεί την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας και τη διεύρυνση των Κοινοτικών πολιτικών ακόμα και στην παραγωγή στρατιωτικών μέσων και τεχνολογίας, αξιοποιώντας την αποχώρηση της Μ. Βρετανίας, που μέχρι και σήμερα αντιμετώπιζε με σκεπτικισμό, αν όχι και άρνηση τις προτάσεις για την ανάπτυξη της Κοινής αμυντικής Ευρωπαϊκής πολιτικής και την απόκτηση των αντιστοίχων μέσων.

Και σε επίπεδο εξέλιξης των Κοινοτικών θεσμών και χάραξης της πορείας του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος, ο Μακρόν έχει εξ αρχής ταχθεί υπέρ της εμπέδωσης της Ευρωζώνης και του ορισμού Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομίας. Επιλογή που φαίνεται να στηρίζεται από τη Γερμανία, με την υποψία πάντα ότι αποτελεί συγκαλυμμένη πρακτική, συμμετοχής στα ελλείμματα των χωρών του Νότου. Προοπτική που ουδόλως μας ενοχλεί και που αποτελεί επιβεβλημένη προοπτική στην κατεύθυνση της ισόρροπης ανάπτυξης και θετικής σύγκλισης.

Ο Γάλλος Πρόεδρος, ως άνθρωπος του πραγματισμού και της αγοράς, πέρα και πάνω από στερεότυπα, φαίνεται να έχει ξεκάθαρη στόχευση. Οι μέχρι σήμερα επιλογές του τον έχουν δικαιώσει. Συνειδητοποιεί απόλυτα πως μόνο μέσα από την ανάπτυξη και την παραγωγή πλούτου, διαχέονται οι εντάσεις και επιτυγχάνεται η κοινωνική ειρήνη. Στο ενδιάμεσο βέβαιο φαίνεται να απαιτούνται μέτρα που δυσαρεστούν κατά κανόνα, όσους ούτως ή άλλως ήταν απέναντί του. Που μπορούν όμως να διαμορφώσουν σε κάθε περίπτωση αρνητικό κλίμα. Κρίσιμο στοίχημα ο χρόνος. Όλα δείχνουν ότι το έχει αποδεχτεί. Και ενεργεί ανάλογα. Μιλώντας en passant Ελληνικά στην Πνύκα.