Αδιάφοροι... κοιτούμε
09/11/2019 12:00
Του Ιαπετού
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Αδιάφοροι... κοιτούμε

Αυτό πού, δυστυχώς, δέν γίνεται αντιληπτό από τήν εκάστοτε κυβερνώσα πολιτικοοικονομική «συμμορία» είναι ότι οι δομικές αρχές τής οικοδόμησης τού εθνοκράτους μας έχουν αλλοιωθεί.

Αλλοιωθεί καί όχι εκσυγχρονισθεί.

Οι αιτίες είναι πολλές καί δέν θέλω νά τίς αναπτύξω στό σχόλιό μου. Αυτό πού θέλω νά τονίσω είναι ότι αυτή η αλλοίωση συμπίπτει καί μέ τήν σύγχρονη μετακίνηση πολυπληθών πληθυσμιακών ομάδων έν είδει εισβολής. Δέν θυμίζει κάτι από τό παρελθόν (π.χ. σλαβικές εγκαταστάσεις, αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών τής ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, μετέπειτα τών Οθωμανών, κ.λ.π.) καί αυτό γιατί όλα αυτά πού συνέβησαν -χρονικά- απαίτησαν εύλογο χρόνο καί συνήθως ήταν αποτέλεσμα σφαγών μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων, εξανδραποδισμών λόγω επιδρομών αλλοεθνών, ασθενειών καί εμφύλιων διαμαχών.

Αυτό πού συμβαίνει σήμερα είναι εισβολή άοπλων, καλά ενημερωμένων, αποφασισμένων ανθρώπων νά πάρουν μέρος στόν «πλούτο» τής Δύσης, όπως τόν έχουν κάνει αντιληπτό από τά ΜΜΕ, ταινίες, δορυφορική τηλεόραση, ταξίδια, διηγήσεις γνωστών τους πού ζούν στήν Δύση καί κ.ο.κ. καί μέ μιά χρονική ταχύτητα καί μαζικότητα πού στήν κυριολεξία δέν γίνεται εύκολα αντιληπτή καί τό απόλυτο μέγεθός της τρομάζει.

Γιατί οι πολιτικοοικονομικές ελίτ τού δυτικού κόσμου τό προπαγανδίζουν, προωθούν επικοινωνιακά καί χρηματαδοτούν αξίζει επίσης ιδαίτερων αναλύσεων καί δέν θά σταθώ σέ αυτό. Γεγονός είναι ότι ο αριθμός τών «απαιτούντων μετοχή» στά πλούτη τών άλλων (τής Δύσης ειδικότερα) είναι εξωφρενικά μεγάλος (δεκάδες, άν όχι εκατοντάδες εκατομμύρια), εξόχως απαιτητικών, αποφασισμένων καί πεπεισμένων ότι θά βρούν τήν γή τής επαγγελίας. Δυστυχώς η χώρα μας είναι μία από τίς κύριες πύλες εισόδου αυτών τών εισβολέων, πύλη πού ανoιγόκλεισε τά τελευταία χρόνια (όπως η δυτική ελίτ αποφάσισε) καί ήδη έχει κλείσει. Οι απελπισμένοι όμως ελπίζουν, θά έρχονται κατά εκατοντάδες κάθε μέρα, θά απαιτούν νά πάνε πιό βόρεια, η μεγάλη πλειοψηφία τους θά εγκλωβιστεί στήν χώρα μας καί όταν η ελπίδα τους γιά φυγή πρός τόν βόρειο παράδεισο στερέψει, τότε θά τά «κάψουν» στήν κυριολεξία όλα. Ελάτε στήν θέση τους. Εσείς τί θά κάνατε;

Αυτό πού η ελίτ (ο θεός νά τήν κάνει) αυτού τού κρατιδίου, δέν μπορεί καί δέν θέλει νά σκεφθεί είναι η επόμενη μέρα. Όπως είπανε οι «παγκόσμιοποιητές» καί σύμφωνα μέ τόν τυφλοσούρτη πού τούς μοίρασαν πράττουν, λές καί τό αύριο δέν υπάρχει. Διαχείριση τής εισβολής στήν πρώτη φάση της καί μετά τί; Η αποκάλυψη;

Είναι τόσο ηλίθιοι (είτε λέγονται ζαίοι ή δαίοι ), οι αναλύσεις τους τόσο απελπιστικά ρηχές καί εκτός τόπου καί χρόνου, τόσο «ανθρωπιστικές» καί «δημοκρατικές» πού θυμίζουν τίς μέρες πρίν τήν άλωση τής Πόλης. Είναι τόσο πειθαρχημένοι στό manual πού τούς μοίρασαν, ώστε αρνούνται να διαβάσουν τίς συμπληρώσεις πού μοιράζουν ενδιάμεσα οι «κατασκευαστές». Τό Brexit, η Λεπέν, Όρμπαν, Σαλβίνι, AfD στήν Γερμανία είναι τά παιδιά πού «γέννησε» αυτή η εισβολή καί αύριο θά κληθούν νά διαχειρισθούν από κοινού τήν ευρωπαϊκή μοίρα του. Φαίνεται από τόν πανικό πού ενσπείρουν στούς χριστιανοδημοκράτες, κοινωνιστές, σοσιαλιστές καί λοιπού-στές. Δικό τους τό πρόβλημα, δική τους η διαχείριση. Καί εμείς; Δέν ανήκουμε στήν Ευρώπη; Καί τό Λός Άλαμος στίς ΗΠΑ ανήκει, αλλά άλλος ο ρόλος του. Καί εμείς στήν Ευρώπη ανήκουμε, αλλά άλλος ο ρόλος μας.

Θά γίνουμε η χαβούζα ψυχών καί ο τόπος μετάλλαξης ενός νέου τύπου νοτιοευρωπαίου. Θά γίνουμε οι σύγχρονοι αθίγγανοι καί μάλιστα πρός τέρψιν τών βορείων. Έτσι καί αλλιώς μάς είχαν γραμμένους εκεί πού δέν πιάνει η μελάνη, τώρα θά μάς λυπηθούνε; Νά ησυχάσουν καί αυτοί μιά καί καλή από τούς φυσικούς απόγονους τών Ελλήνων, πού ποτέ δέν τούς δεχθήκανε, σφόδρα τούς αμφισβήτησαν, αλλά πάντα υπήρχαν. Θά τό λύσει καί αυτό τό θέμα η συγκεκριμένη εισβολή καί θά μείνουν οι αρχαίοι ορφανοί. Επιτέλους δικοί τους, σάν πιό «κοντινοί» συγγενείς.

Εμείς τί κάνουμε; Οι ιθαγενείς. Οι υποψήφιοι πρός μετάλλαξη.

Κοιτούμε αδιάφοροι καί περιμένουμε μέ αγωνία τό «μπόλιασμα»;

Θά αντιδράσει ο άνθρωπος τής διπλανής πόρτας ή θά αρκεστεί στό πεντακοσάρικο «μέρισμα» (τί ευφημισμός θεέ μου), σέ κανένα αναδρομικό καί μιά θέση είλωτα στήν κρατική συμμορία;

Οψόμεθα...