Γιατί η Ελλάδα έχει «παραδοθεί» στον χρηματοδοτούμενο εποικισμό
15/04/2018 13:44
Του Γιάννη Παγώνη*
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Γιατί η Ελλάδα έχει «παραδοθεί» στον χρηματοδοτούμενο εποικισμό

Από την πρώτη συνέντευξη του Δημήτρη Βίτσα ως υπουργού μεταναστευτικής πολιτικής στην "Αυγή" (7 Απριλίου 2018) διαβάζουμε τα εξής:

"Το βασικό μας πλαίσιο είναι η Συνθήκη της Γενεύης και το Πρωτόκολλο της Ν. Υόρκης, πάνω στο οποίο στηρίζονται το ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο, όπως και διάφορες συμφωνίες και κοινές δηλώσεις... Πάνω σε αυτά διαμορφώνουμε ένα σχέδιο διαμορφώνουμε και μια εθνική στρατηγική για τις διαδικασίες ένταξης αυτών των ανθρώπων στο κοινωνικό σύνολο... Όσον αφορά τη Κοινή Δήλωση Ε.Ε. – Τουρκίας, πρέπει να είναι σαφές ότι η ψυχή, το κύριο βάρος αυτής της Κοινής Δήλωσης είναι ότι από τη μεριά της Ευρώπης δίνονται χρήματα στην Τουρκία ώστε οι πρόσφυγες κατά κύριο λόγο να διαμένουν και να βελτιώνουν τη ζωή τους στην Τουρκία. Οι επιστροφές είναι διορθωτικός μηχανισμός και ως τέτοιον τον αντιμετωπίζω... Υπάρχει και το ζήτημα να περάσουμε σε ένα άλλο στάδιο, όπου τα διαμερίσματα και τα cash να είναι ο κύριος τρόπος φιλοξενίας. Αυτό σημαίνει αύξηση των διαμερισμάτων, σύστημα ελέγχου, υγειονομικό σύστημα, διαδικασίες εκπαίδευσης κ.λπ."...

Πρώτον, η Συνθήκη της Γενεύης του 1951 καθορίζει τον ορισμό του πρόσφυγα και προβλέπει τη μη επιστροφή του πρόσφυγα σε χώρα όπου υπάρχει φόβος δίωξής του. Όλα αυτά όμως για τον χώρο της Ευρώπης. Το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 αφαιρεί τους γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς που έθετε η Συνθήκη της Γενεύης, σύμφωνα με τους οποίους μόνον άτομα που εμπλέκονταν στα γεγονότα που συνέβησαν στην Ευρώπη πριν την 1η Ιανουαρίου του 1951, μπορούσαν να υποβάλλουν αίτηση ασύλου.

Για τους εκτός Ευρώπης «πρόσφυγες», οι χώρες που δεν έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο δεν θεωρούνται ασφαλείς. Η χώρα μας έχει υπογράψει το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης, ενώ η Τουρκία δεν το έχει υπογράψει.

Στο Άρθρο ΙΧ του Πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης όμως προβλέπεται ότι: «Πάν Κράτος μέρος του παρόντος Πρωτοκόλλου δύναται να καταγγείλει τούτο ανά πάσαν στιγμήν δια κοινοποιήσεως απευθυνόμενης προς τον Γενικόν Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2. Η καταγγελία θα έχη ισχύν όσον αφορά το ενδιαφερόμενον Κράτος, μετά πάροδον έτους από της ημερομηνίας λήψεως ταύτης υπό του Γενικού Γραμματέως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

Δεδομένων των διαμορφωθεισών συνθηκών εκτάκτου ανάγκης, οι κυβερνήσεις της Ελλάδος όφειλαν να διερευνήσουν την πιθανότητα καταγγελίας του Πρωτοκόλλου, αμέσως μόλις ξεκίνησαν οι «προσφυγικές» ροές προς την Τουρκία και κατ’ επέκταση την Ελλάδα, αντί να μπουν σε αναζητήσεις για την αναθεώρηση του Δουβλίνου. Αν το είχαν κάνει, η Ελλάδα θα είχε κάθε νόμιμο δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο στους «πρόσφυγες». Η Τουρκία πληρώνεται αδρά από την ΕΕ για να τους κρατά στο έδαφός της.

Δεύτερον, ουσιαστικά η μετεγκατάσταση έχει σταματήσει. Ας θυμηθούμε εδώ την πρόσφατη θέση του Γερμανικού ΥΠΕΞ: «Μόνον ελάχιστοι πρόσφυγες δικαιούνται να έρθουν από την Ελλάδα».

Σύμφωνα με τον Μουζάλα (24 Νοεμβρίου 2016) μιλώντας στο BHMAFM, «το 70% όσων ζητούν πλέον άσυλο στη χώρα μας είναι παράτυποι μετανάστες και μόνον το 30%, έχουν προσφυγικό προφίλ. Ενώ πριν μόνον το 2% ζητούσε άσυλο, τώρα το χρησιμοποιούν σαν τρικ, κάνουν κατάχρηση αυτού του δικαιώματος και ζητούν όλοι άσυλο (97-98%)».

Επίσης, προβλέπεται ότι στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης θα συμπεριλαμβάνονται μόνον άτομα με υπηκοότητες που το ποσοστό αναγνώρισης τους ως πρόσφυγες σε ολόκληρη την ΕΕ θα είναι τουλάχιστον 75%.Η Ελλάδα εντάσσει στη διαδικασία μετεγκατάστασης άπαντες, χωρίς να ακολουθεί τα συμφωνηθέντα.

Τρίτον, όσο οι επιστροφές αντιμετωπίζονται ως «διορθωτικός μηχανισμός» από το αρμόδιο υπουργείο, δεν πρόκειται τα νησιά να αποσυμφορηθούν. Μόνον 1.583 άτομα επεστράφησαν στην Τουρκία τα δύο τελευταία χρόνια. Επιπλέον, το υπουργείο μεταφέρει «ευάλωτους πληθυσμούς», όπως ισχυρίζεται, στην ενδοχώρα, απεμπολώντας έτσι το δικαίωμα σύμφωνα με την Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, επιστροφής τους στην Τουρκία. Όσοι έφυγαν από τα νησιά, αυτόματα, δεν εντάσσονται πλέον στο πλαίσιο της κοινής δήλωσης Ε.Ε. - Τουρκίας, ενώ το αίτημα ασύλου τους βάσει του Δουβλίνου ΙΙΙ θα εξεταστεί στην Ελλάδα, όπου και είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν εφόσον αναγνωριστούν ως πρόσφυγες.Υπολογίζεται ότι περίπου 27.000 άτομα μετεφέρθησαν από τα νησιά στην ενδοχώρα μετά την υπογραφή της κοινής δήλωσης. Από την πλευρά της Ε.Ε., η μεταφορά τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων στην ενδοχώρα εκτιμάται ως μη τήρηση της συμφωνίας από την πλευρά της Ελλάδας. Επιπλέον, όπως τονίζεται, όσο μεταφέρονται πρόσφυγες και μετανάστες στην ενδοχώρα, τόσο θα συνεχίζονται οι ροές στα νησιά.

Τέταρτον, το πρόγραμμα φιλοξενίας σε διαμερίσματα, δηλαδή το πρόγραμμα μετεγκατάστασης ESTIA της Ύπατης Αρμοστείας, το οποίο επιθυμεί ο υπουργός να είναι ο κύριος τρόπος «φιλοξενίας», είναι στην πραγματικότητα πρόγραμμα εγκατάστασης, μιας και οι διαδικασίες μετεγκατάστασης έχουν παγώσει.

Από τα παραπάνω (ενέργειες/μη ενέργειες του ελληνικού κράτους, ευνοϊκή μεταχείριση των λαθρομεταναστών) και σε συνδυασμό με την πρόθεση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για αλλαγή στον τρόπο απόδοσης «ιθαγένειας», αλλά και την γενναιόδωρη επιδοματική πολιτική προς αυτούς, καταλαβαίνει κανείς γιατίη Ελλάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί ως πόλος έλξης των «προσφύγων» και μεταναστών, γιατί αυτοί θα παραμείνουν στην Ελλάδα και τελικά γιατί η χώρα μας έχει «παραδοθεί» στον χρηματοδοτούμενο εποικισμό.

*Γιάννης Παγώνης – Γραμματέας Μεταναστευτικού-Δημογραφικού της ΝΕΑΣ ΔΕΞΙΑΣ -www.neadexia.gr