#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
25/01/2013 11:00
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Σε δύο δόσεις η αξιολόγηση στο δημόσιοΓραπτό τεστ, βαθμολόγηση των τυπικών προσόντων και του προσωπικού φακέλου, αλλά και συνέντευξη για όσους σήμερα κατέχουν θέσεις γενικών διευθυντών, διευθυντών και τμηματαρχών στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, η αξιολόγηση του προσωπικού. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι Γάλλοι εμπειρογνώμονες της Ομάδας Δράσης, που συνεργάζονται με τους Έλληνες συναδέλφους τους στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προτείνουν εξατομικευμένη αποτίμηση του προφίλ κάθε δημοσίου υπαλλήλου.

Τα κριτήρια

Το μόνο που απομένει, για να ανοίξει και τυπικά ο κύκλος της αξιολόγησης των εργαζομένων, που σήμερα απασχολούνται στο Δημόσιο, είναι να «κλειδώσουν» οι λεπτομέρειες και να εκδοθεί η κανονιστική πράξη από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αντώνη Μανιτάκη, με την οποία θα καθορίζονται τα κριτήρια, με βάσει τα οποία θα… εξεταστούν οι υπάλληλοι.

Όπως αναφέρουν στον «Ε.Τ.» στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, οι αξιολογήσεις θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις, ενώ θα ξεκινήσουν από αυτούς που κατέχουν θέσεις ευθύνης. Δηλαδή, γενικούς διευθυντές, διευθυντές και προϊσταμένους.

Η πρώτη… κρησάρα, που θα λάβει χώρα μέσα στη διάρκεια του 2013, θα αφορά στην αξιολόγηση των ικανοτήτων του απασχολούμενου προσωπικού. Στόχος της θα είναι να «χαρτογραφήσει» τα τυπικά, αλλά και τα ουσιαστικά προσόντα κάθε δημοσίου υπάλληλου, τα οποία θα «κουμπώσουν» με την αξιολόγηση των δομών του κράτους και τη νέα μορφή των υπουργείων, προκειμένου η κεντρική διοίκηση να έχει σαφή εικόνα του προφίλ των εργαζομένων. Η δεύτερη αξιολόγηση, που θα ξεκινήσει, κατά πάσα πιθανότητα, από την επόμενη χρονιά και θα πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, θα σχετίζεται με την απόδοση των υπαλλήλων.

Σε ένα γενικότερο πλάνο, το πακέτο των αξιολογήσεων δομών και προσωπικού θα έχει ως τελικό στόχο την παγίωση του συστήματος της κινητικότητας στο Δημόσιο. Οι υπάλληλοι θα μετακινούνται συνεχώς από υπηρεσία σε υπηρεσία, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν κάθε φορά, καθώς η κινητικότητα, όπως τονίζουν παράγοντες του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, θα αποτελέσει το νέο status quo στο Ελληνικό Δημόσιο.

Παράλληλα, η αξιολόγηση θα προσδιορίσει το προσωπικό εκείνο, που δεν διαθέτει προσόντα, ειδικότητες και ικανότητες. Το προσωπικό αυτό θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εξόδου από το δημόσιο τομέα, κάθε φορά που οι εκπρόσωποι του Μηχανισμού Στήριξης θα εγείρουν αξιώσεις για δραστική μείωση εργαζομένων. Όλο αυτό, μάλιστα, συνδέεται με τη ρήτρα απόκλισης, που υπέγραψε η χώρας μας με την Τρόικα. Σύμφωνα με αυτή, σε κάθε απόκλιση από τους στόχους, θα υπάρχει αυτόματη μείωση δημοσίων δαπανών (ενδεχομένως δηλαδή και απολύσεις) εξαιρουμένων μισθών και συντάξεων.

Σημειώνεται πως με τον επανακαθορισμό των δομών του κράτους, τη μείωση σε γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις και τμήματα και την επαναξιολόγηση όσων κατέχουν μέχρι σήμερα τις συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης, μεγάλο μέρος των συγκεκριμένων υψηλά ιστάμενων εργαζομένων θα κινδυνεύσει με υποβιβασμό, χάνοντας επιδόματα και ευκαιρίες προαγωγής.

Πώς θα γίνει

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, από αξιολόγηση θα περάσει το τακτικό προσωπικό, που σήμερα απασχολείται σε υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από την αξιολόγηση αναμένεται ότι θα εξαιρεθούν οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι συμβασιούχοι έργου και ορισμένου χρόνου, οι ωρομίσθιοι και οι μετακλητοί υπάλληλοι, που απασχολούνται σε γραφεία υπουργών και υφυπουργών και σε πολιτικά γραφεία. Ερώτημα παραμένει ακόμα τι μέλλει γενέσθαι με τους ένστολους, που αποτελούν ειδική κατηγορία ως προς τα καθήκοντά τους.

Το γενικό πρόσταγμα της όλης διαδικασίας θα την έχει το ΑΣΕΠ. Στόχος είναι να εφαρμοστούν διαφανείς διαδικασίες, για ένα εγχείρημα που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στα χρονικά. Βάση της αξιολόγησης, προκειμένου να υπάρχει εξατομικευμένη απεικόνιση κάθε δημοσίου υπαλλήλου, θα είναι:

-Τα προσόντα. Δηλαδή, οι σπουδές, στις οποίες θα υπολογίζονται και τα πτυχία. Η επιμόρφωση που έχει λάβει ο υπάλληλος με τη συμμετοχή του σε σεμινάρια ή εκπαιδευτικά προγράμματα, η εμπειρία που διαθέτει από προηγούμενη προϋπηρεσία και η γνώση ξένων γλωσσών.

-Οι δεξιότητες. Δηλαδή, οι ειδικές γνώσεις επάνω στις νέες τεχνολογίες και τη διαχείριση έργων.

-Οι προσωπικές ικανότητες. Η εμπειρία επάνω στο αντικείμενο εργασίας και γενικότερα στη Δημόσια Διοίκηση.

-Επίσης, θα εξετάζονται παράμετροι, όπως η συνεργασία του υπαλλήλου με τους συναδέλφους του, η δυνατότητα επίτευξης στόχων και οι σχέσεις του υπαλλήλου με τους πολίτες, ενώ θα ελέγχεται και η γνησιότητα των εγγράφων στους προσωπικούς φακέλους, καθώς ορισμένοι εργαζόμενοι μπορεί να έχουν δηλώσει τίτλους και προσόντα, που, ουσιαστικά, δεν έχουν.

Η αξιολόγηση αναμένεται ότι θα προσαρμοστεί ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα του προσωπικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιβόητο τεστ δεξιοτήτων θα προσδιοριστεί ανά υπουργείο και εποπτευόμενο φορέα. Για το λόγο αυτό αναμένεται κάθε υπουργείο να διαμορφώσει τις προτάσεις του, τις οποίες θα συλλέξει και θα εξετάσει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, για να αποτυπώσει το τελικό και κοινό πλαίσιο της αξιολόγησης.

Ειδικότερα, θα υπάρχουν διαφορετικά τεστ αξιολόγησης για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας ΤΕ και της κατηγορίας ΔΕ. Για το προσωπικό ΥΕ δεν θα υπάρχει γραπτή δοκιμασία αξιολόγησης. Το τεστ θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, το ερωτηματολόγιο θα περιλαμβάνει περίπου 80 έως 100 ερωτήσεις, η διάρκεια θα είναι προκαθορισμένη (δύο έως τρεις ώρες) και τα αποτελέσματα θα βγαίνουν άμεσα.

Πόσοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι, δικαστικοί,

δημόσιοι λειτουργοί              569.111

Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου      54.425

Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου    39.739

Λοιπές εργασιακές σχέσεις   18.036

Μετακλητοί                          1.228

Συμβασιούχοι έργου             4.086

Ωρομίσθιοι/Ημερομίσθιοι     1.238

ΣΥΝΟΛΟ                            687.863

Δημήτρης Γκάτσιος, στον Ελεύθερο Τύπο

 

 

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Zugzwang avatar
  Zugzwang 25/01/2013 18:26:54

  687.863 δημόσιοι υπάλληλοι σε 11 εκ. πληθησμο μας κανει 6,25 0/0 Ειναι
  πολλοι;

 2. Β.Κ.Σ. avatar
  Β.Κ.Σ. 25/01/2013 22:24:41

  ...από την αξιολόγηση αναμένεται ότι θα εξαιρεθούν οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
  Δηλαδή οι πλέον υψηλόμισθοι! Που δεν έχουν διορισθεί ούτε ένας τους μέσω ΑΣΕΠ!
  Εύγε στην κυβέρνηση...

 3. maverick avatar
  maverick 23/03/2013 00:05:04

  Το φρένο στις προαγωγές των δημοσίων υπαλλήλων, καταρρακώνει ουσιαστικά τον ευσυνείδητο εργαζόμενο, αφού του στερεί την ηθική αναγνώριση και ισχύ ουσιαστικά από την 1.11.2011. Ως εκ τούτου η στέρηση προαγωγής που έχει επιβληθεί, μόνο στους Δημοσίους Υπαλλήλους, παρανόμως, ως να εκτίουν στερητική ποινή, αφορά χρονική διάρκεια τουλάχιστον πέντε ετών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, την παραβίαση συνταγματικών Αρχών περί ισονομίας και ισοπολιτείας, μεταξύ ΔΥ με τα ίδια υπηρεσιακά δεδομένα (τυπικά προσόντα, έτη υπηρεσίας κλπ). Τί άλλο να περιμένει κανείς, από ένα απόκομμα με φασίζουσα νοοτροπία, από το να νομοθετεί (4024/11) με το αποφασίζουμε και διατάσουμε. Και η ΑΔΕΔΥ για όλα αυτά, ποιεί την νήσσαν. Μόνο για το άρθρο 33 «Περί προ-συνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας» προσέφυγαν οι «κύριοι» συνδικαλιστές της ΑΔΕΔΥ, επειδή προφανώς αυτό τους έθιγε προσωπικά, ενώ κατά τα λοιπά συμφωνούν με τις λοιπές μέριμνες του νόμου – έκτρωμα 4024/11! Να τους χαιρόμαστε. Για να μην αναφερθούμε στο άρθρο 28, παρ. 4, του νόμου 4024/11, που βαφτίζει ΔΥ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΕ, σε πτυχιούχους ΤΕ και ΠΕ. Ντροπή! Και μετά έχουν κάποιοι το θράσος να μιλάνε για αξιολόγηση;

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.