#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
04/07/2013 19:37
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Αυτή είναι η νέα ΕΡΤΚατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη ΝΕΡΙΤ (Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία Internet Τηλεόραση) το οποίο υπογράφεται από τους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εργασίας, Υποδομών και Επικρατείας. το νομοσχέδιο δεν αναφέρει ούτε αριθμό καναλιών ή ραδιοφωνικών σταθμών ούτε και αριθμό εργαζομένων. Θα συζητηθεί στις 16 και 17 Ιουλίου και θα ψηφιστεί στις 17 του μηνός.

 

Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση»


Α’


Επί της αρχής


 1. Ο πρώτος νόμος για τη ραδιοτηλεόραση που ψηφίσθηκε μετά τη θέση σε ισχύ του νέου Συντάγματος (άρθρο 15 παρ.2) ήταν ο ν. 230/1975 «Περί ιδρύσεως της υπό την επωνυμίαν “Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόρασις” Ανωνύμου Εταιρείας» (ΦΕΚ Α’ 272). Η βασική καινοτομία του ήταν η μετατροπή του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (Ε.Ι.Ρ.Τ.) από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε ανώνυμη εταιρία, ανήκουσα στο κράτος και υπό την εποπτεία του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Πλήθος διατάξεων επιβεβαίωνε τον κυβερνητικό έλεγχο επί της ραδιοτηλεόρασης: τόσο σε ό,τι αφορά το διορισμό των ανά πάσα στιγμή ανακλητών μελών του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή και των δύο βοηθών Γενικών Διευθυντών, όσο και ως προς τη διαμόρφωση των προγραμμάτων της.

2. Ο νόμος 1288/1982 (ΦΕΚ Α’ 120) μετέτρεψε την Υπηρεσία Ενημέρωσης Ενόπλων Δυνάμεων (Υ.ΕΝ.Ε.Δ.) από στρατιωτικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα σε πολιτικό. Η Υ.ΕΝ.Ε.Δ. μετονομάστηκε σε ΕΡΤ-2 και αποτέλεσε αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, υπό τη διοίκηση πενταμελούς συμβουλίου, το οποίο διόριζε ο Υπουργός που καθόριζε και τη διάρκεια της θητείας του. Με σειρά εξουσιοδοτήσεων ο Υπουργός Προεδρίας αναλάμβανε να ρυθμίσει πλήθος θεμάτων που δεν αντιμετωπίζονταν στο νόμο.

3. Ακολούθησε ο ν.1730/1987 “Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ.Α.Ε.), ο οποίος δεν εξασφάλιζε την ευελιξία και την ανεξαρτησία της από κομματική επιρροή και την κυβερνητική κηδεμονία.

4. To νομοσχέδιο ενσωματώνει βασικό μέρος του σχεδίου, που συνέταξε επιτροπή υπό την προεδρία του καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Ν.Κ. Αλιβιζάτου και με συμμετοχή του κ. Γ. Ιωάννου, καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, της κ. Στ. Κτιστάκη, Παρέδρου ΣτΕ,  του κ. Α. Οικονόμου, διδάκτορα Νομικής, ειδικού επιστήμονα στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης,  της κας. Μ. Ρήγου, δημοσιογράφου,  μέλους του ειδικού εργαστηριακού και διδακτικού προσωπικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, του κ. Γ. Τασόπουλου, αναπληρωτή καθηγητή του Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και του κ. Α. Τσεβά, επίκουρου καθηγητή του δικαίου των μέσων ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

5. Ζητούμενο για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση στην Ελλάδα ήταν και είναι η μετατροπή της από κυβερνητική/κρατική σε δημόσια και η δημιουργία ενός σύγχρονου μοντέλου διοίκησης που θα επιτρέπει την βέλτιστη αξιοποίηση του ανταποδοτικού τέλους επ’ ωφελεία του πολίτη. Γι’ αυτό δεν αρκεί η μετατροπή της ΕΡΤ Α.Ε. Χρειάζεται ανεξάρτητος νέος φορέας που να υπηρετεί τη δημοκρατική αρχή, η οποία επιτάσσει η κρατική δράση να είναι απόρροια και  όχι χειραγωγός της λαϊκής βούλησης. Η τελευταία, μόνον όταν ο λαός είναι ενημερωμένος και ταυτόχρονα διασφαλίζεται η έκφραση όλων των φιλοσοφικών, πολιτικών και ιδεολογικών ρευμάτων μπορεί να είναι υπεύθυνη. Σε τούτο, η σημασία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, που δεν δρα για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων ούτε για να προβάλει τις απόψεις μόνο των εκάστοτε κυβερνώντων,  είναι  κρίσιμη σε όλες τις σύγχρονες φιλελεύθερες και πλουραλιστικές δημοκρατίες.

6. Ο φορέας που συνιστάται με το ανά χείρας σχέδιο νόμου είναι όχι μόνον διαφορετικός από την ΕΡΤ Α.Ε. του ν. 1730/1987, αλλά ριζικά νέος. Η  ΝΕΡΙΤ Α.Ε δεν αποτελεί διάδοχο νομικό πρόσωπο της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. αλλά νέα νομική προσωπικότητα που επιδιώκει την εξυπηρέτηση των σκοπών του άρθρου 15 του Συντάγματος .Η ΕΡΤ Α.Ε. υπαγόταν στον ασφυκτικό έλεγχο του κράτους, που εκδηλωνόταν με διαφόρων ειδών πολιτικές παρεμβάσεις ιδίως ως προς την πρόσληψη προσωπικού και δημοσιογράφων, τον υπουργικό καθορισμό των όρων παροχής των υπηρεσιών και της αμοιβής του διευθύνοντος συμβούλου και των γενικών διευθυντών καθώς και των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τον διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο από τους αρμόδιους Υπουργούς και τον έλεγχο της πληροφορίας. Με τον τρόπο αυτό η ΕΡΤ Α.Ε. υπέκειτο σε πολιτικό - κομματικό έλεγχο όσον αφορά τη διοίκησή της, τους εργαζομένους της, τις σχέσεις της με τους προμηθευτές της και ακόμη τις σχέσεις της με τους ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

7. Η διάβρωση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα από τον πολιτικό-κομματικό εναγκαλισμό, η οποία αποτυπωνόταν σε βαθιά ριζωμένες σχέσεις και κατεστημένες πρακτικές δεκαετιών στο εσωτερικό της επιχείρησης, ήταν τόσο βαθιά, ώστε η οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας νέας εταιρικής διακυβέρνησης εντός του υπάρχοντος φορέα θα ήταν εκ των προτέρων καταδικασμένη. Υπό τις σημερινές συνθήκες μόνον η δημιουργία ενός νέου φορέα, με διακυβέρνηση που εξ υπαρχής διαθέτει προδιαγραφές καλλιέργειας, αυτοσυνειδησίας, συντακτικής ανεξαρτησίας, με οργανωτικές δομές εξ υπαρχής σχεδιασμένες για την εξυπηρέτηση των δημοκρατικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών της κοινωνίας μέσω της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και με προσωπικό που οφείλει την πρόσληψή του στις γνώσεις, τις ικανότητες και την αξία του και είναι προσηλωμένο στην ανεξαρτησία της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας από πολιτικές και κομματικές επιρροές, μπορεί να επιτύχει τον στόχο που θέτουν για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση το Σύνταγμα, η ΕΣΔΑ και το ενωσιακό δίκαιο. Αυτή την ανάγκη εξυπηρετεί το ανά χείρας σχέδιο νόμου.

Β’

Επί των άρθρων

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 16 άρθρα. Αναλυτικότερα:


8. Με το  άρθρο 1 συνιστάται η νέα ανώνυμη εταιρεία για την ελληνική ραδιοφωνία, διαδίκτυο (ίντερνετ) και τηλεόραση (στο εξής: ΝΕΡΙΤ Α.Ε.), με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας μπορεί να τροποποιηθεί εάν κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη προώθησή της μέσα στην αγορά των ραδιοτηλεοπτικών μέσων.

9.  Στο άρθρο 2 επισημαίνονται οι σκοποί που υπηρετεί η δημόσια ραδιοτηλεόραση στην Ελλάδα σε συμφωνία με το Πρωτόκολλο στη Συνθήκη του Άμστερνταμ για το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη και το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος. Στην κατεύθυνση της αποκομματικοποίησης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, δίνεται ξεχωριστή έμφαση στην ανεξάρτητη λειτουργία της από το κράτος και άλλους φορείς δημόσιας εξουσίας καθώς και στην πλήρη προγραμματική και συντακτική εξουσία που διαθέτει.

Η εταιρία αποβλέπει στην εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και επιδιώκει την ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού χωρίς να αποσκοπεί στην επίτευξη κέρδους. Ορίζεται ρητώς ότι η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. απευθύνεται προς το ευρύ κοινό και καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της χώρας, καθώς και τον απόδημο ελληνισμό. Παράλληλα, της δίνεται η δυνατότητα να λειτουργεί και σταθμούς τοπικής εμβέλειας, και επισημαίνεται ότι τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. απευθύνονται σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού της χώρας και λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων ανεξάρτητα από τη θεαματικότητα και ακροαματικότητα των εκπομπών αυτών.

Επίσης, προβλέπεται ότι η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. προβάλλει τις εργασίες της Βουλής των Ελλήνων σε δικές της ή σε ξεχωριστές συχνότητες, καθώς και ότι μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες και να συμμετέχει σε υφιστάμενες είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι για να μην αλλοιωθεί η αδρή διατύπωση των σκοπών της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. στον κορμό του νομοσχεδίου, οι σκοποί της και τα μέσα επίτευξης αυτών εξειδικεύονται περαιτέρω στο Παράρτημα Α’.

Επιπλέον, η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας προβλέπεται ότι έχει το αναπαλλοτρίωτο προνόμιο της πραγματοποίησης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών εθνικής εμβέλειας στην ελληνική επικράτεια ενώ ως πάροχος περιεχομένου και πάροχος δικτύου κατά την έννοια του ν. 3592/2007 για την μετάδοση των προγραμμάτων της, απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης κάθε σχετικής άδειας. Τέλος δίδεται η δυνατότητα αναμετάδοσης από την ΝΕΡΙΤ Α.Ε. διεθνών προγραμμάτων άλλων δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

10. Στο άρθρο 3 αναλύονται οι γενικές αρχές προγράμματος που μαζί με την ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία διέπουν τις εκπομπές της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. Οι γενικές αυτές αρχές είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σημερινής εποχής. Αναφέρεται η υποχρέωση της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. για καταβολή ιδιαίτερης μέριμνας για την πλήρη και αντικειμενική παρουσίαση του προεκλογικού αγώνα των κομμάτων και των υποψηφίων όχι μόνο κατά τις βουλευτικές εκλογές, αλλά και κατά τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους Ο.Τ.Α., καθώς και κατά την κάλυψη των απόψεων που διατυπώνονται κατά την περίοδο που προηγείται της διεξαγωγής δημοψηφισμάτων. Προβλέπεται ότι η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. μεριμνά για την παρουσίαση θεμάτων και δραστηριοτήτων ενώσεων, συλλογικών φορέων κλπ. και καθιερώνεται η υποχρέωσή της να υποβάλλει στη Βουλή των Ελλήνων και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους έκθεση για την τήρηση των υποχρεώσεων που της ανατίθενται με το άρθρο αυτό.

11. Το άρθρο 4 εισάγει σημαντική καινοτομία που αποβλέπει στο να αλλάξει η μέχρι σήμερα πρακτική βραχυπρόθεσμου μόνο σχεδιασμού, χωρίς τη θέση μακρόχρονων στόχων, για την εταιρία.  Στην κατεύθυνση αυτή, καθιερώνεται υποχρέωση του Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΣ) να καταρτίζει, με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το στρατηγικό σχέδιο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. Πρόκειται για ένα δεκαετές σχέδιο που αφορά τους γενικότερους στόχους της εταιρίας, τα μέσα για την επίτευξή τους, το συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και τον τρόπο χρηματοδότησής του. Τέλος, ορίζεται ότι στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου και με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το ΕΣ αποφασίζει για την ίδρυση νέων και την κατάργηση υφιστάμενων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και για το χαρακτήρα, το περιεχόμενο, την εμβέλεια και τις ειδικότερες προγραμματικές υποχρεώσεις του νέου σταθμού.

12. Το άρθρο 5 προβλέπει την κατάρτιση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο συνιστά την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου που κατήρτισε το ΕΣ. Το επιχειρησιακό σχέδιο εγκρίνεται από το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρίας, και πρέπει να περιέχει ένα ελάχιστο, σε συμφωνία με το στρατηγικό σχέδιο, περιεχόμενο.

13. Στο άρθρο 6 αναφέρεται το μετοχικό κεφάλαιο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. και απαριθμούνται οι πόροι της εταιρίας. Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους και τα υπόχρεα για την καταβολή του πρόσωπα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του εκάστοτε αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, λαμβάνοντας υπόψη την κοινοτική νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση (βλ. την από 27.10.2009 ανακοίνωση της Επιτροπής).Ο προϋπολογισμός της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. εγκρίνεται με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

14. Το άρθρο 7 αναφέρεται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., στις αρμοδιότητές της και στους Υπουργούς που την απαρτίζουν. Ο Υπουργός που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης ασκεί καθήκοντα Προέδρου, ενώ δίνεται η δυνατότητα στα άλλη δύο μέλη της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό που είναι εκάστοτε αρμόδιος για θέματα Πολιτισμού, να εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

15.  Το άρθρο 8 εισάγει ίσως τη σημαντικότερη καινοτομία του σχεδίου, προβλέποντας ένα νέο όργανο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., το Εποπτικό Συμβούλιο. Καθορίζονται οι αρμοδιότητές του, ο τρόπος διορισμού των μελών του και τα ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του μέλους προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του και το ότι θα λειτουργεί με κριτήριο το βέλτιστο συμφέρον της εταιρίας.

Το ΕΣ αποβλέπει στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της εταιρίας από κάθε μορφή κυβερνητικής ή άλλης παρέμβασης και μεριμνά για τη λειτουργία της σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον. Για το λόγο αυτό, εισάγεται ένας ρηξικέλευθος για τα μέχρι σήμερα δεδομένα τρόπος επιλογής των μελών του, με εχέγγυα διαφάνειας και αξιοκρατίας, καθώς ιδιαίτερη σημασία δίνεται σε εξειδικευμένους φορείς με διεθνή εμπειρία επιλογής στελεχιακού δυναμικού και σε αναγνωρισμένους επιστημονικούς φορείς ΑΕΙ με διεθνή ερευνητική και συμβουλευτική εμπειρία σε θέματα διοικητικής επιστήμης, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι θα επιλεγούν πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να ανταποκριθούν με τον βέλτιστο τρόπο στις απαιτήσεις θέσεων ιδιαίτερης ευθύνης, όπως είναι αυτή του μέλους του ΕΣ. Επίσης, προκειμένου να εξασφαλίζεται τόσο η συνέχεια όσο και η ανανέωση, προβλέπεται η τμηματική ανανέωση των μελών του ΕΣ.

Υιοθετούνται ειδικές ρυθμίσεις για την παύση από τα καθήκοντά τους των μελών και του Προέδρου του ΕΣ και για τη νόμιμη συγκρότηση του οργάνου σε περίπτωση έκπτωσης, παύσης, παραίτησης ή μόνιμης αδυναμίας άσκησης καθηκόντων μέλους ή/και μελών του. Τέλος, προβλέπονται τα της σύνθεσης και λειτουργίας του ΕΣ, ο τρόπος εκλογής και οι αρμοδιότητες του Προέδρου του ΕΣ.

16. Το άρθρο 9 αναφέρεται στο κατ’ εξοχήν όργανο διοίκησης της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ).

Ορίζει τα της σύνθεσης και λειτουργίας του ΔΣ και τις αρμοδιότητες του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου που τον καθιστούν τον κρίσιμο κόμβο της λειτουργικής και επιχειρησιακής δράσης της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.

Το ΔΣ διορίζεται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου για πενταετή, μη ανανεώσιμη θητεία και αποτελείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τέσσερα μέλη που επιλέγονται ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος. Τα μέλη του ΔΣ ανακαλούνται από το ΕΣ εάν δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι και Πρόεδρος του ΔΣ και η θέση του καθίσταται κεντρικής σημασίας, γιατί, επικουρούμενος από τα μέλη του ΔΣ, είναι αυτός που εφαρμόζει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρίας που έχει αποφασίσει το ΕΣ. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ζητεί την έγκριση του ΔΣ για τη λήψη απόφασης σε κάθε θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του και αφετέρου μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του σε άλλα μέλη του ΔΣ.

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση των υποψηφίων για τις θέσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από ανεξάρτητο Φορέα Επιλογής με διεθνή εμπειρία σε θέματα επιλογής στελεχιακού δυναμικού, στον οποίο ανατίθεται η υπηρεσία αυτή ύστερα από διαγωνισμό.

Ειδικότερα, ο Φορέας Επιλογής δημοσιεύει ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος προκειμένου να προσελκύσει το καλύτερο δυναμικό της αγοράς που μπορεί πράγματι να συμβάλει στην βέλτιστη λειτουργία της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε, τηρώντας τα  ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ που απαριθμεί το σχέδιο νόμου.

Ύστερα από την αξιολόγηση προτείνει κατάλογο όσων συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στο Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο, ύστερα από ακρόαση, κάνει την τελική επιλογή. Ένα τουλάχιστον μέλος του ΔΣ πρέπει να έχει νομική και ένα οικονομική κατάρτιση προκειμένου το ΔΣ να συγκροτείται από πρόσωπα με τις απαραίτητες γνώσεις για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του.

Η όλη διαδικασία αποσκοπεί στη διαφάνεια και στην επιλογή προσώπων με τις κατάλληλες γνώσεις και προσόντα.

17. Στο άρθρο 10, σύμφωνα και με το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης τόσο ο έλεγχος της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε ως προς το εκπεμπόμενο πρόγραμμα και την τήρηση των προγραμματικών υποχρεώσεων όσο και η εποπτεία της εταιρίας όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημοσίας υπηρεσίας σύμφωνα με την από 27.10.2009 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.

18. Στο άρθρο 11 προβλέπεται για πρώτη φορά δυνατότητα του Εποπτικού Συμβουλίου να συγκροτεί περισσότερες συμβουλευτικές επιτροπές προγράμματος ανά γεωγραφική περιφέρεια. Έργο των ανωτέρω επιτροπών είναι να μεταφέρουν στο ΕΣ τις απόψεις του κοινού, το οποίο και συνεισφέρει με το ανταποδοτικό τέλος στους πόρους της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε, σχετικά με την τήρηση των προγραμματικών υποχρεώσεων της εταιρίας. Με τον τρόπο αυτό το ΕΣ δεν απομονώνεται από τις γνώμες και προτιμήσεις των τηλεθεατών και ακροατών της εταιρίας και τις λαμβάνει υπόψη κατά τη χάραξη της στρατηγικής του.

19. Το άρθρο 12 αναφέρεται στο Μεσολαβητή της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. στον οποίο ανατίθεται η αρμοδιότητα εξέτασης καταγγελιών, παραπόνων, καθώς και των αιτημάτων απάντησης που προβλέπονται στο άρθρο 28 της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ, για όλες τις εκπομπές και προγράμματα της εταιρίας. Ορίζεται ότι ο Μεσολαβητής της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. μετά την εξέταση των ανωτέρω, απευθύνει συστάσεις και γνώμες προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους επικεφαλής των αρμοδίων Διευθύνσεων της εταιρίας. Τέλος, προβλέπονται τα της επιλογής, θητείας και αποζημίωσής του.

20. Στο άρθρο 13 προβλέπεται η συγκρότηση από το ΕΣ Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία απαρτίζεται από το Μεσολαβητή της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. ως Πρόεδρο και δύο μέλη με σπουδές και εμπειρία σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. Έργο της Επιτροπής Δεοντολογίας είναι η διατύπωση γνώμης σε θέματα δεοντολογίας ύστερα από ερώτημα του Διευθύνοντος Συμβούλου, η εξέταση κάθε ζητήματος δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ανήκουν σύμφωνα με το άρθρο 12 στην αρμοδιότητα του Μεσολαβητή, και το οποίο υποβάλλει λόγω σπουδαιότητας στην Επιτροπή ο Μεσολαβητής, ο Διευθύνων Σύμβουλος και κάθε μέλος του ΕΣ και, τέλος, η κατάταξη των προγραμμάτων σε κατηγορίες προς το σκοπό της προστασίας των ανηλίκων. Ορίζονται τα της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής για κάθε συνεδρίαση και προβλέπεται ότι συστάσεις, γνώμες και αποφάσεις της σε θέματα δεοντολογίας συνεκτιμώνται από τα αρμόδια όργανα της εταιρίας για τη λήψη αποφάσεων σχεδιασμού του προγράμματος και διενέργειας των εκπομπών. Το έργο που ανατίθεται στην Επιτροπή απαιτεί, συνεπώς, τη στενή συνεργασία της με όλα τα όργανα της διοίκησης της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. προκειμένου να προλαμβάνεται με την άσκηση εσωτερικού ελέγχου η εκπομπή τυχόν αντιδεοντολογικών προγραμμάτων.

21. Στο άρθρο 14 προβλέπεται η έκδοση υπηρεσιακού οργανισμού, κανονισμού προσωπικού και κανονισμού για τους όρους και τις διαδικασίας ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και εργασιών και προμηθειών της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. Τους εν λόγω κανονισμούς καταρτίζει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., ο οποίος είναι ο μόνος που δύναται να αξιολογεί σε συνεργασία με τα υπόλοιπα όργανα της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. τις πραγματικές ανάγκες για την εύρυθμη και ανταγωνιστική λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

22. Στο άρθρο 15 προβλέπονται οι διαδικασίες πρόσληψης και ανάθεσης έργου καθώς και οι αποδοχές για την κάλυψη των αναγκών της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. Σκοπός είναι η τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της ισότητας και της ορθολογικής στελέχωσης του νέου φορέα, προκειμένου να λειτουργεί ανταγωνιστικά, εντός του πλαισίου της νομιμότητας.

23. Λόγω της ανάγκης άμεσης λειτουργίας της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., στο άρθρο 16 προβλέπεται, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, ο εκ του νόμου καθορισμός του ΕΣ το οποίο  στη συνέχεια και κατ΄εξαίρεση του άρθρου 9, διορίζει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., η θητεία των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος.

Σχέδιο Νόμου


“Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση”


Άρθρο 1


Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία – Έδρα
Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την ελληνική ραδιοφωνία, διαδίκτυο (ίντερνετ) και τηλεόραση που λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και έχει έδρα την Αθήνα.

 

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε» (στο εξής: ΝΕΡΙΤ- Α.Ε.). Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ύστερα από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου, με βάση μελέτες και έρευνα αγοράς  που για το σκοπό αυτό θα διεξάγει.

 

Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε είναι δημόσια επιχείρηση που ανήκει στο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται από το Κράτος. Έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του  ν. 3429/2005.

 

Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε αποτελεί τον ενιαίο φορέα στον οποίο μπορεί να ενταχθούν μετά από απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 4, τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, διαδικτυακοί ιστότοποι και άλλες σχετικές με τον σκοπό της εταιρείας δραστηριότητες, ιδίως πολιτιστικές.

 

 

Άρθρο 2


Σκοπός – Αρμοδιότητες
Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. αποβλέπει στην εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, με την οργάνωση, εκμετάλλευση και λειτουργία  τηλεοπτικών, διαδικτυακών και ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και την παροχή κάθε είδους οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Συμβάλλει, χωρίς την επιδίωξη απόκτησης κέρδους στην ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού.

 

H δημόσια ραδιοτηλεόραση υπηρετεί τις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κοινωνίας και συμβάλλει στη διασφάλιση της πολυφωνίας. Έχει σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης. Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες που παρέχει πρέπει να έχουν την ποιοτική στάθμη που επιβάλλει η κοινωνική της αποστολή και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και να σέβονται ιδίως την αξία του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.

 

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση, κατά τη λειτουργία της, είναι ανεξάρτητη από το κράτος, άλλους φορείς δημόσιας εξουσίας, φορείς που ελέγχονται από αυτούς και πολιτικά κόμματα. Διαθέτει πλήρη ανεξαρτησία ως προς την κατάρτιση του εκπεμπόμενου προγράμματος, αλλά και τις εκφραζόμενες από τους συντάκτες της απόψεις.

 

Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. απευθύνεται προς το ευρύ κοινό,  καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της χώρας και απευθύνεται και προς τον απόδημο ελληνισμό. Προς τούτο, χρησιμοποιεί τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. μπορεί να λειτουργεί και σταθμούς τοπικής εμβέλειας.

5. Τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού της χώρας. Λαμβάνουν υπ’ όψη τις ανάγκες ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων, ανεξάρτητα από τη θεαματικότητα και ακροαματικότητα  των σχετικών εκπομπών.

6. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. προβάλλει τηλεοπτικά, διαδικτυακά και ραδιοφωνικά τις εργασίες της Βουλής των Ελλήνων. Προς τούτο μεταδίδει τις εργασίες της Βουλής και των επιτροπών της στις δικές της ή σε ξεχωριστές συχνότητες.

7. Η ΝΕΡΙΤ-ΑΕ παράγει και εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε τρόπο ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και οπτικοακουστικό υλικό, δημιουργεί μεταποιητικές μονάδες παραγωγής κάθε είδους αγαθού ή υπηρεσίας σχετικής με τα οπτικά, ακουστικά και οπτικοακουστικά μέσα μαζικής επικοινωνίας  και γενικά ασκεί κάθε δραστηριότητα που συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της. Μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες και να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

8.  Τα μέσα που η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. μπορεί να χρησιμοποιήσει για την  εκπλήρωση των σκοπών της εξειδικεύονται στο Παράρτημα Α’, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νόμου.

9.  Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε., ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, έχει το προνόμιο της πραγματοποίησης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών εθνικής εμβέλειας στην Ελληνική Επικράτεια. Το προνόμιο αυτό είναι αναπαλλοτρίωτο και περιλαμβάνει ιδίως την πραγματοποίηση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών με οποιαδήποτε μορφή, την εγκατάσταση και λειτουργία πομπών, αναμεταδοτών και κάθε άλλου τεχνικού μέσου για την πραγματοποίηση του σκοπού της.

Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. είναι πάροχος περιεχομένου και πάροχος δικτύου κατά την έννοια του ν.3592/2007 για την μετάδοση των προγραμμάτων της και απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης κάθε σχετικής άδειας. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του αρμόδιου Υπουργού για θέματα Μέσων Ενημέρωσης, εκχωρούνται στην ΝΕΡΙΤ Α.Ε. συχνότητες για την μετάδοση των προγραμμάτων της. Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε., μπορεί να αναμεταδίδει διεθνή προγράμματα άλλων δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

 

Άρθρο 3


Γενικές αρχές του προγράμματος


1. Oι εκπομπές της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. διέπονται από την ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία. Ειδικότερα, οι εκπομπές της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.:

 

α. Περιλαμβάνουν ποικίλα προγράμματα στους τομείς της ενημέρωσης, της ψυχαγωγίας, του αθλητισμού, του πολιτισμού και της επιμόρφωσης.

 

β. Μεταδίδουν με  αντικειμενικότητα και πληρότητα  τις ειδήσεις.

 

γ. Διασφαλίζουν την πολυφωνική ανταλλαγή απόψεων, με κάλυψη όλων των πολιτικών ρευμάτων και φορέων σκέψης.

 

δ. Επιδιώκουν την κοινωνική συνοχή, την πολιτιστική πολυμέρεια και καταπολεμούν κάθε είδους διακρίσεις.

 

ε.  Αναδεικνύουν τον ελληνικό πολιτισμό και τις παραδόσεις της χώρας.

 

στ. Προβάλλουν την πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία.

 

ζ. Διαφυλάσσουν την ποιότητα της ελληνικής γλώσσας.

 

η. Διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτές των προσώπων με προβλήματα ακοής και όρασης.

 

2. H ΝEΡΙΤ-Α.Ε. καταβάλλει ιδιαίτερη μέριμνα για την πλήρη και αντικειμενική παρουσίαση του προεκλογικού αγώνα των πολιτικών κομμάτων, καθώς και των υποψήφιων συνδυασμών ή προσώπων, κατά τις βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Καλύπτει επίσης και τις απόψεις που διατυπώνονται κατά την περίοδο που προηγείται της διεξαγωγής δημοψηφίσματος.

 

3. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. μεριμνά για την παρουσίαση θεμάτων και δραστηριοτήτων των πολιτικών κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των παραγωγικών τάξεων. Προς τούτο τηρεί την αρχή της αναλογικής ισότητας.

 

4.  Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. υποβάλλει στη Βουλή και το Ε.Σ.Ρ. κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους έκθεση για την τήρηση των υποχρεώσεων που της ανατίθενται με το παρόν άρθρο.

 

 

 

 

Άρθρο 4


Στρατηγικό Σχέδιο


1. Με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Εποπτικό Συμβούλιο καταρτίζει το στρατηγικό σχέδιο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.

2. Το στρατηγικό σχέδιο είναι δεκαετές και  περιλαμβάνει τους γενικούς αναπτυξιακούς στόχους της Εταιρίας, τα αναγκαία μέσα για την επίτευξή τους, το συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και τον τρόπο χρηματοδότησής τους.

3. Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου και με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφασίζει την ίδρυση νέων τηλεοπτικών, διαδικτυακών ιστοτόπων και ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και την κατάργηση υφισταμένων. Με την ίδια απόφαση εξειδικεύονται ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο του νέου σταθμού και ιστοτόπου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ειδικότερες προγραμματικές υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό.

 Άρθρο 5


Επιχειρησιακό σχέδιο


 

 

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος καταρτίζει το επιχειρησιακό σχέδιο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό και από το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

 

2. Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι ετήσιο και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:

 

α. Τους επιδιωκόμενους στόχους κάθε σταθμού και κάθε δραστηριότητας της Εταιρίας, εκφρασμένους σε ποσά και ποσοστά και το αντίστοιχο προϋπολογιζόμενο κόστος.

 

β.  Τις ειδικότερες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.

 

γ.  Τα αναγκαία κεφάλαια και τον τρόπο κάλυψής τους.

 

δ. Τους ετήσιους χρηματοοικονομικούς, ποιοτικούς και επιχειρησιακούς δείκτες.

 

ε. Τις υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές και την πρόβλεψη αποζημιώσεων.

 

στ.  Τις προϋποθέσεις και τις παραδοχές επίτευξης των στόχων.

 

ζ. Τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των ανωτέρω στόχων.

 

Άρθρο 6


Μετοχικό Κεφάλαιο – Πόροι


 

 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. ανήκει αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί ένας ονομαστικός και αναπαλλοτρίωτος τίτλος. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ΝΕΡΙΤ- Α.Ε ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000)€.

 

 

2. Πόροι της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. είναι:

 

α. Έσοδα από ανταποδοτικό τέλος, ως αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση του στόχου της δημόσιας υπηρεσίας.

 

β. Έσοδα από διαφημίσεις, και

 

γ. Έσοδα από κάθε άλλη πηγή.

 

3. Με κοινή απόφαση  του Υπουργού Οικονομικών και του εκάστοτε αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., και με την επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση, καθορίζεται το ύψος του ανταποδοτικού τέλους, τα υπόχρεα για την καταβολή του πρόσωπα και ο τρόπος είσπραξής του.

 

4. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών εγκρίνεται ο προϋπολογισμός της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

 

Άρθρο 7


Γενική Συνέλευση


1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.  το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από: α) τον Υπουργό Οικονομικών, β) τον Υπουργό που είναι εκάστοτε αρμόδιος για θέματα Πολιτισμού και γ) τον Υπουργό που είναι εκάστοτε αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται  σε τακτική συνεδρίασηεντός εξαμήνου από τη λήξη εκάστης χρήσης και εκτάκτως οποτεδήποτε, με πρωτοβουλία του Υπουργού που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Ο Υπουργός αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης απευθύνει τη σχετική πρόσκληση το αργότερο μια εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση.

 

2. Στη Γ.Σ. των μετόχων ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός που είναι εκάστοτε αρμόδιος για θέματα Πολιτισμού παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Υπουργός που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

3.  Η Γενική Συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Ανώνυμης Εταιρίας, εκτός από εκείνες που ανατίθενται σε άλλα όργανα της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. από το Καταστατικό της Εταιρίας και  την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Άρθρο 8


Εποπτικό Συμβούλιο


1. Το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. είναι επταμελές και η θητεία των μελών του εννεαετής.

 

2. Τα μέλη του ΕΣ επιλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία που  προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

 

3. Η ιδιότητα του μέλους του ΕΣ της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε είναι ασυμβίβαστη:

 

α. με την ιδιότητα του υπαλλήλου της Εταιρίας ή θυγατρικών της,

 

β. με την ιδιότητα του προμηθευτή ή του εν γένει αντισυμβαλλόμενου της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε με σύμβαση έργου , παροχής υπηρεσιών,

 

γ. με τη συμμετοχή καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλη εταιρία σχετική με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και

 

δ. με την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή, του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του Αντιδημάρχου, καθώς και του δημόσιου υπαλλήλου.

 

4. Το ΕΣ εγγυάται την ανεξαρτησία της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. από κάθε μορφή κυβερνητικής ή άλλης παρέμβασης, μεριμνά για τη λειτουργία της σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον και διαμορφώνει τη στρατηγική και την αναπτυξιακή πολιτική της.

 

5. Το ΕΣ έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζει δεκαετές στρατηγικό σχέδιο λειτουργίας της Εταιρίας, υποκείμενο σε προσαρμογή και αναθεώρηση, το οποίο περιλαμβάνει τους στόχους της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. και τα μέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου.

 

β. Επιλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τη διαδικασία της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του παρόντος.

 

γ. Εγκρίνει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρίας, το οποίο καταρτίζει ετησίως ο Διευθύνων Σύμβουλος και εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

 

δ. Διατυπώνει σύμφωνη γνώμη επί του προϋπολογισμού που έχει καταρτίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή του για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

 

ε. Προάγει την ορθολογική εταιρική διακυβέρνηση για τη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού και δημιουργικού περιβάλλοντος της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. και την ανοιχτή λογοδοσία.

 

6. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. επιλέγονται ως ακολούθως:

 

α. Με δημόσια πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου , με την επιφύλαξη του άρθρου 16 του παρόντος, καλούνται εξειδικευμένοι φορείς του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, με διεθνή εμπειρία σε θέματα επιλογής στελεχιακού δυναμικού, να υποβάλουν προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας επιλογής των μελών του ΕΣ. Η ανάθεση της υπηρεσίας κατακυρώνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ύστερα από αξιολόγηση των προσφορών από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

 

β. Ο ανάδοχος της υπηρεσίας επιλέγει με τη σειρά του έναν αναγνωρισμένο επιστημονικό φορέα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που έχει αποδεδειγμένη διεθνή ερευνητική, καθώς επίσης και συμβουλευτική, εμπειρία σε θέματα διοικητικής επιστήμης. Ο ανάδοχος και ο επιστημονικός φορέας αποτελούν το Φορέα Επιλογής των μελών του ΕΣ της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., ο οποίος επιτελεί το έργο επιλογής των μελών του ΕΣ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) συναπτών ετών.

 

 

γ. Ο Φορέας Επιλογής δημοσιεύει ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για πλήρωση των θέσεων των μελών του ΕΣ της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. Η πρόσκληση περιλαμβάνει αναλυτική κατάσταση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων  που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, προκειμένου να καλύπτουν τα κριτήρια της επιστημονικής γνώσης και της επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.. Η πρόσκληση αναφέρει επίσης την ακολουθητέα μέθοδο αξιολόγησης των υποψηφίων. Στην πρόσκληση προσδιορίζονται τα καθήκοντα και υποχρεώσεις των μελών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Ε.Σ., σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

 

δ. Ο Φορέας Επιλογής αξιολογεί τις υποψηφιότητες βάσει των κριτηρίων και της μεθόδου που έχουν ανακοινωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ’ και καταρτίζει πίνακα, στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά αξιολόγησης οι δέκα (10) υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία. Ο κατάλογος των δέκα  (10) υποψηφίων υποβάλλεται στον Υπουργό που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, ο οποίος διορίζει επτά (

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Σαρακατσανος avatar
  Σαρακατσανος 04/07/2013 20:01:36

  ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΕΡΙΤ ΘΥΜΙΖΕΙ ΣΠΡΕΥ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ..........ΠΟΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΚΕ.....................

  • σκόλυμος avatar
   σκόλυμος @ Σαρακατσανος 04/07/2013 20:51:01

   Συμφωνώ. Αν γινόταν δημοσκόπηση, είμαι βέβαιος ότι η πλειοψηφία θα ήθελε να παραμείνει το ΕΡΤ, ανεξάρτητα από την επιχείρηση εξυγίανσης ή ό,τι άλλο το πει κανείς. Αν αυτό είναι αδύνατον, γιατί δεν ανοίγουν μια δημόσια διαβούλευση, ένα, έστω, ιντερνετικό ερωτηματολόγιο, με λαϊκή συμμετοχή (αφού, σε τελευταία ανάλυση, ο λαός θα πληρώνει και τον νέο Ραδιοτηλεοπτικό φορέα) ώστε να ακουστούν προτάσεις για το νέο όνομα. Είμαι σίγουρος ότι θα βρεθεί κάτι καλύτερο από το κακόηχο ΝΕΡΙΤ (αν και εδώ το αντεπιχείρημα είναι ότι όλα είναι συνήθεια... και ότι η ουσία μετράει. Αυτό είναι αλήθεια. Στο τέλος θέλω να δω τη "μυρωδιά" θα έχει από BBC η νέα Ρ/Τ. Εμένα, μου λείπει πολύ το ΤΡΙΤΟ και ο ΚΟΣΜΟΣ, πάντως...)

 2. Nεστωρίδης avatar
  Nεστωρίδης 04/07/2013 20:31:16

  ΔΕΝ βλέπω να υλοποιείται ο στόχος της ανεξάρτητης λειτουργίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης απο την σύνθεση του ΔΣ.
  Πώς θα προστατευθεί ο νέος φορέας απο την επαναπρόσληψη των κατα δημοσιά δήλωση διεφθαρμένων αργόμισθων κομματόσκυλων (μήπως με τα μόρια εμπειρίας του ΑΣΕΠ;) Το παζάρι με τους κομματικούς συνδικαλιστές της καταργημένης ΕΡΤ δεν δείχνει ότι θα βγεί κάτι καλό.
  Επίσης ο στόχος για έναν μικρό και καλά οργανωμένο φορέα πως θα επιτευχθεί (όχι πάνω απο 300 υπάλληλοι).
  Η γνώμη μου είναι να μην προσβληφθεί κανένας απο τους καταληψίες της Αγ. Παρασκευής!!

  • Γεώργιος Τ. avatar
   Γεώργιος Τ. @ Nεστωρίδης 04/07/2013 22:20:05

   Συμφωνώ στο τελευταίο χωρίς καμιά συζήτηση. Αλλά το όχι πάνω από 300 υπάλληλοι με ραδιόφωνα, 2 τηλεοπτικούς σταθμούς και διαδίκτυο δεν γίνεται αν θες μικρό κόστος. Αλλιώς θα έχεις συνεχώς εξωτερικές παραγωγές που θα πληρώνεις 5 φορές επάνω από ότι αν γίνουν στις εγκαταστάσεις με το προσωπικό και τα μηχανήματα της δημ. τηλεόρασης. Πάλι οι ιδιώτες θα τρώνε το χρήμα του λαού;

 3. Ο Ιθαγενής avatar
  Ο Ιθαγενής 04/07/2013 20:35:14

  Γιατί ΑΕ;
  Κρατική Τηλεόραση και δημόσιο λογιστικό.
  Διοικητικό Εργατοτεχνικό και φυλακτικό προσωπικό με απόσπαση από προσωπικό του Δημοσίου του ΥΠΟΙΟ και ΥΠΠΟΑ με τριετή απόσπαση -στοχοθεσία και αξιολόγηση.
  Προσλήψεις τεχνικών και δημοσιογράφων από το προσωπικό της ΕΡΤ που αν επιλεγούν δεν θα πάρουν αποζημίωση απόλυσης.....δεν μπορεί να απολυθεί ο χ να πάρει μερικά μηδενικά και να προσληφθεί αύριο στη χώρα της ..... αντικειμενικότητας και αμεροληψίας.
  Οσο για τις δαπάνες το δημόσιο λογιστικό αρκεί.Με ΚΑΕ εσόδων και εξόδων και όχι πάλι ερμαφρόδιτο σχήμα και 2362 και ΚΒΣ για να κάνουμε πάλι ότι γουστάρουμε με επιχορηγήσεις έσοδα και αμοιβές καθοριζόμενες από ΔΣ.
  Διαφορετικά άλλαξε ο Μανωλιός και σε πέντε χρόνια θα ψάχνουμε ....τις πταίει;

 4. Χαιρετώ! avatar
  Χαιρετώ! 04/07/2013 21:04:11

  "Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία I n t e r n e t Τηλεόραση"

  Empros, gia th "NEA ELLADA", -leme!!!

  Φανταστείτε, δηλαδή, και να μην είμαστε εθνικό_φρονες
  και να μην είχαμε πρόεδρο και πρωθυπουργό απόγονο της Δέλτα!!!

  Ποιος το πρότεινε, ρε παιδιά, και, κυρίως, ποιος το ενέκρινε;

 5. Λυκουργος avatar
  Λυκουργος 04/07/2013 21:59:40

  δ. Επιδιώκουν την κοινωνική συνοχή, την πολιτιστική πολυμέρεια και καταπολεμούν κάθε είδους διακρίσεις.

  Αυτο ειναι η νομικη διαφυλαξη του πολυπολιτισμου και των λαθρομεταναστων;
  Εις βαρος μαλιστα κομματων εκλεγμενων απο την ψηφο εκατομμυριων Ελληνων συμπολιτων μας;
  Πανω στη φιμωση και την επιβολη του πολυπολιτισμικου τερατος της παγκοσμιοποιησης δεν ειναι δυνατον να χτιστει η νεα ραδιοτηλεοραση του Ελληνικου Εθνους.
  Αυτος ο λαος ΠΟΤΕ δεν θα γλιτωσει απο την γαγγραινα των αριστερων εθνομηδενιστων που κανουν κουμαντο στη χωρα τις τελευταιες δεκαετιες ζωντας μαλιστα ως προνομιουχοι εις βαρος του απλου ελληνα εργαζομενου.

 6. Ανδρεας45 avatar
  Ανδρεας45 05/07/2013 05:12:54

  Χαθηκαν οι Ελληνικες λεξεις βρε παιδια και μπηκε αυτο το "Ιντερνετ"; Δηλαδη το "Διαδικτυο" ειναι λαθος; Και μετα παραπονιομαστε για τα γκρικλις.

 7. Νίκος Αργεάδης avatar
  Νίκος Αργεάδης 05/07/2013 05:54:48

  Καλημέρα. Επίσημη αρχή (και) για τα αρκουδοκρεολικά (μοντέρνα Ελλαδικά) που θα πρέπει να τα συνηθίσουν οι ιθαγενείς, απ' ότι βλέπω. Oποιος εισηγήθηκε και κυρίως όποιος ενέκρινε αυτό το internet, πρέπει να ξανασταlεί σε Ελληνικό (όχι Ελλαδικό) σχολειό.
  Δεν έχετε καθόλου τσίπα και (γλωσσική) αξιοπρέπεια;
  Ante, kalo arxi me to Nea Elladikι Tileorasi, Intetnet etc, tc.
  εγώ αντιπροτείνω το
  New Elladiki ΡαδιοΦΟΝΙΑ, Television και Internet

 8. tassos.κ avatar
  tassos.κ 05/07/2013 06:52:58

  Symfwnw me ton filo Niko Argedh. Nomizw oti h ellhnikh glwssa eksygxronizetai, apla emeis eimaste opis8odromikoi.
  Αν μπορούσαμε να δούμε και το καταστατικό της παλιάς ΕΡΤ θα μπορούσαμε να κρίνουμε. Εγώ πάντω; από όσα ξέρω διαφορές δεν έχει. Δεν έλειπε το σωστό καταστατικό. Η εφαρμογή ήταν που τα χαλούσε όλα και θα τα χαλάει πάλι. Μια από τα ίδια λοιπόν. Ποιός θα είναι ο εγγυητής της σωστής, και αξιοκρατικής λειτουργίας; Κοροϊδία είναι και τίποτε άλλο. Όταν βλέπει κανείς από σοβαρούς -υποτίθεται- ανθρώπους να ευτελίζουν την Ελληνική γλώσσα, τι να πει κανείς....
  Κalhnyxta Ellada

 9. Θόδωρος 17.06.2013 ? avatar
  Θόδωρος 17.06.2013 ? 05/07/2013 07:05:35

  Έχω τις εξής 2 επισημάνσεις:

  1. Στο άρθρο 6 αναφέρει: "...Πόροι της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. είναι:
  α. Έσοδα από ανταποδοτικό τέλος, ως αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση του στόχου της δημόσιας υπηρεσίας.
  β. Έσοδα από διαφημίσεις, και
  γ. Έσοδα από κάθε άλλη πηγή.

  3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εκάστοτε αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., και με την επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση, καθορίζεται το ύψος του ανταποδοτικού τέλους, τα υπόχρεα για την καταβολή του πρόσωπα και ο τρόπος είσπραξής του.
  4. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών εγκρίνεται ο προϋπολογισμός της ΝΕΡΙΤ Α.Ε..."

  Αν μείνει έτσι ο τρόπος χρηματοδότησης του νέου φορέα δεν κάνουμε τίποτε... Τα ίδια παντελάκη μου, τα ίδια παντελή μου..
  Προτείνω να τεθούν ποσοστά με το ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ εξ' αυτών να είναι στο ανταποδοτικό τέλος.
  Π.χ. Ανταπ. τέλος: 20%, Διαφημίσεις: 50%, Άλλη πηγή: 30%.
  Με ρήτρα ότι αν δεν ικανοποιούνται αυτά τα ποσοστά να μην εκρίνεται ο προϋπολογισμός της και να μην πληρώνεται τίποτε, ούτε μισθοί. Θα πρέπει ενδεχομένως να διευκρινιστεί καλύτερα τότε το "άλλη πηγή".

  Έτσι, και θα ελαφρυνθούν κατά πολύ οι πολίτες από το τέλος και θα αναγκαστεί ο νέος φορέας να "κυνηγήσει" ιδιωτικο-οικονομικά τα έσοδα του, όπως σ' όλον τον πολιτισμένο κόσμο, στον οποίον και θέλουμε να ανήκουμε υποτίθεται. Δεν νομίζω νομικά να υπάρχει κώλυμα, ούτε αλλοιώνεται ο "δημόσιος χαρακτήρας" του φορέα, όπως θα προστρέξουν κάποιοι "προοδευτικοί" να τσιρίξουν πάλι.
  Αν τηρηθεί η παραπάνω στο άρθρο προτεινόμενη νομοθεσία που εξασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος γι' αυτό.
  Τι θα γίνει δλδ? Αυτός που θα δώσει χρήματα για διαφήμιση, θα υπαγορεύσει το είδος των εκπομπών??! Αστεία πράματα,που ζούμε? Στο 1950? (Κάποιοι "προοδευτικοί" συμπολίτες μας βέβαια έχουν μείνει εκεί ή και πιο παλιά..).

  Η νέα ΕΡΤ θα συνεχίσει να εκπέμπει όπως εκπέμπει ή και καλύτερα..


  2. Και μερικές προτάσεις για όνομα (απλά ένα brainstorming) πιστεύω καλύτερες από το ΝΕΡΙΤ:

  -Hellenic Public Broadcasting & Internet (HPB-I)
  -Ελληνικός Δημόσιος Αναμεταδότης & Διαδίκτυο (ΕΛ. ΔΗ. Α - Δ)
  -Ελληνικές Αναμεταδόσεις - Διαδίκτυο

  Και δεν χρειάζονται ούτε εταιρίες marketing, ούτε κολοκύθια. Κάντε ένα brainstorming και θα το βρείτε και το όνομα και το logo..

  • Νίκος Αργεάδης avatar
   Νίκος Αργεάδης @ Θόδωρος 17.06.2013 ? 05/07/2013 10:33:10

   "Hellenic Public Broadcasting & Internet"

   Oh that's nice dear Theodore. Thank you.
   Ακούς εκεί! να ζητάν σωστά Ελληνικά οι ιθαγενείς. Ο σπόρος της διαμαντοπούλου έπιασε βλέπω.
   Μαζί με την εθνική αναξιοπρέπεια μας προέκυψε τώρα και η γλωσσική, άλλωστε αυτά πάνε αντάμα.
   Ποιός τη χάρη μας! θα γίνουμε Αγγλοσάξωνες. Για να μην δυσκολεύονται και οι τουρίστες μας. Τι διάολο, που θα πάει. όλοι μια μέρα θα μιλούμε για σοβαρρά θέματα στα Αγγλικά και θα θρηνούμε στα Ελληνικά. Τουλαχιστον η διαμαντοπούλου έτσι είχε δηλώσει για τους ιθαγενείς που δεν βλέπουν την "πρόοδο".

   • Θόδωρος 17.06.2013? avatar
    Θόδωρος 17.06.2013? @ Νίκος Αργεάδης 05/07/2013 11:25:55

    Ευχαριστώ για το "κολακευτικό" σχόλιο, Νίκο.

    Πάντως σας βλέπω, επιμένετε Ελληνικά.. Κι εμείς Έλληνες είμαστε αλλά δεν κάνουμε έτσι. Τα κακώς κείμενα του λαού μας πρέπει να διορθωθούν, δεν πρέπει?
    Με το να είμαστε σε πλήρη άρνηση, δεν πετυχαίνουμε τίποτα, είναι βαθιά συντηρητική συμπεριφορά αυτή.
    Να προφυλαχτούμε από την έξωθεν επιβολή των "αξιότιμων φίλων μας" (από το συμβάν στην Κύπρο και μετά άλλαξε αρκετά και η δική μου αντίληψη σχετικά),
    αλλά δεν οφείλουμε να αλλάξουμε κι εμείς οι ίδιοι? Τι είμαστε οι Έλληνες? Ο περιούσιος λαός? Δεν κάνουμε ποτέ λάθη? Δεν αφεθήκαμε να γίνουμε (γενικά, όχι οι εξαιρέσεις) ανεπρόκοποι?
    Δεν ξέρω, ζείτε στην Ελλάδα ή έξω?

    • πΔπ avatar
     πΔπ @ Θόδωρος 17.06.2013? 05/07/2013 12:29:10

     Αγαπητοί μου Θόδωρε και Νίκο, το άρθρο 1
     το διευκρινίζει: "...Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε» (στο εξής: ΝΕΡΙΤ- Α.Ε.). Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ύστερα από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου, με βάση μελέτες και έρευνα αγοράς που για το σκοπό αυτό θα διεξάγει...."!
     Χαλαρώστε βρε παιδιά!
     Το ίδιο το καταστατικό δηλώνει ότι πρόκειται για προσωρινό τίτλο.
     Περί όνου σκιάς θα διαφωνήσομε;!

     • Θόδωρος 17.06.2013? avatar
      Θόδωρος 17.06.2013? @ πΔπ 05/07/2013 13:21:49

      Ναι, έχετε δίκιο, το είδα, κε πΔπ.

      Γι' αυτό και αναφέρω στο πρώτο μου post: "απλώς μερικές προτάσεις, σαν brainstorming".

    • Φωτεινή avatar
     Φωτεινή @ Θόδωρος 17.06.2013? 05/07/2013 16:59:45

     Θόδωρα,

     Παράκληση: ";" τό ῾Ελληνικό ἐρωτηματικό! :D

     • Θόδωρος 17.06.2013? avatar
      Θόδωρος 17.06.2013? @ Φωτεινή 05/07/2013 21:27:25

      Μ' αρέσει το ? ερωτηματικό, Φωτεινή. Έτσι για κάτι το διαφορετικό :). Για το ; ερωτηματικό πρέπει να αλλάζω και Language bar κάθε φορά. Γιατί, τι πειράζει; :)

     • Φωτεινή avatar
      Φωτεινή @ Θόδωρος 17.06.2013? 05/07/2013 23:32:16

      Τό ; εἶναι ῾Ελληνικό, τό ? εἶναι λατινικό. :D

 10. Ελπιδοφορος avatar
  Ελπιδοφορος 05/07/2013 07:55:42

  Σύνταγμα της Ελλάδας
  ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Βασικές διατάξεις
  ΤΜΗΜΑ Α': Μορφή του πολιτεύματος
  Άρθρο 1
  3 Oλες οι …ΕΞΟΥΣΙΕΣ… πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του ….ΕΘΝΟΥΣ…. και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.
  ΤΜΗΜΑ Β': Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας
  Άρθρο 3
  1. Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του Χριστού• τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ΙΕΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ …
  ΤΜΗΜΑ Δ': Ακροτελεύτια διάταξη
  Άρθρο 120
  4 Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.


  Οι θέσεις των διεθνιστών πολλές εκ των οποίων προτρέπουν σε επανάσταση (τώρα τελευταία και σε άλλες ξένες γλώσσες εχθρικές προς το ΕΘΝΟΣ μας) δικτατορία του προλεταριάτου κλπ. με κατάλυση του συντάγματος θα έπρεπε να επιτρέπονται να προβάλλονται από την ΔΗΜΟΣΙΑ ραδιοτηλεόραση;


  Είναι τα ΜΜΕ η 4Η ΕΞΟΥΣΙΑ που βάσει του συντάγματος μας έχει υποχρέωση να υπερασπίζεται το Ελληνικό Έθνος ,την επικρατούσα Θρησκεία μας και τις ιερές παραδόσεις μας;
  Θα έπρεπε ΝΑΙ η ΟΧΙ η δημόσια ραδιοτηλεόραση να υπερασπίζεται τα παραπάνω;
  Εάν ναι από πού προκύπτει αυτό συμφωνά με
  Άρθρο 3
  Γενικές αρχές του προγράμματος
  δ. Επιδιώκουν την κοινωνική συνοχή, την πολιτιστική πολυμέρεια και καταπολεμούν κάθε είδους διακρίσεις.


  Τέλος… χωρίς την επιδίωξη απόκτησης κέρδους
  Εάν μια χρονιά έχει κέρδος τα μοιράζουμε με μπόνους και αναθέσεις στους …“κολλητούς” , την άλλη που θα έχει ζημιές ποιος θα τις πληρώσει;
  Στις “αναθέσεις” και στις “συμπαραγωγές” δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανώτατο όριο και μάλιστα να απαγορεύεται η “κατάτμηση”;
  Δεν θα έπρεπε να προβλέπεται κάτι και για αυτό;

  Εάν έγινε τόση φασαρία και παραμένουν όλα αυτά μάλλον ΤΣΑΜΠΑ έγινε!

 11. tassos.κ avatar
  tassos.κ 05/07/2013 12:51:52

  Δυστυχώς, το Ν/Σ υπογράφηκε από 4 νομίζω υπουργούς. Προφανώς όταν θα τεθεί το θέμα της λέξης ιντερνετ θα πουν ότι δεν το διάβασαν. Δηλαδή η λέξη διαδίκτυο δεν τους καλύπτει; Γιατί δεν γράψανε το Ν/Σ με greeklish; Πιο καλά δεν θα ήταν;

 12. περιμπανού avatar
  περιμπανού 05/07/2013 17:58:27

  Το Euronews έκανε έρευνα όπου δείχνει τι πληρώνουν τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την τηλεόρασή τους. Tο ελληνικό ανταποδοτικό τέλος είναι από τα πιο φτηνά στην Ευρώπη.

  1. ΚΥΠΡΟΣ: Το κράτος χρηματοδοτεί κάθε χρόνο ένα ποσό από τον προϋπολογισμό στο ΡΙΚ και στη συνέχεια το PIK αναζητεί άλλους πόρους από τη διαφήμιση.
  2. ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 204,35 ευρώ το χρόνο για την τηλεόραση και 66,24 ευρώ για το ραδιόφωνο.
  3. ΒΡΕΤΑΝΙΑ: το ανταποδοτικό τέλος για την έγχρωμη τηλεόραση ανέρχεται στα 164 ευρώ και στα 55 ευρώ για την ασπρόμαυρη ανά συσκευή ανά νοικοκυριό.
  4. ΣΟΥΗΔΙΑ: 200 ευρώ το χρόνο
  5. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: Μεταξύ 224.30 και 232.20 ευρώ
  6. ΤΣΕΧΙΑ: 56,90 ευρώ
  7. ΛΕΤΟΝΙΑ: Γίνονται συζητήσεις για τη θεσμοθέτησή του.
  8. ΠΟΛΩΝΙΑ: 53 ευρώ το χρόνο.
  9. ΙΣΠΑΝΙΑ: Η Ισπανική δημόσια ραδιοτηλεόραση χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το κράτος.
  10. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Το ανταποδοτικό τέλος για το ραδιόφωνο ανέρχεται στα 20,52 ευρώ
  11. ΔΑΝΙΑ: 300 ευρώ το χρόνο για την τηλεόραση και τους υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο ενώ για το ραδιόφωνο 43 ευρώ
  12. ΑΥΣΤΡΙΑ: Από 223,32 στα 279,72 για την τηλεόραση και από 65,52 έως 80,52 για το ραδιόφωνο.
  13. ΒΕΛΓΙΟ: 149,67 ευρώ για την τηλεόραση και στα 26,72 ευρώ για το ραδιόφωνο
  14. ΙΡΛΑΝΔΙΑ: 160 ευρώ το χρόνο.
  15. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: Δεν υπήρξε ποτέ ανταποδοτικό τέλος γιατί το RTL ξεκίνησε ως εμπορικό κανάλι αλλά λειτουργούσε ως δημόσιο σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμά του.
  16. ΜΑΛΤΑ: 34 ευρώ το χρόνο.
  17. ΙΤΑΛΙΑ: 106 ευρώ το χρόνο και περιλαμβάνει τηλεοπτικές συσκευές, κινητά, υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο κλπ.
  18. ΓΑΛΛΙΑ: 116 ευρώ το χρόνο, για όσους δηλώσουν πως έχουν τηλεόραση.
  19. ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Η Ολλανδική τηλεόραση χρηματοδοτείται μόνο από το κράτος και τις διαφημίσεις.
  20. ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Η Ουγγρική τηλεόραση χρηματοδοτείται μόνον από το κράτος.
  21. ΣΛΟΒΑΚΙΑ: 42 ευρώ το χρόνο.
  22. ΣΛΟΒΕΝΙΑ: 132 ευρώ το χρόνο και αφορά τηλεόραση και ραδιόφωνο.
  23. ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ: Οι κρατικές τηλεοράσεις χρηματοδοτούνται από το κράτος.
  24. ΕΣΘΟΝΙΑ: Χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το κράτος.
  25. ΕΛΛΑΔΑ: Από το 2006 το ανταποδοτικό τέλος ανέρχεται στα 51,60 ευρώ το χρόνο, από όπου πρέπει να αφαιρεθεί το 25% του ΛΑΓΗΕ και % εισφόρων στο κράτος
  26. ΡΟΥΜΑΝΙΑ: 12 ευρώ το χρόνο σε ό,τι αφορά στα νοικοκυριά. Οι μικρές επιχειρήσεις πληρώνουν 45 ευρώ το χρόνο και οι μεγάλες 150 ευρώ το χρόνο
  27. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Χρηματοδοτείται από το κράτος και από διαφημίσεις.

  • Θόδωρος 17.06.2013? avatar
   Θόδωρος 17.06.2013? @ περιμπανού 06/07/2013 09:46:11

   1. Ναι, αλλά τι προσφέρουν οι Δημόσιες Τηλεοράσεις για αυτό το τέλος των πολιτών τους? Το ίδιο επίπεδο προσέφερε η ΕΡΤ ή πολύ χαμηλότερο? Τι θεαματικότητα έχουν αυτές οι Δημ. Τηλεοράσεις? 5% όπως η ΕΡΤ?
   Δεν είναι μόνο να πούμε απόλυτα κρατιστικά "το πιο φτηνό ανταποδ. τέλος" και καθαρίσαμε..

   2. Ποια είναι τα εισοδήματα στην Ιταλία, Φινλανδία ή Δανία που επικαλείστε μεταξύ άλλων? Τα ίδια με την Ελλάδα? Δλδ. 300€ στην Δανία αλλά με μέσο μισθό 2000€ π.χ. ή και παραπάνω.

   3. Για την Βρετανία έχει και ασπρόμαυρες τηλεοράσεις?.. Πόσο παλιά είναι η έρευνα? :)

   4. Μας δίνετε και την πηγή σε link?

 13. περιμπανού avatar
  περιμπανού 06/07/2013 11:03:40

  1. Τις υψηλότερες θεαματικότητες στην Ελλάδα τις έχουν τα σουλεημάν, φατμαγιούλ, καραντατάδε κλπ. Αυτό δέχεστε ως ποιότητα και προσφορά;

  2. Στην Δανία,δηλαδή, η αναλογία είναι 1 προς 7. Ε, στην Ελλάδα είναι μικρότερη κι από το 1 προς 10.

  3. Βιαστήκατε. Η έρευνα αναφέρει στοιχεία για την Ελλάδα και μετά το 2006!
  Αρα ....

  4. Μία απλή περίεργη είμαι κι εγώ....
  Που να φανταστώ, μετά από τέτοια εκστρατεία κατά του ανταποδοτικού τέλους, ότι θα το χρειαστείτε κι ότι δεν θα το έχετε !!!!!

  • Θόδωρος 17.06.2013? avatar
   Θόδωρος 17.06.2013? @ περιμπανού 06/07/2013 15:38:38

   1. Δεν απαντάτε.. "Κι εσείς γιατί δέρνετε τους μαύρους" που λέει κι ο Φαήλος

   2. Παράδειγμα ήταν. Στην Δανία είναι πολύ παραπάνω ο μέσος.. Πιάνεστε από τα δικά μου παραδείγματα για να επιχειρηματολογήσετε? Δικά σας δεν έχετε?

   3. Άρα τι?.. Για την Βρετανία από πότε είναι? Από το 1970?

   4. βλ. και 2 πριν. Τα στοιχεία σας που είναι? Από που τα πήρατε αυτά τα στοιχεία λοιπόν? :)

   Χάνετε το όποιο δίκιο σας, έτσι όπως επιχειρηματολογείτε, αγαπητή. Δεν πείθεται κανένας έτσι.

   Να 'στε καλά.

   • περιμπανού avatar
    περιμπανού @ Θόδωρος 17.06.2013? 06/07/2013 16:39:31

    Αν τα νούμερα είναι σωστά, για το ανταποδοτικό τέλος στην Ευρώπη σήμερα, τότε όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις!

    Μην πανικοβάλεστε αγαπητέ!
    Ενα απλό homework για το ΣΚ είναι και τίποτε άλλο!

 14. tassos.κ avatar
  tassos.κ 06/07/2013 11:43:53

  Όταν έχουν κάνει όλους τους Έλληνες να βλέπουν τα ανόητα Ελληνικά σίριαλ και τις Τούρκικες μ@@@@ ,ναι έχουν θεαματικότητα στα αστικά κέντρα. Η περιφέρεια τι βλέπει, αλήθεια; Ο απόδημος Ελληνισμός; Αλλά ποιος λογαριάζει όλους αυτούς που με λαχτάρα ανοίγουν να δουν την Ελληνική Κρατική τηλεόραση; Υπήρξε κανείς μετανάστης η κάτοικος ακριτικής περιοχής; Η θεαματικότητα δεν σημαίνει και ποιότητα. Άντε λοιπόν καθήστε στους καναπέδες και δείτε τα πρωινάδικα να σας που οι αστρολόγες το μέλλον σας, και τι εσώρουχα φοράει η τάδε επώνυμη και με ποιον πήγε το βράδυ. Αftoi eimaste.....

 15. tassos.κ avatar
  tassos.κ 06/07/2013 17:23:52

  Αν το επίπεδο της Ρ/Τ είναι χαμηλό, φταίνε οι εργαζόμενοι ή κατά καιρούς διορισμένοι Γ. Διευθυντές κλπ; Αφού λοιπόν το πρόβλημα εντοπίζεται στο επίπεδο το κλείσιμο θα το διορθώσει;. Άρα και το επίπεδο παροχής υπηρεσιών ενός Νοσοκομείου , πχ, αν είναι χαμηλό πρέπει να το κλεισουν και παέι λέγοντας..... Απλά τα ερωτηματα που έχω θέσει επανειλημμένα και φυσικά μια σοβαρή απάντηση δεν πήρα, παραμένουν: Αφού το κόστος λειτουργίας βαρύνει εξ ολοκλήρου εμάς χωρίς να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός, ποιά η πρεμούρα να κλείσει εν μια νυκτί; Όταν ένας υπουργός έχει διορίσει "δικά του" άτομα , με παχυλότατους μισθούς δεν είναι απύθμενο θράσος να βγαίνει και να μιλάει για υπεράριθμους κλπ; Ποιόν θα επιβαρύνουν οι αποζημιώσεις και οι οποιεσδήποτε ρήτρες από συμβόλαια; Οι αποφάσεις των Δικαστικών Αρχών όταν δεν εφαρμόζονται και δεν γίνονται σεβαστές από μια κυβέρνηση γιατί να γίνονται από τους πολίτες; Απαντήσεις αν μπορούσα να έχω σοβαρές και όχι πολιτικάντικες ανοησίες , πιθανόν να είχα πειστεί για το σωστό της απόφασης

 16. Μάνος avatar
  Μάνος 08/07/2013 07:18:33

  ....Και μέ πράξη νομοθετικού περιεχομένου πρόεδρος ο κ. Αργύρης Ντινόπουλος. Και το LIFE STYLE κ. Σαλαγκούδη

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.