ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

Άλλος για διαβούλευση; photo

Άλλος για διαβούλευση;

Θεαματική υποδοχή συνάντησε, από την κοινωνία των πολιτών, η κυβερνητική πρωτοβουλία της «ανοιχτής διακυβέρνησης». Στις τρεις πρώτες μέρες ...

Welcome to reality Mr Papandreou photo

Welcome to reality Mr Papandreou

Τα ροζ συννεφάκια των πρώτων ημερών διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ διαλύθηκαν, ήρθε η ώρα για να κυβερνήσουν, για να ...