ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

Στόχος πάντα το μυαλό photo

Στόχος πάντα το μυαλό

Η αρχαία και σύγχρονη κοινή σοφία δεν σφάλλει.«Αρχή άνδρα δείκνυσι» και «η καλή μέρα φαίνεται απ’ το πρωί». Στην ...