Δημογραφικό: Ο αργός θάνατος του έθνους
06/11/2019 15:46
Του Αιρετικού
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Δημογραφικό: Ο αργός θάνατος του έθνους

Εάν κάποιος αξιολογήσει την κατάσταση της χώρας σήμερα τότε εύλογα θα καταλήξει πως το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά προβλήματα της χώρας καθώς απειλεί πλέον ορατά την ίδια την ύπαρξή της.

Δυστυχώς οι εξελίξεις στο δημογραφικό είναι κάτι παραπάνω από ανησυχητικές σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ-ΣΤΑΤ. Η χώρα μπαίνει στον όγδοο συνεχόμενο χρόνο όπου ο αριθμός των γεννήσεων υπολείπεται του αριθμού των θανάτων. Το 21 % των Ελλήνων είναι άνω των 65 ετών και σε είκοσι χρόνια το 30% των Ελλήνων θα είναι άνω των 65 ετών και μόνο το 11% των Ελλήνων θα είναι νέοι.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία σε είκοσι χρόνια εάν διατηρηθούν οι ίδιοι ρυθμοί ο πληθυσμός των Ελλήνων θα μειωθεί κατά ένα εκατομμύριο άτομα. Το πρόβλημα με το δημογραφικό δεν είναι μόνο ότι μειώνεται ο πληθυσμός της χώρας, το πρόβλημα είναι επίσης ότι μειώνεται ο ικανός προς εργασία και στράτευση πληθυσμός.

Το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μαζί με το πρόβλημα της φυγής εκατοντάδων χιλιάδων νέων στο εξωτερικό και το μεταναστευτικό με αθρόα εισροή παράνομων μεταναστών νέας κυρίως ηλικίας αποτελούν ένα επικίνδυνο μείγμα που απειλεί τα θεμέλια της χώρας και της ίδιας ύπαρξης του ελληνικού έθνους.

Το πρόβλημα για την χώρα δεν είναι μόνο ότι σε είκοσι χρόνια θα μειωθεί ο πληθυσμός των Ελλήνων, το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός το ποια θα είναι η πληθυσμιακή σύνθεση της χώρας τότε. Το σίγουρο είναι πως με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα οδηγούμαστε σε μια σημαντική αλλοίωση του πληθυσμού της χώρας σε βάρος των Ελλήνων.

Έναντι του δημογραφικού προβλήματος το πολιτικό σύστημα της χώρας δυστυχώς πράττει αυτό που πράττει πάντα, δηλαδή τίποτα ποντάροντας στην αντιμετώπιση του προβλήματος κατά κύριο λόγο μέσω του μεταναστευτικού και της αθρόας εισροής παράνομων μεταναστών. Δηλαδή επιλέγεται ως τρόπος αντιμετώπισης η αλλοίωση του πληθυσμού της χώρας από την υλοποίηση πολίτικών που θα οδηγήσουν σε αύξηση της τεκνογονίας των Ελλήνων.

Φίλες και φίλοι το δημογραφικό δεν αποτελεί έναν απλό πρόβλημα εσωτερικής πολιτικής, αποτελεί Εθνικό Ζήτημα το οποίο απαιτεί την συστράτευση όλων των φορέων και οργανώσεων της χώρας και της ομογένειας σε μια κοινή προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το τόσο σοβαρό πρόβλημα. Η χορήγηση με προϋποθέσεις του επιδόματος γέννησης των 2.000€ σε καμία των περιπτώσεων δεν επαρκεί αλλά απαιτείται ένα οργανωμένο σχέδιο με πλήθος παρεμβάσεων που θα στοχεύει στην δημιουργία συνθηκών ευνοϊκών για την αύξηση των γεννήσεων στους Έλληνες.

Τελειώνοντας εκείνο που θα πρέπει να γίνει κατανοητό από το πολιτικό σύστημα της χώρας μας είναι το γεγονός πως τα προβλήματα αυτής της μορφής σε καμία των περιπτώσεων δεν επιλύονται με τον εποικισμό και την αλλοίωση του πληθυσμού μέσω των παράνομων μεταναστών αλλά αντιμετωπίζονται με την υλοποίηση εθνικά υπεύθυνης πολιτικής.