#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
26/07/2009 01:56
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Οι έρευνες για oυράνιο στην ΕλλάδαΗ «επικαιρότητα» των πυρηνικών εργοστασίων σαν πιθανή λύση στο φλέγον ενεργειακό πρόβλημα της Ελλάδας, οδηγεί συνειρμικά στην πρώτη ύλη τους. Το ουράνιο. Και για την Ελλάδα το ουράνιο οδηγεί νομοτελειακά στην ευρύτερη περιοχή του Παρανεστίου του Ν. Δράμας.

Τα στοιχεία από τις έρευνες για ουράνιο στην Ελλάδα και ειδικά στo Παρανέστι που παρατίθενται συνοπτικά παρακάτω παρουσιάστηκαν από τον κ. Τόλη Παπαγεωργίου του “Παρατηρητηρίου” στη συνάντηση των Οικολογικών Οργανώσεων στις 23 Μαΐου.
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΟΥΡΑΝΙΟ
Η πρώτη έρευνα για ουράνιο στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1953. Το 1954 ιδρύθηκε στη χώρα η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ή ΕΑΕ) και το 1960 δημιουργήθηκε το Γεωλογικό Τμήμα της ΕΑΕ, με σκοπό την έρευνα για τον προσδιορισμό κοιτασμάτων ουρανίου.

Στο διάστημα 1971-1976, ξένοι επιστήμονες πραγματοποιούν έρευνα για ουράνιο στην περιοχή Παρανεστίου και προσδιορίζουν σημαντικές περιεκτικότητες ουρανίου στους λιγνίτες της Δράμας. Είναι γνωστό στους ειδικούς ότι οι οργανικές ύλες όπως ο λιγνίτης έχουν ιδιαίτερη απορροφητικότητα στο ουράνιο (και το φωσφόρο). Το πρόβλημα είναι ότι η απόληψη του ουρανίου από τους λιγνίτες και γενικότερα τις οργανικές ύλες παρουσιάζει εξαιρετικές δυσκολίες και είναι απαγορευτικά δαπανηρή. Χαρακτηριστικά ανφέρεται ότι στους λιγνίτες του Παρανεστίου βρέθηκαν περιεκτικότητες σε ουράνιο της τάξεως των 10.000 ppm (10%).

Παράλληλα με τους ξένους ερευνούσε την περιοχή για ουράνιο και ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και το ΙΓΜΕ. Το 1978 το ΙΓΜΕ διαπίστωσε ότι το ουράνιο περιέχεται εκτός από τους λιγνίτες και σε πετρώματα της περιοχής. Από το 1979 το ΙΓΜΕ, μόνο πλέον, αρχίζει συστηματική έρευνα στο ρόμβο που προσδιορίζεται από τις πόλεις Δράμα, Παρανέστι, Ξάνθη, Καβάλα, με μερικές επεκτάσεις βόρεια και βορειοδυτικά του Παρανεστίου.

Την περίοδο 1980-1983 γίνεται η πλέον εντατική έρευνα από το ΙΓΜΕ στην πιο πάνω περιοχή. Η έρευνα ξεκινησε με προσδιορισμό πεδίων ακτινοβολίας με τη χρήση σπινθηριστή και συσκευής Geiger-Müller. Στις περιοχές που παρουσίασαν έντονες ενδείξεις παρουσίας ουρανίου εγκαταστάθηκε κάνναβος 20Χ20 μ. και έγιναν λεπτομερέστερες μετρήσεις. Ακολούθησε εγκατάσταση καννάβου 8Χ16 για όρυξη γεωτρήσεων και εξαγωγή καρότων για τον ακριβή προσδιορισμό των ουρανιούχων μεταλλευμάτων. Οι περιοχές στις οποίες προσδιορίσθηκαν τα σημαντικότερα κοιτάσματα είναι: το Αρχοντοβούνι, η Σπηλιά, τα Διπόταμα, η Πρασινάδα, το Πτερωτό και η περιοχή του μεταλλείου της ΠΟΡΣΕΛ. Τα ουρανιούχα οξείδια που προσδιορίσθηκαν είναι βασικά ο πισουρανίτης και ο ουρανίτης.

Η έρευνα που πραγματοποίησε το ΙΓΜΕ ήταν εφαρμοσμένη, δηλαδή δεν εξήγαγε θεωρητικά μόνο συμπεράσματα. Οι γεωτρήσεις που πραγματοποιήθηκαν έφτασαν σε βάθος μέχρι 200 μ. Προσδιορίσθηκαν περιεκτικότητες έως 10% (10.000 ppm), με όριο εκμεταλλευσιμότητας στην περίοδο της έρευνας το 0,01% (100 ppm). Η μέση περιεκτικότητα στην περιοχή Αρχοντοβουνίου προσδιορίσθηκε σε 0,05% (500 ppm) και η συνολική ποσότητα του ουρανίου σε 600 τόνους.

Στην περίοδο της εντατικής έρευνας εγκαταστάθηκε στην περιοχή πιλοτική μονάδα παραγωγής συμπυκνώματος ουρανίου με τη μέθοδο έκπλυσης με θειϊκό οξύ (H2SO4) και απόληψη του ουρανίου με ρητίνες.

Ο εμπλουτισμός διακρίνεται στην παραγωγή συμπυκνώματος οξειδίων ουρανίου – που γινόταν στο Παρανέστι – και στον ισοτοπικό διαχωρισμό για την παραγωγή πυρηνικού καυσίμου. Ο ισοτοπικός διαχωρισμός συμπυκνώνει (”εμπλουτίζει”) το σχάσιμο U235 σε περιεκτικότητα 3%, όμως αυτήν την τεχνολογία δεν την κατέχει η Ελλάδα. Από το U238 παράγεται το πλουτώνιο (Pu239), που επίσης είναι πυρηνικό καύσιμο. Το πλουτώνιο είναι  ένα ραδιενεργό στοιχείο, εξαιρετικά σπάνιο στη φύση, που παράγεται από το U238 μέσα στον πυρηνικό αντιδραστήρα.

Οι εργαζόμενοι στη μονάδα φορούσαν ειδικές μάσκες και στολές για προστασία από τη ραδιενεργό σκόνη του ουρανίου και ειδικά του ραδίου. Το ράδιο είναι προϊόν της διάσπασης του ουρανίου, βρίσκεται σε μικρές ποσότητες στα ουρανιούχα πετρώματα, είναι εξαιρετικά ραδιενεργό (πάνω από 1.000.000 φορές περισσότερο από το ουράνιο!) και διασπάται με εκπομπή ακτινοβολίας-α προς αέριο ραδόνιο και άλλα προϊόντα . Η είσοδος της σκόνης στον οργανισμό είναι σοβαρότατο πρόβλημα, διότι το ράδιο έχει παρόμοια χημική συμπεριφορά με το ασβέστιο και απορροφάται από τον οργανισμό αντικαθιστώντας το ασβέστιο των οστών.

Τα αποτελέσματα από την πιλοτική μονάδα ήταν ενθαρρυντικά. Οι συγκεντρώσεις ουρανίου προσδιορίστηκαν στο Αρχοντοβούνι στα 67 μ. βάθος, στο Πτερωτό στα 80 μ. και στη Σπηλιά στα 90 μ. περίπου. Το χαμηλό βάθος των κοιτασμάτων θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην επιλογή των επιφανειακών εξορύξεων, σε περίπτωση που αποφασιστεί η εκμετάλλευσή τους.

Η έρευνα του ΙΓΜΕ διακόπηκε το 2001.
ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΟΡΥΞΗ ΟΥΡΑΝΙΟΥ:
Στο ερώτημα για τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις  από την εξόρυξη ουρανίου, η απάντηση που δόθηκε από το στέλεχος του ΙΓΜΕ Δρ. Καραγεωργίου στην ενημέρωση που έγινε από το ΙΓΜΕ στο Παρανέστι το 1987, ήταν η εξής:

«Μέχρι σήμερα δεν έχουν παρατηρηθεί στους κατοίκους και το οικοσύστημα της περιοχής επιπτώσεις από τη φυσική ακτινοβολία των κοιτασμάτων ουρανίου. Είναι αυτονόητο ότι η εξόρυξη και η απομάκρυνση από την περιοχή του ουρανίου, παραγωγού της ακτινοβολίας θα επιδράσει ευνοϊκά στην υφιστάμενη σήμερα κατάσταση! Σημειώνεται ότι η ακτινοβολία που απορροφά ένας εργαζόμενος σε ορυχείο ουρανίου, επί 8 ώρες την ημέρα για 200 μέρες σε 35 χρόνια είναι ίση με την ακτινοβολία από δυο ακτινογραφίες»!!!

Τότε άραγε γιατί οι εργαζόμενοι στην πιλοτική μονάδα του ΙΓΜΕ φορούσαν ειδικές στολές και μάσκες;

Το επιχείρημα αυτό, ότι με την εξόρυξη αφαιρούνται τα βλαβερά βαρέα μέταλλα από το περιβάλλον κι άρα η κατάσταση του βελτιώνεται (!!!), το έχουμε ακούσει πολλές φορές σε σχέση με τα μεταλλεία μολύβδου/ψευδαργύρου της Χαλκιδικής. Θα μπορούσε να θεωρηθεί αφελές, αλλά προερχόμενο από ειδικούς επιστήμονες το μόνο δυνατό συμπέρασμα είναι ότι απευθύνεται σε αφελείς.

Αποκρύπτεται το γεγονός ότι εξορύσσεται μόνο το τμήμα του κοιτάσματος που θεωρείται οικονομικά εκμεταλλεύσιμο ενώ το υπόλοιπο απορρίπτεται ως “στείρο υλικό”.  Αποκρύπτεται το γεγονός ότι η εξόρυξη και ο εμπλουτισμός αφαιρούν τα ορυκτά που περιέχουν επικίνδυνα στοιχεία από το υπέδαφος όπου βρίσκονται σε ισορροπία και τα αλέθει σε λεπτή πούδρα, αυξάνοντας κατά εκατομμύρια φορές την ενεργό επιφάνεια που διατίθεται για αντιδράσεις με το περιβάλλον. Αποκρύπτεται το γεγονός ότι η διατάραξη των πετρωμάτων δημιουργεί οδούς μετανάστευσης των ραδιενεργών στοιχείων, τα οποία έτσι διασπείρονται στο περιβάλλον και εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα.

Αποκρύπτεται επίσης η μεγάλη επικινδυνότητα των τελμάτων εμπλουτισμού του ουρανίου – σαφώς μικρότερη από την επικινδυνότητα των αποβλήτων ενός πυρηνικού αντιδραστήρα, αλλά σε καμία περίπτωση αμελητέα. Περιεκτικότητα 0,05% σημαίνει ότι το 99,95% του όγκου του ορυκτού που εξορύχθηκε είναι απόβλήτο και αυτό το απόβλητο περιέχει όλα τα συστατικά του ορυκτού, εκτός του ουρανίου που αφαιρέθηκε. Όμως η ραδιενέργεια του ορυκτού οφείλεται μόνο κατά ένα μέρος στο ουράνιο που, ως εξαιρετικά μακρόβιο (με χρόνο ημιζωής περίπου ίσο με την ηλικία της Γης), εκπέμπει σημαντικά λιγότερη ακτινοβολία από τα προϊόντα της διάσπασής του όπως το ράδιο-226 (χρόνος ημιζωής 1600 χρόνια) που είναι λίγο σε ποσότητα αλλά εξαιρετικά ραδιενεργό. Ο εμπλουτισμός αφαιρεί το ουράνιο, αλλά δεν αφαιρεί ούτε το ράδιο-226 ούτε το θόριο-230 (Th230) ούτε τα λοιπά σχετικά μακρόβια  ισότοπα – και το τέλμα των αποβλήτων είναι ακόμα σημαντικά ραδιενεργό . Το τέλμα επίσης περιέχει βαρέα μέταλλα όπως αρσενικό, πιθανόν θείο που προκαλεί όξινη απορροή, χημικά που χρησιμοποιήθηκαν στον εμπλουτισμό και ένα μικρό ποσοστό του ουρανίου που δεν αφαιρέθηκε λόγω τεχνολογικών περιορισμών.

Ο σωρός των τελμάτων εκπέμπει αέριο ραδόνιο (Rn222) που έχει χρόνο ημιζωής 3,8 μέρες. Αυτό μπορεί να φαίνεται σύντομο, αλλά λόγω της συνεχούς παραγωγής του ραδονίου από το ράδιο, είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Μόνο μετά από 1 εκατ. χρόνια, η ραδιενέργεια των τελμάτων και άρα η παραγωγή ραδονίου θα έχει περιοριστεί στην ακτινοβολία του εναπομείναντος ουρανίου.

http://antigoldgreece.wordpress.com/2009/07/23/paranesti-2/#more-2951

ΣΧΟΛΙΑ

 1. thouthou avatar
  thouthou 26/07/2009 02:45:41

  Αυτά τα μισά άρθρα δεν μπορώ να τα καταλάβω. Προφανώς αυτός που τα γράφει ξέρει τί λέει. ΔΗΛΑΔΗ;
  Υπάρχει εκμεταλλεύσιμη ποσότητα; Αν ναι, πώς; Σε σχέση με ποια κοιτάσματα που υπάρχουν σήμερα σε άλλες χώρες; Τα νούμερα δεν λένε τίποτε αν δεν συνοδεύονται με αντίστοιχα νούμερα σε ήδη εκμεταλλευόμενα κοιτάσματα...
  Μας συμφέρει να το εξορύξουμε; Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ή να το εμπορευτούμε;
  Δηλαδή για να καταλάβουμε ένα άρθρο πρέπει να κάτσουμε να φάμε 1-2 μήνες μελετώντας;
  Δηλαδή, αυτό το μπακαλοτέφτερο, ο συντάκτης του θέλει να το αντιμετωπίσουμε ώς βαρύνουσας σημασίας; Γιατί; Επειδή βαριόταν να γράψει 5 αράδες παραπάνω;
  Ήμαρτον πια με τους "ιερείς"....

 2. Factorx avatar
  Factorx 26/07/2009 03:00:23

  φαντάσου δηλαδή και να το κοβα

  • Swell avatar
   Swell @ Factorx 26/07/2009 10:00:51

   Φάκτορα έπρεπε να το στείλεις στο Σουφλιά για να το συμπληρώσει.

 3. Karmacedon avatar
  Karmacedon 26/07/2009 09:21:59

  Για να μπορεσει η Ελλαδα να απολαυσει τους φυσικους της πορους πρεπει να
  1] Καθαρισει τα λαμογια [ και απο τα 2 κομματα ]
  2] Οπλισθει σαν αστακος [ βλεπε Ισραηλ - Αραβες ]
  3] ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ επενδυσεις σε τεχνικες σχολες και υποδομες για την βιμομηχανοποιηση της παραγωγης ενεργειας
  4] Οπλισθει σαν αστακος [ βλεπε Ισραηλ - Αραβες ]
  5] Τιμιους διαχειριστες των κερδων που θα προκυψουν [ βλεπε Νορβηγια ]

 4. panos avatar
  panos 26/07/2009 11:31:10

  Πολυ σωστα αυτα που λες karmacedon αλλα ολ αυτα ειναι γι αλλη χωρα κι οχι για την Ελλαδα.Στην Ελλαδα δυστυχως μ ολ αυτα τα καθικια πολιτικους που μπλεξαμε ισχυουν αλλες συνιστωσες

 5. ataktos avatar
  ataktos 26/07/2009 12:51:54

  Το άρθρο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρων για όλους τους σκεπτόμενους και προβληματισμένους .Ο «διάλογος» αυτός ξεκίνησε μετά από δελτίο τύπου Ακαδημίας Αθηνών και πάρα την δημόσια δεσμεύσει μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί για δημόσιο διάλογο το λεγόμενο Ενεργειακό Ισοζύγιο για τα επόμενα 20-30 χρόνια .Κρίμα που μεμονωμένα άτομα με δική τους πρωτοβουλία καταθέτουν της απόψεις τους και τα ακριβοπληρωμένα πρωτοκλασάτα golden boys σιωπούν σφυρίζοντας ανεύθυνα και κλέφτηκα(μάλλον διότι δεν κατέχουν καν τον λόγο και γνώσεις ) . Τα «κουτοπόνηρα σχόλια» δεν αφορούν βέβαια τους ταχτικούς επισκέπτες του blog που γνωρίζονται αρκετά καλά …

 6. ataktos avatar
  ataktos 26/07/2009 13:54:59

  Για πρώτη φορά και όμως πραγματοποιήθηκε -επιβεβαιώνοντας μας δημόσια!!!

  Με παρέμβαση του Νομάρχη Κοζάνης Γιώργου Δακή, Αναστολή λειτουργίας των λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ στο Νομό Κοζάνης


  Με παρέμβαση του Νομάρχη Κοζάνης Γιώργου Δακή, ανεστάλη από τη ΔΕΗ η λειτουργία όλων των λιγνιτωρυχείων του Νομού Κοζάνης (Μαυροπηγής – Κύριου Πεδίου, Καρδιάς και Νότιου Πεδίου) λόγω των εξαιρετικά υψηλών επιπέδων αιωρούμενων σωματιδίων στη λεκάνη Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, που οφείλεται και στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες, άπνοια, θερμοκρασιακή αναστροφή).
  Η αναστολή λειτουργίας θα διαρκέσει μέχρι τη βελτίωση των επιπέδων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή.
  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μετρήσεις που πραγματοποιεί η ΔΕΗ στην περιοχή, αλλά και το Κέντρο Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα, οι συγκεντρώσεις των αιωρουμένων σωματιδίων (ΑΣ10) κυμαίνονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
  Το όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μέση ετήσια συγκέντρωση είναι 40 μg/m3 ενώ για τη μέση ημερήσια συγκέντρωση είναι 50 μg/m3.
  Οι συγκεντρώσεις σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου 2009 στις 12 το μεσημέρι, αλλά και κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας Παρασκευής 24ης Ιουλίου 2009, καταγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 1.


  Πίνακας 1 Συγκεντρώσεις ΑΣ10 σε μg/m3
  Θέση/Ημερομηνία 24/7/2009 25/7/2009
  12 το μεσημέρι
  Πεντάβρυσος 51 85
  Κοιλάδα 66 96
  Οικισμός
  ΔΕΗ Πτολεμαΐδας 206 101
  Πετρανά 65 67
  Κάτω Κώμη 43 85
  Μαυροπηγή 101 311
  Πτολεμαΐδα 85 76
  Ποντοκώμη 99 241

 7. Βασιλική Σιάπκα avatar
  Βασιλική Σιάπκα 26/07/2009 13:58:08

  Το πέτρωμα στην φωτογραφία της ανάρτησης μου θύμησε τα παράπλευρα τοιχώματα στη προσφάτως παραδοθείσα παρακαμπτήρια του Αγρινίου εθνική οδό, κομμάτι της Ιονίας οδού. Ουράνιο υπάρχει και στην Ήπειρο στο Μιτσικέλι, και όπως μόλις μου έβγαλε το ψαχτήρι το αναφέρει και το συγκεκριμένο ιστολόγιο στην ανάρτησή του ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΥΡΑΝΙΟΥΧΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ
  http://antigoldgreece.wordpress.com/2009/02/18/igme_uranium/

 8. archaeopteryx avatar
  archaeopteryx 26/07/2009 15:05:09

  Χωρίς να ξέρω αν έχουμε ή δεν έχουμε ουράνιο, το σκηνικό μου θυμίζει χωματουργικά προς άγνωστη κατέυθυνση και ανοησίες του στυλ "έχουμε πολύ βολφράμιο κάτω από το βυθό της θάλασσσας" "δηλαδή πόσο κάτω?" "μερικά χιλιόμετρα". Και ιχνοστοιχεία έχουμε. Εκμεταλλέυσιμες ποσότητες δεν έχουμε... δυστυχώς. Και αν βρούμε ουράνιο? Στο Ιραν για εμπλουτισμό!

  Εγώ λέω να βγάλουμε βρώμα ότι το ουράνιο είναι κάτω από την Μύκονο.

  Γειά σου άτακτε. Δεν χρειάζεται να πας σε εξωτικά μέρη για αιωρούμενα σωματίδια, έλα στο Θριάσιο πεδίο...

 9. ataktos avatar
  ataktos 26/07/2009 15:41:31

  [email protected] ...Χθες αναφερόμενος σε ένα από τα σχόλια μου στον «Ζορμπά» εννοούσα την σκηνή μετά τον θάνατο της Μπουμπουλινας .Λες να άλλαξε από τότε τίποτα στην νοοτροπία αυτού του λαού …

 10. phoivos avatar
  phoivos 26/07/2009 16:18:01

  ΤΟ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ.... ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
  Τον Φεβρουάριο του 1998 έφτασε στην δημοσιότητα έρευνα που αφορούσε την μεγαλύτερη συγκέντρωση ραδονίου στον Ελληνικό χώρο και συγκεκριμένα στο χωριό Νεράιδα Θεσπρωτίας. Η μέτρηση ήταν 9550 Μπεκερέλ ανά τετραγωνικό μέτρο και με όριο επιφυλακής τα 150! Παρόμοιες υψηλές μετρήσεις είχαμε και στις περιοχές Σερρών, Θεσσαλονίκης, Μύκονου, Καβάλας, Ικαρίας, Λέσβου, Φθιώτιδα, Λουτράκι, Νιγρίτα, Σουρωτή , κλπ. Το ραδόνιο είναι φυσικό ραδιενεργό στοιχείο και για όσους γνωρίζουν, αποτελεί ένδειξη για την ύπαρξη στο υπέδαφος των άνω τουλάχιστον περιοχών ΟΥΡΑΝΙΟΥ. Στο όρος Παγγαίο στην Καβάλα επίσης υπάρχει ήδη έντονο ενδιαφέρον από ξένο επενδυτή για την εξόρυξη των τεράστιων κοιτασμάτων χρυσού.
  Στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής ήδη έχει ξεκινήσει η εκμετάλλευση του εκεί υπεδάφους από την TVX Gold του George Soros, η οποία περιέχει χρυσό, αλλά και ουράνιο !!!.

  Μία απόρρητη έκθεση που ήρθε στο φως με δημοσίευμα της εφημερίδας «Επενδυτής» στις 23/2/96, αναφέρει για τα αποτελέσματα των μετρήσεων του ΙΓΜΕ. Γύρω στο ποσό των 100 τρισεκατομμυρίων δραχμών εκτιμάται η αξία των κοιτασμάτων ουρανίου και άλλων σπανίων μετάλλων . Το κείμενο της έρευνας υπογράφεται από επτά διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες και κάνει λόγο για κοίτασμα ουρανίου που περιέχει 300 εκατομμύρια τόνους με συμπύκνωμα ουρανίου 16%, καθώς και σπάνια άλλα ορυκτά όπως ρουτίλιο, λουτέσιο και λανθάνιο, που έχουν εξαιρετικά ειδικές χρήσεις στην κατασκευή πυραυλικών συστημάτων. Αναφέρεται ΜΟΝΟΝ για την περιοχή του όρους Σύμβολο του νομού Καβάλας. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα ουρανίου ΔΙΕΘΝΩΣ. Η αξία του εμπλουτισμένου ουρανίου 235 στην διεθνή αγορά (1998) είναι 20.000 δολάρια το γραμμάριο !.

  Βάσει των παραπάνω, με κάθε επιφύλαξη και σύμφωνα με υπολογισμούς από τα παραπάνω. εμπεριέχονται 48 εκατ τόνοι ουρανίου προς 20δις δολάρια ο τόνος δηλ. συνολικά $960.000.000.000.000.000 - 960 τετράκις εκατομμύρια δολάρια!!!!

 11. ataktos avatar
  ataktos 26/07/2009 17:05:40

  phoivos- και η συζήτηση αγαπητέ άνοιξε(ήθελε δεν ήθελε ο «κύριος» Μπόμπολας) έτσι και αλλιώς τώρα θα μάθουμε επιτέλους γιατί κανένα από τα κόμματα του ελληνικού και ευρωπαϊκού κοινοβουλίου(Π.Οι.) δεν πήρε θέση για το θέμα (με φωτεινή εξαίρεση τον Μ.Π. και Π.Λ. του ΣΥΝ.)

 12. ataktos avatar
  ataktos 28/07/2009 11:21:31

  Και όταν γράφαμε τα μασσαλία μας σε αυτό το blog ήμασταν προετοιμασμένη για το χειρότερο δηλ. για δημιουργήματος bolt neckς στο Ενεργειακό Ισοζύγιο τώρα σας αποκαλύπτουμε το επόμενο σκηνικό αποσύρονται από την λειτουργία σύμφωνα με το σχέδιο του δρ. Μ. Λεοναρδου (γεωλόγος) προφανώς σε συνεννόηση και εντολή του προσωρινού διευθυντή του (αναπληρωτή παρακαλώ) Χρ. Ποσειδών ( μέλλος επιτροπής Ενέργειας Α.Α.) . Οι Μονάδες του Αγ. Δημητρίου και Καρδιάς το 2019 αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση είναι ποιο τραγική και επακόλουθο είναι αυτοί που το έφεραν εδώ θα το πάνε στον ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ( σε σκέτο Παράδεισο)........
  Ευλογημένοι να είναι !!!???…

 13. ataktos avatar
  ataktos 29/07/2009 11:11:38

  archaeopteryx-Τελικά πιστεύατε ότι ο «φίλος» μας Τριανταφυλίδης θα έμενε χωρίς δουλεία και ανάλογη προμήθεια το παιδί ξέρει από δουλείες χαχαχαχ  Δημοσίευμα για προμήθεια λιθάνθρακα στον ΑΗΣ Καρδιάς
  Ανάρτηση: Δημήτρης Μαυροματίδης την 29 Ιουλ 2009
  Αναδημοσίευση: Το Παρόν της Κυριακής, 26/5/09

  Σε χαμηλό ποσοστό ανάμειξης με τον τοπικό λιγνίτη που χρησιμοποιείται από τη ΔΕΗ στον Σταθμό της Καρδιάς θα χρησιμοποιηθεί ο λιθάνθρακας με υψηλή περιεκτικότητα θείου που θα αγοράσει με διεθνή διαγωνισμό η εταιρεία και, ως εκ τούτου, δεν θα υπάρξει πρόσθετη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

  Αυτό τονίζει με επιστολή του στο «Π» ο αρμόδιος διευθυντής της ΔΕΗ Λάζαρος Καραλάζος, σχολιάζοντας δημοσίευμα της περασμένης Κυριακής, καθώς επίσης και ορισμένα πρόσθετα ερωτήματα που του απευθύναμε γραπτώς.

  Η επιστολή του κ. Καραλάζου έχει ως εξής:

  «Αναφερόμενοι στο από 19/7/2009 δημοσίευμα της έγκριτης εφημερίδας σας, σχετικά με τον Διαγωνισμό για την προμήθεια 200.000 ΜΤ λιθάνθρακα από τη ΔΕΗ A.E. και για την πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών σας, παρακαλούμε να μας επιτρέψετε να σημειώσουμε τα εξής:

  1. Ο προς προμήθεια λιθάνθρακας προορίζεται για τη βελτίωση της θερμογόνου δύναμης του τοπικού λιγνίτη, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο, στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Καρδιάς, σε ποσοστό ανάμειξης το οποίο δεν ξεπερνά το 2,5%.

  Παράλληλα, στον εν λόγω Σταθμό γίνεται, ήδη, ενίσχυση του τοπικού λιγνίτη με λιγνίτη άλλου ορυχείου της ΔΕΗ Α.Ε. με κατά τι αυξημένο ποσοστό θείου, στοχεύοντας στη βελτίωση της απόδοσης των Ηλεκτροστατικών Φίλτρων Τέφρας. Η βελτίωση αυτή προκύπτει μέσω της ενίσχυσης της δέσμευσης του ελεύθερου οξειδίου του ασβεστίου της τέφρας, το οποίο κυμαίνεται σε υψηλά ποσοστά στο λιγνίτη με τον οποίο τροφοδοτείται ο υπόψη Σταθμός (μηχανισμός φυσικής αποθείωσης).

  Συνεπώς, η χρήση λιθάνθρακα των προδιαγραφών της εν λόγω Διακήρυξης είναι πλήρως συμβατή με το χρησιμοποιούμενο μείγμα λιγνίτη της ΔΕΗ, χωρίς καμία περιβαλλοντική επιβάρυνση.

  Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι οι αιτιάσεις περί αύξησης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, λόγω της χρήσης λιθάνθρακα με τα υπόψη χαρακτηριστικά, είναι εντελώς αβάσιμες.

  Σε ό,τι αφορά την οικονομική επιβάρυνση της Επιχείρησης από την αγορά ''δικαιωμάτων ρύπανσης'' αυτή αφορά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (διοξείδιο του άνθρακα-CO2) και δεν έχει καμία σχέση με τις εκπομπές οξειδίων του θείου.

  2. Η τιμή των προσφορών για την αξιολόγηση ζητείται, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, για θερμογόνο δύναμη 6.000 kcal/kg και συντίθεται από δύο συνιστώσες:

  Πρώτον, την τιμή του δείκτη CIF ARA (Άμστερνταμ-Ρότερνταμ-Αμβέρσα), η οποία είναι κοινή για όλους τους διαγωνιζόμενους και χρησιμοποιείται ως διεθνώς αποδεκτός δείκτης για την απορρόφηση της μεταβλητότητας των διεθνών τιμών του λιθάνθρακα (εξισορρόπηση κινδύνου) και

  Δεύτερον, από τη ''συνιστώσα προσαρμογής της τιμής'' (price adjustment), που αντανακλά τις όποιες ποιοτικές ή άλλες διαφοροποιήσεις (σημείο παράδοσης) από τον προαναφερθέντα δείκτη αναφοράς και δύναται να είναι, σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη της Διακήρυξης, θετική ή αρνητική κατά την κρίση του κάθε διαγωνιζομένου.

  Συνεπώς, η τιμή του κοινού για όλους τους συμμετέχοντες δείκτη CIF ARA, που αναφέρεται σε λιθάνθρακα με θείο 1% (δεδομένου ότι δεν δημοσιεύεται αντίστοιχος δείκτης με διαφορετική περιεκτικότητα σε θείο), διορθώνεται και αντισταθμίζεται στα πλαίσια μιας ανταγωνιστικής διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως εν προκειμένω, από ανάλογη διαφοροποίηση της δεύτερης συνιστώσας (price adjustment). Επομένως, ο ισχυρισμός σας περί δήθεν αδικαιολόγητης επιβάρυνσης των τιμών δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

  3. Όπως σωστά επισημαίνεται στην τελευταία παράγραφο του από 19/7/2009 δημοσιεύματός σας, αναμένουμε ικανοποιητική συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό, οι όροι του οποίου καταρτίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τυπικά σχέδια συμβάσεων πώλησης λιθάνθρακα των σημαντικότερων διεθνών οίκων και ύστερα από ευρεία διαβούλευση με όλους τους γνωστούς οίκους (traders ή παραγωγούς), που δραστηριοποιούνται στην αγορά του λιθάνθρακα. H μη επιτυχής κατάληξη των προηγούμενων διαγωνισμών αποδίδεται πρακτικά στις έντονες μεταβολές των διεθνών τιμών εκείνης της περιόδου, σε συνδυασμό με την απαίτηση των προηγούμενων διαγωνισμών για σταθερή τιμή.

  4. Όσον αφορά τους λοιπούς όρους του υπόψη διαγωνισμού (τρόπος πληρωμής, εγγυητικές επιστολές, προϋποθέσεις συμμετοχής), σημειώνεται ότι έχουν προκύψει με βάση την εμπειρία από αντίστοιχους επιτυχείς διαγωνισμούς προμήθειας υγρών καυσίμων (αξίας πολλών εκατοντάδων εκατομμύριων ευρώ), στους οποίους συμμετείχαν και μειοδότησαν μεγάλοι οίκοι του εξωτερικού (GLENCORE, VITOL, STASCO), ορισμένοι εκ των οποίων δραστηριοποιούνται και στην αγορά άνθρακα, με πλήρη αποδοχή των όρων αυτών (πληρωμή μετά την παράδοση του καυσίμου σε βάση DES - Delivered Ex-Ship και την υποβολή των αναγκαίων εγγράφων και όχι, κατά πάγια πρακτική της ΔΕΗ, με άνοιγμα πίστωσης - Letter of Credit, κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής με την υποβολή των προσφορών και κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης με την υπογραφή των αντιστοίχων συμβάσεων).

  5. Τέλος, σε σχέση με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, η ΔΕΗ στην προσπάθειά της να διευρύνει τον ανταγωνισμό όχι όμως εις βάρος της αξιοπιστίας των πιθανών προμηθευτών, εισήγαγε τον όρο για το ύψος των πωλήσεων των διαγωνιζομένων κατά την τελευταία πενταετία. Θεωρούμε ότι, το ελάχιστο όριο των 100.000 ΜΤ, ήτοι το 50% της προς προμήθεια ποσότητας, αποτελεί το βέλτιστο σημείο ισορροπίας μεταξύ διεύρυνσης της βάσης των προμηθευτών και αξιοπιστίας των εν δυνάμει προμηθευτών της.

  Από τα παραπάνω συνάγεται αβίαστα, ότι οι όροι της Διακήρυξης επιτρέπουν τη συμμετοχή όλων των δραστηριοποιούμενων στη διεθνή αγορά του λιθάνθρακα Οίκων, προωθώντας έτσι την ανάπτυξη συνθηκών ανταγωνισμού, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την προμήθεια καυσίμου στις ποιοτικές προδιαγραφές που χρειάζεται η Εταιρεία».

  Θα περιμένουμε τις εξελίξεις

  Στις παραπάνω απόψεις της ΔΕΗ έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

  Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι δεν συγκρίναμε στο δημοσίευμα τον λιγνίτη με λιθάνθρακα, αλλά επισημάναμε το προφανές: ότι ο λιθάνθρακας που περιέχει 2% θείο ρυπαίνει την ατμόσφαιρα δύο φορές περισσότερο από τον λιθάνθρακα που περιέχει 1% θείο.

  Γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε ο ενεργειακός λιθάνθρακας που εισάγεται στην Ε.Ε. (πάνω από 150 εκατ. τόνοι ετησίως) από ομοειδείς με τη ΔΕΗ εταιρείες περιέχει το πολύ 1% θείο.

  Το «Π» θα παρακολουθήσει την εξέλιξη του διαγωνισμού, από την οποία θα φανεί αν όντως οι όροι της προκήρυξης θα προσελκύσουν σοβαρές διεθνείς εταιρείες ή δελέασαν μόνο τους τοπικούς μικρομεσάζοντες της αγοράς.

  Εκ του αποτελέσματος θα φανεί, επίσης, αν η τιμή του μειοδότη θα ενσωματώνει την έκπτωση που φαίνεται ότι περιμένει η ΔΕΗ, σε σχέση με τη διεθνή τιμή βάσης.

  Σημειώνουμε, τέλος, ότι σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες στη συντριπτική πλειονότητα τέτοιων διεθνών συμφωνιών προμήθειας πρώτων υλών απαραίτητη προϋπόθεση είναι το άνοιγμα πίστωσης από τον αγοραστή.

  Επίσης, ότι με τους όρους της προκήρυξης οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αρκεί να έχουν προμηθεύσει κατά μέσο όρο μόλις 20.000 τόνους ετησίως την τελευταία πενταετία, δηλαδή μόλις το ένα δέκατο της ποσότητας που ζητάει η ΔΕΗ για ένα 12μηνο -αυτό το ελάχιστο όριο, που αποτελεί και προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό, φανερό είναι ότι καλύπτεται εύκολα ακόμη και από μεσάζοντες πολύ μικρής εμβέλειας.

 14. ataktos avatar
  ataktos 30/07/2009 14:36:29

  factorx - Πες πες κάτι γίνεται ....επιτέλους καλή μελέτη ...http://www.sees.gov.gr/images/stories/pdfs/mes-2009.pdf

 15. ataktos avatar
  ataktos 01/08/2009 11:23:59

  Και για να μην πρήξουν αριστερά δεξιά τα κοράκια της «ελλαδικής μαφίας» μια υπεύθυνη απάντηση στα «δικά μας» Golden Boys ….


  Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις 11 Ιουνίου 2008
  E-2452/2008

  Καλές διακοπές και καλή συνάντηση με τους φίλους ,συντρόφους και «εχθρούς»

  Απάντηση του κ. Piebalgs εξ ονόματος της Επιτροπής
  Η οδηγία 2005/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, περί μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και περί επενδύσεων υποδομής(1), ορίζει διατάξεις διασφάλισης της παροχής ηλεκτρισμού.
  Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επάρκεια παραγωγής και δικτύου, η δε οδηγία δεν προβλέπει μηχανισμό ενισχύσεων σε κοινοτικό επίπεδο.
  Ο ορισμός και το πεδίο εφαρμογής της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια διατυπώνονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και στο άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2005/89/EΚ. Στην πράξη, ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια σημαίνει επάρκεια παραγωγής και δικτύου, δηλαδή ικανότητα παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρισμού ώστε να ικανοποιείται η ζήτηση. Ο κυριότερος παράγων που δυνητικά μπορεί να απειλήσει την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια είναι το χαμηλό επίπεδο επενδύσεων τόσο σε ικανότητα ηλεκτροπαραγωγής όσο και σε δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού (τόσο στο εσωτερικό των μεμονωμένων κρατών μελών όσο και σε διασυνδέσεις μεταξύ διαφορετικών κρατών μελών). Η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων εκμετάλλευσης δικτύων ηλεκτρισμού (διαχειριστών των συστημάτων μεταφοράς) είναι επίσης ζωτικής σημασίας επειδή βοηθά στην πρόληψη πιθανών γενικών διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος.
  Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας αναγράφεται ότι οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς είναι υπεύθυνες για τους κανόνες ασφάλειας του ηλεκτρικού δικτύου, καθώς και για την επί καθημερινής βάσεως διαχείριση του ηλεκτρικού συστήματος και για τον έλεγχο πιθανών περικοπών/ελλείψεων.
  Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των συστημάτων μεταφοράς συνεργάζονται επίσης σε εκούσια βάση και συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρισμού με σκοπό τη διασφάλιση επαρκών επιπέδων ασφάλειας του εφοδιασμού.

  (1)
  ΕΕ L 33 της 4.2.2006.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.