Εξώδικο του πρακτορείου "Ευρώπη" προς εκδοτικές επιχειρήσεις
25/08/2017 18:30
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Εξώδικο του πρακτορείου "Ευρώπη" προς εκδοτικές επιχειρήσεις

Με εξώδικη δήλωση απαντάει το πρακτορείο "Ευρώπη" και μέλη του διοικητικού του συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πορεία της επιχείρησης.

Ειδικότερα, το εξώδικο αναφέρει τα εξής:

ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΟΧΛΗΣΗ

1. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΕΥΡΩΠΗ" και τον διακριτικό τίτλο "ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ Α.Ε.", που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, θέση Πούσι Χατζή, οδός Ερμού, με ΑΦΜ 099366023 της Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

2. Δημητρίου Παναγούλια του Κωνσταντίνου, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Παιανίας Αττικής, θέση Πούσι Χατζή, οδός Ερμού.

3. Σπυρίδωνα Δουλφή του Κωνσταντίνου, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Παιανίας Αττικής, θέση Πούσι Χατζή, οδός Ερμού.

4. Νικολάου Παπαδόπουλου του Ιωάννη, κατοίκου Βάρης Αττικής, οδός Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 12.

ΠΡΟΣ

1. Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθ. 40, με ΑΦΜ 094460077, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

2. Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ", ΑΦΜ: 099359498 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, με έδρα το Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισίας αρ.40, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

3. Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ανώνυμη Εταιρεία", με ΑΦΜ 094460700 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, με έδρα το Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισίας αρ.40, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

4. Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΤΗΛΕΡΑΜΑ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία", ΑΦΜ 095023860 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με έδρα το Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισίας αρ.40, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

5. Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ALPHA EDITIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε." με ΑΦΜ 800448853 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 40, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

6. Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΚΑΠΙΤΑΛ.GR Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης Ανώνυμη Εταιρεία" και διακριτικό τίτλο "Capital.gr Α.Ε", με έδρα το Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 40, με Α.Φ.Μ. 998771128, της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

_______________

1.Αρνούμαστε και αποκρούουμε στο σύνολό τους ως αβάσιμες, αντισυμβατικές, καταχρηστικές, παράνομες και συκοφαντικές α) την από 8/8/2017 εξώδικη δήλωση – γνωστοποίηση και πρόσκλησή σας προς την πρώτη εξ ημών ανώνυμη εταιρεία καθώς και β) την από 9/8/2017 εξώδικη γνωστοποίηση – πρόσκληση – εξουσιοδότησή σας προς την πρώτη από εμάς και τους εξ ημών κ.κ. Δημήτριο Παναγούλια και Σπυρίδωνα Δουλφή.

2. Διαμαρτυρόμαστε για την αιφνίδια και αναίτια απόφασή σας να διακόψετε τη συνεργασία σας με την πρώτη εξ ημών ανώνυμη εταιρεία, από την περασμένη Τρίτη 8 Αυγούστου 2017. Την απόφαση αυτή τη λάβατε από κοινού και συντονισμένα με την εταιρεία με την επωνυμία "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία, ως εβδομαδιαία εφημερίδα, διέκοψε τη συνεργασία μας και ανέθεσε τη διανομή των εντύπων της στο μοναδικό ανταγωνιστή μας, από το περασμένο Σάββατο 5 Αυγούστου 2017 (τρεις μόλις ημέρες νωρίτερα από εσάς), χωρίς καν να μας ενημερώσει έστω και για την πρόθεσή της αυτή και παρά τις συμβατικές της δεσμεύσεις.

Η πρακτική σας αυτή, που εκδηλώθηκε συντονισμένα, ενορχηστρωμένακαι από κοινού με τον έτερο μεγάλο πελάτη μας, τις "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", είχε ως συνέπεια αφενός μεν να υπογράψετε εν γνώσει σας τη ληξιαρχική πράξη θανάτου της εταιρείας μας, ως πρακτορείου διανομής, και αφετέρου να καταστήσετε τη διανομή του τύπου μονοπώλιο, αφού,μετά από εσάς, όλοι οι λοιποί πελάτες της εταιρείας μας, γνωρίζατε ότι αναπόφευκτα θα ανέθεταν και αυτοί τη διανομή των εντύπων τους στο μόνο ανταγωνιστή μας, την εταιρεία ΑΡΓΟΣ ΑΕ, η οποία κατέστη έτσι το μοναδικό πρακτορείο διανομής τύπου (μονοπώλιο).

Με τις ενέργειές σας αυτές μας προξενήσατε τεράστια υλική ζημία (διαφυγόντα κέρδη από την απώλεια του συνόλου της πελατείας μας κλπ ζημία) και ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας δηλώνουμε ρητώς ότι επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας.

3. Διαμαρτυρόμαστε εντόνως για τις ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές στις ως άνω εξώδικές σας, περί του ότι "…εδώ και μήνες ουδόλως ανταποκρινόμαστε με στοιχειώδη συνέπεια στις πιο πάνω απορρέουσες από τη μεταξύ μας σύμβαση υποχρεώσεις…", ότι "…συγκεκριμένα, έχουμε υπεξαιρέσει ποσό που υπερβαίνει τα €600.000, ποσό που εδώ και καιρό έχει ήδη καταστεί άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό" καθώς και ότι προέβημεν στην υπεξαίρεση αυτή "με δόλο", ότι "…οδηγηθήκαμε πλέον σε οριστική στάση έναντι ημών πληρωμών", ότι "…δεν καταβάλαμε ως οφείλουμε βάσει της μεταξύ μας σύμβασης ούτε καν το αναλογούν ποσό από τις πωλήσεις της τελευταίας εβδομάδας των εβδομαδιαίων περιοδικών σας, το οποίο ξεπερνά τις 170.000 ευρώ" καθώς και ότι "…έχουμε ήδη καταρρεύσει στερούμενοι διοικήσεως και κεφαλαίων".

Προς αποκατάσταση της αλήθειας τονίζουμε με την παρούσα, πράγμα το οποίο σας είναι γνωστό και σας το τεκμηριώσαμε και κατά την πεντάωρη περίπου συνάντησή μας την περασμένη Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017, ότι ουδέν σας οφείλουμε μέχρι σήμερα και επομένως δεν υπήρχε ουδείς λόγος για τη διακοπή της συνεργασίας μας.

4. Αντισυμβατικά, καταχρηστικά, παράνομα και χωρίς κάποιο σπουδαίο λόγο εσείς διακόψατε τη μεταξύ μας συνεργασία για τη διανομή των εντύπων σας, παρά το ότι η από 1/7/2015 μεταξύ μας Σύμβασης Διανομής Τύπου είναι ορισμένου χρόνου και έχει διάρκεια μέχρι και την 1/7/2020 (όρος 3.1. της Σύμβασης).

Δικαίωμα σε καταγγελία θα είχατε μόνο αν συνέτρεχε σπουδαίος λόγος προς τούτο (όρος 3.2.), συνιστάμενος στην παράβαση της Σύμβασης Διανομής, την οποία όμως εμείς δεν παρέβημεν. Αντιθέτως σας υπενθυμίζουμε τις διευκολύνσεις προς τον Όμιλο των εταιρειών σας, που σας είναι γνωστές, αλλά τις αποκρύπτετε. Παρά ταύτα εσείς καταγγείλατε τη Σύμβαση Διανομής και μάλιστα με άμεση ισχύ, παρά το ότι έχετε συμφωνήσει ότι τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται με την πάροδο ενός (1) μήνα από την επίδοση σε μας της σχετικής έγγραφης δήλωσης καταγγελίας. Η άμεση ισχύς που προσδώσατε στην καταγγελία σας είχε ως συνέπεια την επιδιωκόμενη από εσάς καταστροφή της εταιρείας μας, προς όφελος του μονοπωλίου, στο οποίο ενταχθήκατε.

5. Για μια ακόμα φορά σας υπενθυμίζουμε ότι, κατά την υπογραφή της από 1/7/2015 μεταξύ μας Σύμβασης Διανομής Τύπου, είχατε συμφωνήσει τα εξής: "…Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, πριν από την εκάστοτε λήξη της διάρκειάς της και χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος, αυτός που καταγγέλλει υποχρεούται να αποζημιώσει το άλλο Μέρος. Ως δίκαιο και εύλογο ποσό αποζημίωσης για την περίπτωση αυτή συμφωνείται ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της ονομαστικής αξίας του συνόλου των υπολειπόμενων πωλήσεων των ΕΝΤΥΠΩΝ που θα πραγματοποιούνταν έως το τέλος της διάρκειας ισχύος της παρούσας, αν δεν είχε μεσολαβήσει η καταγγελία. Οι υπολειπόμενες πωλήσεις υπολογίζονται κατ' εκτίμηση με βάση το μέσο όρο πωλήσεων των ΕΝΤΥΠΩΝ που έγιναν ημερολογιακά ένα έτος πριν από την έναρξη ισχύος της καταγγελίας. Ρητά συμφωνείται ότι η συνδρομή ή μη του σπουδαίου λόγου άσκησης της καταγγελίας και ως εκ τούτου του δικαιώματος αποζημίωσης ή μη του έτερου μέρους κρίνεται τελικά μετά από σχετική απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου" (όρος 3.3.). Σας δηλώνουμε με την παρούσα ότι με τις ως άνω ενέργειές σας, πέραν της προαναφερθείσας ζημίας μας από την αποχώρηση του συνόλου των πελατών μας που μας προκαλέσατε, οφείλετε να μας αποζημιώσετε, καταβάλλοντας το ως άνω ποσό που κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, το οποίο για τους επόμενους 35 μήνες που θα διαρκούσε η Σύμβαση Διανομής, ανέρχεται σε 3,360 εκ. ευρώ περίπου.

6. Για μια ακόμα φορά επαναλαμβάνουμε ότι είναι παντελώς αναληθής και συκοφαντικός ο ισχυρισμός σας περί δήθεν υπεξαιρέσεως και δη σε βαθμό κακουργήματος, που δήθεν διέπραξαν τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας μας, δοθέντος ότι ουδέν σας οφείλουμε μέχρι σήμερα. Τούτα τα προβάλλετε προκειμένου να μας εκφοβίσετε και να μας καθυποτάξετε, ώστε να προβούμε σε μη νόμιμες ενέργειες και καταβολές προς εσάς, απειλώντας ακόμα και τις οικογένειές μας. Οι ισχυρισμοί σας είναι αυταποδείκτως αναληθείς και μη σοβαροί. Με την από 8/8/2017 εξώδική σας μας καλείτε να σας καταβάλουμε το ποσό των 600.000€ (!) και με την από 9/8/2017 εξώδική σας, μας καλείτε να σας αποδώσουμε και μάλιστα άμεσα ποσό 970.000 ευρώ (!), ενώ αναφέρεστε και σε "μελλοντική υπεξαίρεση" (!).

7. Περαιτέρω διαμαρτυρόμαστε για τα δημοσιεύματα πανελλήνιας έκτασης, στα οποία προβήκατε μέσω του ιστότοπου "capital.gr", με τα οποία πλήττετε περαιτέρω εν γνώσει σας τη φήμη του πρακτορείου μας και των μελών του Δ.Σ. αυτού. Αναφέρεστε σε "κατάρρευση" του πρακτορείου μας, αποσιωπώντας ότι εσείς την προκαλέσατε, σε "καταγγελίες για υπεξαίρεση", ενώ η μοναδική καταγγελία (αβάσιμη κατά τα άνω) προέρχεται από εσάς, και για δήθεν οφειλές "στους εκδότες-πελάτες [μας] σημαντικών ποσών, τα οποία σύμφωνα με νομικούς κύκλους φέρονται να έχουν υπεξαιρεθεί", παρά το ότι σε καμία υπεξαίρεση δεν έχουμε προβεί.

Τολμάτε μάλιστα να στρέφεστε και ατομικά σε βάρος ορισμένων μελών της Διοίκησης (νυν και πρώην) του Πρακτορείου μας, ήτοι του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Παναγούλια, του οικονομικού διευθυντή και μέλους του Δ.Σ. κ. Σπ. Δουλφή και του πρώην διευθύνοντος συμβούλου κ. Νικ. Παπαδόπουλου, συκοφαντώντας μας σε αόριστο αριθμό προσώπων, πλήττοντας την προσωπική και επαγγελματική φήμη και το όνομά μας, ενώ παράλληλα διαγράφεται μέσω του δημοσιεύματός σαςτο σχέδιό σας να μας καθυποτάξετε, αναφέροντας ότι "…οι εκδότες φέρεται να κινούν συντονισμένα ποινικές διαδικασίες για υπεξαίρεση σε βαθμό κακουργήματος…".

Διαμαρτυρόμαστε άπαντες για τη συκοφαντική δυσφήμησή μας και την προσβολή της προσωπικότητάς μας, στην οποία προβαίνετε δολίως, συστηματικώς, με κάθε τρόπο και μέσο και εν γνώσει σας ότι το πρακτορείο ουδέν χρωστάει σε σας και επιφυλασσόμαστε για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης Αρχής.

Σας καλούμε για τελευταία φορά να παύσετε να προβαίνετε σκοπίμως σε δημοσιεύσεις (ανυπόγραφες!) με περιεχόμενο συκοφαντικό για μας και να ανασκευάσετε όσα αναληθή και συκοφαντικά έχετε δημοσιεύσει σκοπίμως, χρησιμοποιώντας την εξουσία σας, ως εκδοτικών επιχειρήσεων, εις βάρος ανθρώπων – υπαλλήλων που με κόπο και μόχθο προσπαθούσαν επί χρόνια επιτυχώς να κρατήσουν ζωντανό το πρακτορείο διανομής τύπου ΕΥΡΩΠΗ ΑΕ, προς όφελος και των εταιρειών σας, το αυτό δε κάνουν ακόμα και τώρα παρά τις ως άνω ενέργειές σας.

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τις εταιρείες προς τις οποίες απευθύνεται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2017
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του πρακτορείου Ευρώπη προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

"Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πρακτορείου Διανομής Τύπου ΕΥΡΩΠΗ ΑΕ δηλώνουν ότι εμπιστεύονται τους θεσμούς της Χώρας μας, και η πρόσφατη απορριπτική απόφαση της Δικαιοσύνης επί του αιτήματος προσωρινής διαταγής του Ομίλου ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ είναι η καλύτερη απάντηση στα κακόβουλα και συκοφαντικά δημοσιεύματα που προηγήθηκαν".

capital.gr