26/03/2013 18:58
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ανακοίνωση της «ΟΠΑΠ Α.Ε.» για την 7η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Μαρτίου 2013

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.) ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι:

(α) Την 26η Μαρτίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε η έβδομη (7η) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 701 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 211.568.262 μετοχές σε σύνολο 319.000.000, ήτοι ποσοστό 66,32% επί του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

(β) Μετά τη διαπίστωση απαρτίας και την εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ), μέτοχος της Εταιρείας με ποσοστό 33%, υπέβαλε αίτηση αναβολής λήψης αποφάσεων για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 39, παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και 35, παράγραφος 3 του καταστατικού της Εταιρείας και συνέχιση αυτής για το Σάββατο 6 Απριλίου και ώρα 12:00.

Σύμφωνα με τις ως άνω νομοθετικές και καταστατικές διατάξεις, η αναβολή της λήψης αποφάσεων από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς επίσης και η συνέχιση της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, είναι υποχρεωτική για τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Κατά συνέπεια των ανωτέρω, κηρύχθηκε η αναβολή λήψης αποφάσεων από την έβδομη (7η) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για  όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ορίστηκε  το Σάββατο 6 Απριλίου 2013 και ώρα 12:00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας.

Η μετ’ αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων), σε αυτήν μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27, παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και των άρθρων 28 και 29 του καταστατικού της Εταιρείας.

Περιστέρι, 26 Μαρτίου 2013

ΟΠΑΠ

ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια στο άρθρο! Γράψτε το πρώτο σχόλιο!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.