#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
06/10/2010 06:47
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Μια αφορισμένη αγίαΜια ενδιαφέρουσα ιστορία εκτυλίσσεται αυτό τον καιρό στη μακρινή Αυστραλία. Η χώρα πρόκειται να αποκτήσει την πρώτη γηγενή της Αγία. Και το περίεργο στην υπόθεση είναι πως η εν λόγω Αγία, είχε κάποτε εμπλακεί σε εκκλησιαστικά σκάνδαλα.

Ο Πάπας Βενεδίκτος σκοπεύει μέσα στον Οκτώβριο, να ανακηρύξει σε Αγία την μοναχή Mary MacKillop που είχε συνιδρύσει κάποτε ένα καθολικό τάγμα αφιερωμένο στα παιδιά και τους φτωχούς. Η εν λόγω μοναχή όμως, είχε τη φήμη της απείθαρχης, καθώς είχε μιλήσει ευθέως εναντίον της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από πλευράς καθολικών ιερέων. Η μοναχή μάλιστα είχε αφορισθεί το 1871 σε ηλικία 29 ετών, από τον Επίσκοπο Laurence Sheil, ο οποίος πείστηκε για αυτό από κάποιους εκδικητικούς ιερείς.

Λίγο πριν πεθάνει, ο Επίσκοπος ανακάλεσε τον αφορισμό της. Η MacKillop συνέχισε το φιλανθρωπικό της έργο στις ερημιές της Αυστραλίας μέχρι το 1909 που πέθανε. Ο Αυστραλός ιερέας που ανέδειξε το έργο της και που πάλεψε για την αγιοποίησή της, επιμένει πως ο κόσμος θα πρέπει να εστιάσει στο τεράστιο έργο της μοναχής και όχι στην λυπηρή παρένθεση του αφορισμού της.

(Politics Daily)

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Εν Πλώ avatar
  Εν Πλώ 06/10/2010 08:55:10

  Σαν τους δικούς μας εδώ που αφόρισαν τον Καζαντζάκη και την φιλική εταιρεία.

  • Επώνυμος avatar
   Επώνυμος @ Εν Πλώ 06/10/2010 09:21:13

   Πότε αφορισαν τη φιλική εταιρία;

   • Εν Πλώ avatar
    Εν Πλώ @ Επώνυμος 06/10/2010 09:37:36

    Τι σας μαθαίνουν στα κατηχητικά τελικά; Τίποτα;

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Εν Πλώ 29/10/2010 02:25:11

   Ἡ πλάκα εἶναι ὅτι τελικὰ ὁ Καζαντζάκης δὲν ἀφορίστηκε... ἀλλὰ δὲ βαριέσαι...

 2. lpap avatar
  lpap 06/10/2010 09:28:58

  Η ανακήρυξη αγίων από τον κάθε πάπα είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Τα πως και τα γιατί είναι συνήθως άγνωστα ή δυσερμήνευτα. Ο εκκλησιαστικός χώρος έχει τα πάντα. Όλους τους τύπους ανθρώπων. Θέση για το αν υπήρξε ή όχι αγία η συγκεκριμένη δεν μπορώ να πάρω γιατί δεν ξέρω. Ωστόσο με προβληματίζει η συγκεκριμένη απόφαση του πάπα γιατί φαίνεται να υποκρύπτει σκοπιμότητα. Είμαστε σε μια εποχή που η ρωμαιοκαθολική εκκλησία ταλανίζεται από σειρά σκανδάλων τέτοιου είδους. Η ανακήρυξη μιας αγίας κάπως ξεπλένει το όλο ζήτημα και φανερώνει αντιστάσεις σε επίπεδο τουλάχιστον ηγεσίας. Δεν ξέρω αλλά διαβάζοντας ένα βιβλίο που ναι μεταφρασμένο στα ελληνικά κιόλας που αναφέρεται και σε τέτοιο ζήτημα κακοποίησης σεξουαλικής του συγγραφέα από καθολικό ιερέα ανατριχιάζει κανείς. Το βιβλίο υπογράφει ο Κένεθ Κλαόυς κι έχει έρθει και στην Ελλάδα προσκεκλημένος ομιλητής.. Είναι να απορεί κανείς πως ο άνθρωπος αυτός μπόρεσε να ξεπεράσει όλα αυτά που του συνέβησαν, Και κάποτε πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για πολλά ζητήματα για να βρεθεί επιτέλους μια άκρη και να μην στηλιτεύεται ο χριστιανισμός. Βέβαια όσο υπάρχουν άνθρωποι εμπαθείς τα γεγονότα με πρωταγωνιστές άλλα πρόσωπα θα επαναλαμβάνονται. Τουλάχιστον να μην εθελοτυφλούμε..

 3. Εν Πλώ avatar
  Εν Πλώ 06/10/2010 09:36:11

  Λύομεν και τους όρκους της Φιλικής Εταιρείας, διότι έτσι αποκεφαλίστηκε και ο Ιωάννης ο βαπτιστής!

  Επειδή δε προς τοις άλλοις εγένετο γνωστόν, ότι οι το σατανικόν της δημεγερσίας φρόνημα επινοήσαντες, και εταιρίαν τοιαύτην συστησάμενοι προς αλλήλους συνεδέθησαν και με τον δεσμόν του όρκου, γινωσκέτωσαν, ότι ο όρκος αυτός είναι όρκος απάτης, είναι αδιάκριτος, και όμοιος με τον όρκον του Ηρώδου, όστις, διά να μη φανή παραβάτης του όρκου του, απεκεφάλισεν Ιωάννην τον βαπτιστήν. Αν ήθελεν αθετήσει τον παράλογον όρκον του, τον οποίον επενόησεν η άλογος επιθυμία του, έζη βέβαια τότε ο θείος πρόδρομος' ώστε ενός απλού όρκου επιμονή έφερε τον θάνατον του προδρόμου. Η επιμονή άρα του όρκου εις διατήρησιν των υποσχεθέντων παρά της φατρίας αυτής, πραγματευομένης ουσιωδώς την απώλειαν ενός ολοκλήρου γένους, πόσον είναι ολεθρία και θεομίσητος είναι φανερόν' εξ εναντίας, η αθέτησις του όρκου αυτού, απαλλάττουσα το γένος εκ των επερχομένων απαραμυθήτων δεινών, είναι θεοφιλής και σωτηριώδης. Διά τούτο τη χάριτι του παναγίου Πνέυματος έχει η εκκλησία αυτόν διαλελυμένον, και αποδέχεται και συγχωρεί εκ καρδίας τους μετανοούντας και επιστρέφοντας, και την προτέραν απάτην ομολογούντας, και το πιστόν ρεαγιαλίκι αυτών εναγκαλιζομένους ειλικρινώς.

  h**p://tamystikatoukolpou.blogspot.com/2006/09/1821.html

 4. Εν Πλώ avatar
  Εν Πλώ 06/10/2010 09:41:05

  Επώνυμε, διάβαζε να μαθαίνεις:

  Ρεαγιαλίκιον και Ορθόδοξος πίστις, λέμε!

  Και τόσον υμείς οι αρχιερείς, οι μοναστηριακοί, οι ιερωμένοι, και οι προεστώτες και ευκατάστατοι και πρόκριτοι εκάστου τόπου με την άγρυπνον προσοχήν σας, όσον και οι λοιποί εκάστης τάξεως και βαθμού άνθρωποι με τας εκ μέρους σας αδιαλείπτους συμβουλάς και νουθεσίας, και κατά τας πατρικάς και προνοητικάς εκκλησιαστικάς ημών οδηγίας και παραινέσεις να γενήτε εδραίοι και αμετακίνητοι επί του κέντρου του ρεαγιαλικίου, και εξ όλης ψυχής και καρδίας σας να διαφυλλάττετε την πίστιν και κάθε υποταγήν και ευπείθειαν εις αυτήν την θεόθεν εφ' ημάς τεταγμένην κραταιάν και αήττητον βασιλείαν, και να αποδεικνύετε εντελώς με όλα τα πραγματικά της ειλικρινείας σημεία' καθότι η μετ' ευχαριστίας και ειλικρινείας υποταγή χαρακτηρίζει και την προς Θεόν αγάπην και πίστιν, και την προς τας θείας αυτού εντολάς και τας υπαγορεύσεις των θείων νόμων και ιερών κανόνων υπακοήν, και την ευγνωμοσύνην της καρδίας ημών διά τ' άπειρα ελέη, οπού απολαμβάνομεν παρά της βασιλικής φιλανθρωπίας. Εσείς πιστοί ραγιάδες, μακριά από τα καθάρματα – τα οποία η Εκκλησία καταράται δεόντως!

  Εκείνους δε τους ασεβείς πρωταιτίους και απονενοημένους φυγάδας και αποστάτας ολεθρίους να τους μισήτε και να τους αποστρέφεσθε και διανοία και λόγω, καθότι και η εκκλησία και το γένος τους έχει μεμισημένους, και επισωρέυει κατ' αυτών τας παλαμναιοτάτας και φρικωδεστάτας αράς' ως μέλη σεσηπότα, τους έχει αποκεκομμένους της καθαράς και υγιαινούσης χριστιανικής ολομελείας' ως παραβάται δε των θείων νόμων και κανονικών διατάξεων, ως καταφρονηταί του ιερού χρήματος της προς τους ευεργέτας ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας, ως εναντίοι ηθικών και πολιτικών όρων, ως την απώλειαν των αθώων και ανευθύνων ομογενών μας ασυνειδήτως τεκταινόμενοι, αφωρισμένοι υπάρχειεν και κατηραμένοι και ασυγχώρητοι, και μετά θάνατον άλυτοι, και τω αιωνίω υπόδικοι αναθέματι, και αυτοί, και όσοι τοις ίχνεσιν αυτών κατηκολούθησαν του λοιπού, αν μη θελήσωσιν εννοήσαι την αρπαγήν και απάτην, και επιστραφήναί τε και βαδίσαι την ευθείαν της σωτηρίας οδόν, αν δεν αναλάβωσιν, ό εστι, τον εντελή χαρακτήρα του ρεαγιαδικού αυτών επαγγέλματος.

  Όποιος ιερωμένος δεν συμπράξει ενθουσιωδώς κατά της επαναστάσεως: αργός, έκπτωτος και εις τη γέεναν του πυρός!

  Τα αυτά δε και κατά της αρχιερωσύνης σας και ιερωσύνης σας επανατείνομεν, εαν μη βαδίσετε, εις όσα εν Πνέυματι αγίω αποφαινόμεθα δια του παρόντος εκκλησιαστικώς, εάν δεν δείξετε εν έργω την επιμέλειάν σας και προθυμίαν εις την διάλυσιν των σκευωριών, εις την αναστολήν των καταχρήσεων και αταξιών, εις την επιστροφήν των πλανηθέντων, εις την άμεσον και έμμεσον καταδρομήν και εκδίκησιν των επιμενόντων εις τα αποστατικά φρονήματα, εάν δεν συμφωνήσετε τη εκκλησία του Θεού, και, εν ενί λόγω, εάν καθ' οιονδήτινα τρόπον δολιευθήτε και κατενεχθήτε κατά της κοινής ημών ευεργέτιδος κραταιάς βασιλείας, έχομεν υμάς αργούς πάσης ιεροπραξίας, και τη δύναμει του παναγίου Πνεύματος εκπτώτους του βαθμού της αρχιεροσύνης και ιερωσύνης και το πυρί της γεέννης ενόχους, ως την κοινήν του γένους απώλειαν προτιμήσαντας. Ούτω τοίνυν γινώσκοντες, ανανήψατε προς Θεού και ποιήσατε καθώς γράφομεν εκκλησιαστικώς και γενικώς παρακελευόμεθα, και μη άλλως εξ αποφάσεως, ότι περιμένομεν κατά τάχος την αισίαν των γραφομένων αποπεράτωσιν, ίνα και η του θεού χάρις και το άπειρον έλεος είη μετά πάντων υμών.
  αωκα' εν μηνί Μαρτίω.

  Υπογράφομεν επί της Αγίας Τραπέζης, για να μη σας μείνει αμφιβολία – και προσέξτε ποιοι και πόσοι!

  Υπεγράφη συνοδικώς επάνωθεν του ιερού θυσιαστηρίου παρά της ημών μετριότητος και της μακαριότητός του και πάντων των συναδέλφων αγίων αρχιερέων.

  Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως αποφαίνεται.
  Ο Ιεροσολύμων Πολύκαρπος συναποφαίνεται.
  Ο Καισαρίας Ιωαννίκιος.
  Ο Νικομηδείας Αθανάσιος.
  Ο Δέρκων Γρηγόριος.
  Ο Αδριανουπόλεως Δωρόθεος.
  Ο Βιζύης Ιερεμίας.
  Ο Σίφνου Καλλίνικος.
  Ο Ηρακλείας Μελέτιος.
  Ο Νικαίας Μακάριος.
  Ο Θεσσαλονίκης Ιωσήφ.
  Ο Βερροίας Ζαχαρίας.
  Ο Διδυμοτοίχου Καλλίνικος.
  Ο Βάρνης Φιλόθεος.
  Ο Ρέοντος Διονύσιος.
  Ο Κυζίκου Κωνστάντιος.
  Ο Χαλκηδόνας Γρηγόριος.
  Ο Τουρνόβου Ιωαννίκιος.
  Ο Πισειδίας Αθανάσιος.
  Ο Δρύστας Ανθιμος.
  Ο Σωζοπόλεως Παίσιος.
  Ο Φαναρίου και Φερσάλων Δαμασκηνός.
  Ο Ναυπάκτου και Αρτης Ανθιμος.

  • sanderson avatar
   sanderson @ Εν Πλώ 06/10/2010 10:55:33

   Α μάλιστα. Το κλασσικό θέμα του αφορισμού της επανάστασης.
   Λέγε, λέγε, λέγε, κάτι θα μείνει.

   Ερώτηση: αφού ο Πατριάρχης συνεργάστηκε και έκανε τα χατήρια των τούρκων, γιατί τον κρεμάσανε;

   • Εν Πλώ avatar
    Εν Πλώ @ sanderson 06/10/2010 11:43:09

    Μετά το πέρας της προδοσίας ο προδότης δεν είναι πια χρησιμος.

    • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
     Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Εν Πλώ 29/10/2010 02:26:37

     Ἡ Δραγώνα παραιτήθηκε κι ἄρχισε τὸ blogging....

 5. kiki avatar
  kiki 06/10/2010 09:41:51

  @ Επωνυμος,
  Ο Γρηγοριος,αφορισε την Φιλικη Εταιρεια,οπως και τους επαναστατες ελληνες.
  Δεν μου φαινεται οτι σταματησε την εξεγερση.
  Ασε που αν ζουσαν τωρα θα ειχαν χαρακτηριστει τρομοκρατες και ο Ιερωνυμος θα τους ειχε αποκυρηξει μετα βγελυμιας.
  Στα ορια ειμαστε ωστε η ΕΕ μαζι με την εθνικα υπερηφανη κυβερνηση μας να μας χαρακτηρισουν ολους τρομοκρατες,μονο που κανουμε κακες σκεψεις για την ολη πορεια της ΕΕ,και την φασιζουσα συμπεριφορα τους.

 6. Εν Πλώ avatar
  Εν Πλώ 06/10/2010 09:43:25

  Όποιος ιερωμένος δεν συμπράξει ενθουσιωδώς κατά της επαναστάσεως: αργός, έκπτωτος και εις τη γέεναν του πυρός!

 7. Εν Πλώ avatar
  Εν Πλώ 06/10/2010 10:28:51

  Μισσια διαβαζε να μαθαίνεις και εσυ. Μετά μπορείς να μας αφορίσεις όλους και να μεινεις εσυ ο γιοσάκης και οι παπαροκάδες.

 8. Misha avatar
  Misha 06/10/2010 10:49:08

  «>τον λαόν (της Πελοποννήσου) υπεκίνησαν oι έχοντες συμφέροντα και σχέσεις μετά τούτων, οι έμποροι, οι πρόκριτοι, και κυρίως οι μητροπολίται και γενικώς οι ανήκοντες εις τον κλήρο, δηλαδή οι πραγματικοί ηγέται του Εθνους»

  Μώραλη Μελίκ Μπέη

  Στο χαρτί της καταδίκης (γιαφτά) σε απαγχονισμό του πατριάρχη Γρηγορίου του Ε αναφέρει ο ίδιος ο σουλτάνος:

  «ο δόλιος Ρωμηός Πατριάρχης, καίτοι κατά το παρελθόν είχε δώσει πλαστά δείγματα αφοσιώσεως, όμως κατά την περίπτωσιν ταύτην, μη δυνάμενος να αγνοή την συνωμοσίαν της επαναστάσεως του έθνους του ( ...) γνωρίζων δε ο ίδιος και υποχρεωμένος να γνωστοποιήση και εις όσους το ηγνόουν, ότι επρόκειτο περί επιχειρήσεως ματαίας, ήτις ουδέποτε θα επετύγχανε ( ...) όμως ένεκα της εμφύτου διαφθοράς της καρδίας του, ού μόνον δεν ειδοποίησε, ουδέ επετίμησε τους αφελείς ( ...) αλλά, κατά τα φαινόμενα, αυτός ο ίδιος όπισθεν των παρασκηνίων, έδρα κρυφίως, ως αρχηγός της επαναστάσεως ...» (Γεωργίου Θ. Ζώρα, Ο απαγχονισμός του Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε' εις την έκθεσιν του Ολλανδου Επιτετραμμένου Κωνσταντινουπόλεως, Αθήναι 1976 σ.9)

  • Εν Πλώ avatar
   Εν Πλώ @ Misha 06/10/2010 10:54:42

   Σύρθηκε από τις εξελίξεις αφού ο απλός λαός τον ξεπέρασε. Αναγκάστηκε λοιπόν να συνταυτιστεί με τους εοαναστάτες τους οποιους καταράστηκε. ΞΥΠΝΑΤΕ ΠΑΠΑΔΟΠΑΊΔΙΑ.

   • Misha avatar
    Misha @ Εν Πλώ 06/10/2010 10:56:49

    Ουστ από δω φαιοπράσινα παγανά!
    Στις τρύπες σας!
    Έξοδος προβλέπεται για τη φάρα σας το δωδεκαήμερο μαζί με τους καλικαντζαρους

   • Εν Πλώ avatar
    Εν Πλώ @ Εν Πλώ 06/10/2010 10:59:16

    Γιοσάκη εσύ είσαι;

  • sanderson avatar
   sanderson @ Misha 06/10/2010 10:58:25

   Misha δεν αξίζει να ασχολείσαι.

   • Strange Attractor avatar
    Strange Attractor @ sanderson 06/10/2010 18:14:29

    Δίκαιος άνθρωπος δεν αυτός που δεν αδικεί, αλλά αυτός που μπορεί να αδικήσει και δεν αδικεί

    Φιλήμονας

  • lypon avatar
   lypon @ Misha 06/10/2010 12:35:35

   Αγαπητοί Κύριοι

   Οι Οθωμανοί, όταν κρέμασαν τον Γρηγόριο Ε', ουσιαστικά εκτέλεσαν ένα ανώτατο δημόσιο υπάλληλο που δεν έκανε καλά τη δουλειά του, δηλαδή που δεν κράτησε ήσυχους και υποταγμένους τους ορθόδοξους.

   Γιατί ο Γρηγόριος Ε' ήταν ηγέτης του Ρουμ Μιλλιγιέτ, δηλαδή κάτι σαν ηγέτης των απανταχού της Οθωμανικής αυτοκρατορίας Ορθοδόξων, ηγέτης ενός κράτους εν κράτει, δηλαδή.

   Το άλλο που δε θα διαβάσετε πουθενα σχεδόν, είναι οτι ο κλήρος είχε ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ για διαφορές μεταξύ Χριστιανών.

   Εξακολουθείτε να απορείτε για την κολοσσιαία εκκλησιαστική περιουσία, τα χρυσόβουλα κτλ;

   • Misha avatar
    Misha @ lypon 06/10/2010 12:42:46

    Aπορούμε με την απύθμενη βλακεία.
    Σήμερα η εκκλησιαστική περιουσία είναι η μόνη που βρίσκεται υπό «κοινωνικό έλεγχο». Η υπόλοιπη , λεγόμενη Δημόσια περιουσία, είτε ξεπουλιέται μισοτιμής (βλ Ολυμπιακή, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, λιμάνια, αεροδρόμια κλπ) είτε είναι υποθηκευμένη στο ΔΝΤ.
    Τα βακούφια (δλδ τα αφιερωμένα στην Εκκλησία περιουσιακά στοιχεία) δεν τα άγγιζαν οι τούρκοι , γιατί είχαν κάποιο στοιχειωδη φόβο Θεού. Οι σημερινοί γραβατωμένοι πασάδες του ΔΝΤ έχουν στα χρεωγραφα τους μέχρι και την Ακρόπολη, το πολεμικό ναυτικό και τα άρματα μάχης σύμφωνα με το αποικιοκρατικό, κατοχικό Μνημόνιο της ληστοσυμμορίας των πολυπολιτισμικών του ΓΑΠ.

   • Εν Πλώ avatar
    Εν Πλώ @ lypon 06/10/2010 13:16:08

    Με το 96% της περιουσίας της να έχει χαθεί, όπως είπε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, η Εκκλησία θα πάρει δάνειο 27 εκατομμυρίων δολαρίων, για να συμμετάσχει στην...αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας.
    Την πρόταση αυτή έκανε ο μητροπολίτης Ιωαννίνων Θεόκλητος, πρόταση που αμφισβήτισαν ιεράρχες όπως ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος, Καισαριανής Δανιήλ, Φιλλίπων Προκόπιος αλλά και Δημητριάδος Ιγνάτιος.

    Μπίζνα σου λέω Σούλα..

   • lypon avatar
    lypon @ lypon 07/10/2010 09:37:51

    Η εκκλησιαστική περιουσία "υπό κοινωνικό έλεγχο" !!

    Επίτρεψέ μου να απορώ για το απύθμενο θράσος.

    Ή θα μου πεις κι εσύ οτι η ανταλλαγή παραλιμνίων εκτάσεων στη Βιστωνίδα με οικόπεδα-φιλέτα στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις ήταν "άνευ οικονομικής βλάβης του Δημοσίου";

    Μήπως πρέπει να ψάξουμε και πως αποχαρακτηρίστηκε η Βιστωνίδα από λιμνοθάλασσα σε απλή λίμνη;

   • Misha avatar
    Misha @ lypon 07/10/2010 09:43:31

    lypon

    H εκκλησιαστική περιουσία είναι υπό κοινωνικό έλεγχο, εφόσον διαχειρίζεται κατά πως ορίζουν οι κανόνες της Εκκλησίας, οι οποίοι απαγορεύουν την παραχώρηση της σε πλουσιους και επιτρέπουν μόνο την εκμετάλλευση της προς όφελος των φτωχών.
    Δεν ισχυρίζομαι πως οι κανόνες τηρούνται πάντοτε, αλλά σε κάθε περίπτωση η εκκλησιαστική περιουσία είναι πλέον το μόνο τμήμα της ελληνικής επικράτειας που δεν ειναι υποθηκευμένο στην τρόικα.

 9. lypon avatar
  lypon 08/10/2010 11:49:47

  Βρε Misha, γιατί μου μιλάς σαν πολιτικός;

  "εφόσον διαχειρίζεται κατά πως ορίζουν οι κανόνες της Εκκλησίας"...

  Μα για αυτό ακριβώς μιλάμε. ΔΕΝ γίνεται αυτό, αν και θα έπρεπε. Οπότε η εκκλησία έχει ξεφύγει από τον (τελείως θεωρητικό, φαβούμαι...) σκοπό της.

  Χαίρε.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.