09/02/2010 19:16
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Οι βασικές ρυθμίσεις του φορολογικού νομοσχεδίουΤο πάγωμα των προσλήψεων και των "υψηλών" μισθών και συντάξεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, η μείωση κατά 10% των κονδυλίων για πρόσθετες αμοιβές και επιδόματα, η νέα φορολογική κλίμακα και η ενίσχυση του συστήματος παρακολούθησης όλων των συναλλαγών, συγκαταλέγονται στα μέτρα της εισοδηματικής και φορολογικής πολιτικής που ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.

Ο υπουργός Οικονομικών, στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε μετά το "πράσινο" φως του άτυπου υπουργικού συμβουλίου, ανακοίνωσε ότι τα μέτρα αποσκοπούν στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών που παρέλαβε σε δραματική κατάσταση από την προηγούμενη κυβέρνηση της ΝΔ.

"Ολοι γνωρίζουμε ότι το μισθολόγιο του Δημοσίου βρίθει αδικιών, χωρίς κεντρική πολιτική", δήλωσε εισαγωγικά ο κ.Παπακωνσταντίνου, προαναγγέλλοντας την έναρξη διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους και ιδιαίτερα με την ΑΔΕΔΥ για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου και δίκαιου μισθολογίου στο δημοσίο τομέα.

Όπως ανακοίνωσε, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης για το 2010 τα βασικά σημεία της εισοδηματικής πολιτικής είναι:

Για τα στελέχη της κυβέρνησης και τα διοικητικά στελέχη του δημοσίου:

Καμία αύξηση μισθού και μείωση των πρόσθετων αμοιβών, επιδομάτων και αποζημιώσεων του Πρωθυπουργού, των Υπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων κατά 10%.
Αναθεώρηση της οροφής των αποδοχών των Προέδρων των Ανεξάρτητων Αρχών. Οροφή εφεξής θεωρούνται οι αποδοχές ΓΓ Υπουργείου με προσαύξηση έως 20% ανάλογα με ειδικές συνθήκες και ειδικά προσόντα.
Πλαφόν στις αμοιβές Προέδρων και Διευθυνόντων Συμβούλων για τις μη εισηγμένες ΔΕΚΟ. Οροφή θα θεωρούνται οι αποδοχές ΓΓ Υπουργείου με προσαύξηση έως 20% ανάλογα με ειδικές συνθήκες και ειδικά προσόντα.
Μείωση έως και 50% της αμοιβής των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων (για μη εισηγμένες ΔΕΚΟ). Αντίστοιχη τακτική επιδιώκεται και στις εισηγμένες επιχειρήσεις που ελέγχονται από το δημόσιο.
Καμία επιχείρηση που ελέγχεται από το δημόσιο δεν θα χορηγήσει μπόνους.

Για τους υπαλλήλους του δημοσίου:

Αναστέλλεται η χορήγηση αύξησης σε όλα τα μισθολόγια του δημοσίου, αλλά χορηγείται η εισοδηματική ωρίμανση σε όσους τη δικαιούνται.
Αναστέλλεται η (τιμαριθμική) αναπροσαρμογή σε όλα τα επιδόματα που προβλέπεται.
Τα επιδόματα και οι πρόσθετες αποζημιώσεις των δημοσίων υπαλλήλων μειώνονται κατά 10%. Εξαιρούνται το κίνητρο απόδοσης που λαμβάνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως και τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών, η οικογενειακή παροχή και τα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Μειώνεται το όριο των υπερωριών κατά 30%.
Καταργείται η αμοιβή/αποζημίωση για τους δημοσίους υπαλλήλους που συμμετέχουν σε Ομάδες/Επιτροπές Εργασίας. Αποζημίωση θα προβλέπεται μόνο για συμμετοχή εμπειρογνωμόνων εκτός δημοσίου τομέα.
Τροποποιείται το νομικό πλαίσιο περί οδοιπορικών εξόδων (οι νέες διατάξεις μειώνουν σημαντικά τις δαπάνες για αποζημιώσεις, μετακινήσεις, διανυκτερεύσεις και αυξάνουν τα χιλιομετρικά όρια που δικαιολογούν πρόσθετη αποζημίωση).

Στην εισοδηματική πολιτική του στενού δημοσίου τομέα θα πρέπει να ακολουθήσουν και τα μισθολόγια των ΔΕΚΟ, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής αυτοδιοίκησης (αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2010).

Για τους συνταξιούχους του δημοσίου, θα χορηγηθεί αύξηση 1,5% σε όλες τις συντάξεις έως 2.000 ευρώ.

Επεξηγώντας τα μέτρα της εισοδηματικής πολιτικής, ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι η μείωση στις αποδοχές σε ονομαστικούς όρους ως προς τις μικτές ακαθάριστες αποδοχές ξεκινά από 18 ευρώ για τους υπαλλήλους των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και φτάνει τα 345 ευρώ για τους δικαστικούς. Ποσοστιαία στις μικτές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές οι μειώσεις είναι από 1% έως περίπου 5,5%.

Η επιβάρυνση αυξάνει ανάλογα με το ύψος του μισθολογίου της κάθε κατηγορίας υπαλλήλων και οι πλέον υψηλόμισθες κατηγορίες εργαζόμενων συνεισφέρουν αναλογικά περισσότερο στην προσπάθεια, χωρίς όμως να υπάρχει υπερβολική επιβάρυνση σε καμία ομάδα.

Η επίπτωση για τους πλέον χαμηλόμισθους εξουδετερώνεται από τη φορολογική ελάφρυνση στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Το μέτρο αντιμετωπίζει ισότιμα τους δημοσίους υπαλλήλους και δημιουργεί μεγαλύτερη επιβάρυνση εκεί όπου τα επιδόματα φτάνουν σε πολύ μεγάλο ύψος (δημιουργώντας τάσεις σύγκλισης μεταξύ των αμοιβών υπαλλήλων ειδικά εκεί όπου δεν δικαιολογούνται πλήρως οι σημερινές αποκλίσεις).

Πολιτική προσλήψεων

Αιτιολογώντας τις αποφάσεις της κυβέρνησης στον τομέα των προσλήψεων ο κ. Παπακωνσταντίνου σημείωσε:

«Η αύξηση του μισθολογικού κόστους στο δημόσιο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην πολιτική προσλήψεων που έχει ακολουθηθεί τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα την πραγματική αύξηση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων (υπολογίζεται ότι μόνο το 2009 συνταξιοδοτήθηκαν από τον δημόσιο τομέα 14.000 άτομα και διορίστηκαν 29.000 νέοι υπάλληλοι).

Για τη συγκράτηση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και την ορθολογικότερη αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού και τη στελέχωση τομέων και υπηρεσιών που έχουν πραγματικά ανάγκη η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει και συμπεριλάβει στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης τις εξής δεσμεύσεις:

Αναστολή όλων των προσλήψεων για το 2010 (με μερική εξαίρεση στους τομείς υγείας, παιδείας και ασφάλειας). Η αναστολή προσλήψεων για το 2010, όπως περιγράφεται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, δεν θα οδηγήσει σε ματαίωση της εύλογης προσδοκίας των πολιτών που περιμένουν να ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους.

Θα προβλεφθεί η σταδιακή τους απορρόφηση από το Δημόσιο τα επόμενα έτη, με αντίστοιχη παράταση των οριστικών πινάκων του ΑΣΕΠ που εκδόθηκαν ή επίκειται να εκδοθούν.

Βεβαίως, στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχουμε εξαιρέσει από την αναστολή προσλήψεων τους τομείς της υγείας, της παιδείας και της ασφάλειας.

Διυπουργική Επιτροπή θα εγκρίνει τις απολύτως αναγκαίες προκηρύξεις θέσεων για την εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος, με βάση τα κριτήρια της κείμενης νομοθεσίας (ΠΥΣ 33/2006, ως ισχύει).

Εφαρμογή κανόνα 1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις από το 2011 και μετά. Ο λόγος 1 πρόσληψη/διορισμός προς 5 αποχωρήσεις υπαλλήλων θα λειτουργήσει στο σύνολο του δημόσιου τομέα και όχι σε επίπεδο υπουργείου ή άλλης οργανικής μονάδας, προκειμένου να αποτελέσει τον μοχλό ορθολογικής ανακατανομής πλεονάζοντος προσωπικού στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης.

Η ανακατανομή αυτή θα υλοποιηθεί και με συγχώνευση φορέων. Άλλωστε έχει πρόσφατα συσταθεί σχετική 7μελής Διυπουργική Επιτροπή για τη σύσταση και μετατροπή υπηρεσιών και φορέων, που θα μπορούσε να αναλάβει την παρακολούθηση εφαρμογής του κανόνα 1 προς 5. 

Συστήνεται  «Επιτροπή Μισθών» με τη συμμετοχή και τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων και κυρίως της ΑΔΕΔΥ για τη διαμόρφωση του Ενιαίου Μισθολογίου του Δημοσίου Τομέα.

Παράλληλα έχει ήδη ξεκινήσει και προχωρά το έργο της δημιουργίας μιας Ενιαίας Βάσης Δεδομένων για όλους τους μισθούς και η θεσμοθέτηση μιας Ενιαίας Αρχής Πληρωμής όλων των μισθών του δημοσίου από το Υπουργείο Οικονομικών.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Orestios avatar
  Orestios 09/02/2010 22:10:46

  Φοροεπιδρομή επί διακαίων και αδίκων.
  Θα υπάρξει και αναπτυξιακό νομοσχέδιο δηλαδή?
  Γιατί με αυτό το νοσμοσχέδιο όχι μόνο ανάπτυξη αλλά ύφεση θα υπάρξει.

  • Ο Ιθαγενής avatar
   Ο Ιθαγενής @ Orestios 09/02/2010 23:05:32

   Γιατί; καθαρά αναπτυξιακό και ΠΑΣΟΚ-ικο είναι.
   Μαζεύουμε χρήματα από τα αιώνια κορόιδα που δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν για να τα ανακατανείμουν σε ΑΠΕ, ΜΚΟ, Ιδρύματα, κλπ φίλων, γνωστών και επωνύμων...

   Που είδες ότι δεν είναι αναπτυξιακό; :-)

   ΥΓ

   Τόσο χρήμα πέφτει, απλά σε τσέπες αντί στην αγορά....αλήθεια γιατί δεν μειώνει και κατά 10% τις επιχορηγήσεις φορέων, ΜΚΟ, ΑΕ, Ιδρυμάτων και λοιπών...πανηγυριών;

   Με την μείωση των αποδοχών στο Δημόσιο που δεν είναι καν αναλογική αλλά καθαρά κεφαλική (Τουρκοκρατία γαρ ο φόρος της δεκάτης), θα μαζέψει το υπέρογκο ποσό των 650,000,000 €.
   Αυτό αποκαλείται διαρθρωτικές αλλαγές πχ γιατί πρόβλημα πχ δεν είναι η μη έκδοση αποδείξεων αλλά η μη ύπαρξη μηχανών, αλλά είπαμε όποιος δεν θέλει να ζυμώσει ...διαβουλεύεται...

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.