Πλήρης υποταγή στους δανειστές
21/02/2015 14:40
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Πλήρης υποταγή στους δανειστές

Δείτε τι συμφώνησε η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου, η οποία θα καταργούσε τα μνημόνια με ένα άρθρο, θα έδιωχνε την τρόϊκα με τις κλωτσιές, θα διέγραφε το χρέος και θα εφάρμοζε το «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης».

Δείτε τι συμφώνησε η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου, η οποία θα καταργούσε τα μνημόνια με ένα άρθρο, θα έδιωχνε την τρόϊκα με τις κλωτσιές, θα διέγραφε το χρέος και θα εφάρμοζε το «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης».

1.- «Το Eurogroup επαναλαµβάνει την εκτίµησή του για τις αξιοσηµείωτες προσπάθειες προσαρµογής που αναλήφθηκαν από την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών»

Η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου αποδέχεται ότι επί Σαμαρά όχι μόνον δεν ….καταστράφηκε η χώρα, αλλά έγιναν αξιοσημείωτες προσπάθειες προσαρμογής!

2.- To Eurogroup σηµειώνει, στο πλαίσιο της υφιστaµένης συµφωνίας, το αίτηµα των ελληνικών αρχών για παράταση της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης (MFFA), η οποία υποστηρίζεται από µια σειρά δεσµεύσεων.”

Οι….δεσμεύσεις είναι το ….μνημόνιο, για να εξηγούμαστε!

3.- « Ο σκοπός της παράτασης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης στη βάση των όρων της παρούσας συµφωνίας, µε την καλύτερη δυνατή χρήση της δεδοµένης ευελιξίας, η οποία θα πρέπει να εξετασθεί από κοινού µε τις ελληνικές αρχές και τους θεσµούς.»

Η παράταση, επομένως, δόθηκε για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του προγράμματος την οποία αξιολόγηση, έως χτές η συγκυβέρνηση απέρριπτε μετά ιεράς οργής!!!

4. «Οι ελληνικές αρχές θα παρουσιάσουν έναν πρώτο κατάλογο µεταρρυθµιστικών µέτρων, µε βάση την παρούσα συµφωνία, ως το τέλος της ∆ευτέρας 23 Φεβρουαρίου. Τα θεσµικά όργανα θα παράσχουν µια πρώτη άποψη για το αν αυτά είναι επαρκώς αναλυτικά ώστε να αποτελέσουν µια έγκυρη αφετηρία για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης.»

Άρα, συμφωνία θα έχουμε, αν εγκριθεί η λίστα των μεταρρυθμίσεων που θα υποβάλλουμε την Δευτέρα!

5. «Οι θεσμοί θα παράσχουν μία πρώτη άποψη για το εάν αυτή είναι ικανοποιητικά κατανοητή για να αποτελέσει ένα έγκυρο σημείο έναρξης για μία επιτυχή κατάληξη της αξιολόγησης. Η λίστα θα συγκεκριμενοποιηθεί περαιτέρω και εν συνεχεία θα συμφωνηθεί με τους θεσμούς έως το τέλος του Απριλίου.»

Η τρόϊκα έγινε….θεσμοί! Και οι …..θεσμοί θα κάνουν την αξιολόγηση έως το τέλος Απριλίου. Δηλαδή, η συγκυβέρνηση θα βρίσκεται υπό διαρκή παρακολούθηση!

6.- «Μόνο η έγκριση των συμπερασμάτων της αξιολόγησης για την διευρυμένη συμφωνία από τους θεσμούς θα επιτρέψει με τη σειρά της την οποία εκταμίευση της δόσης του τρέχοντος προγράμματος του EFSF και την μεταβίβαση των SMP κερδών του 2014. Και τα δύο και πάλι υπόκεινται σε έγκριση από το Eurogroup.»

Άρα, η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας είναι στον αέρα και υπό την αίρεση ότι οι ….θεσμοί θα αξιολογήσουν θετικά το έργο της κυβέρνησης!!!

7. Μόνο η έγκριση της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης της παραταθείσας συµφωνίας από τους θεσµούς θα επιτρέψει µε τη σειρά της οποιαδήποτε εκταµίευση εκκρεµούσας δόσης του τρέχοντος προγράµµατος του EFSF και τη µεταβίβαση των κερδών SMP γα το 2014. Και τα δύο υπόκειται και πάλι σε έγκριση από το Eurogroup.»

Ακόμα και η επιστροφή των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα θα τελεί υπό την έγκριση του Eurogroup!

8.-“Εν όψει της αξιολόγησης των θεσµικών οργάνων, το Eurogroup συµφωνεί ότι τα κεφάλαια που είναι µέχρι στιγµής διαθέσιµα στο ΤΧΣ, θα πρέπει να διακρατηθούν από τον EFSF, εξαιρουµένων των δικαιωµάτων τρίτων κατά τη διάρκεια της παράτασης της MFFA. Τα κεφάλαια συνεχίζουν να είναι διαθέσιµα κατά τη διάρκεια της παράτασης του MFFA και µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Θα απελευθερώνονται µόνο κατόπιν αιτήµατος από την ΕΚΤ και τον SSM.”

Άρα τα χρήματα αυτά ουσιαστικά τα «παίρνουν» πίσω, τα κρατούν για ενδεχόμενη ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζων και επομένως η συγκυβέρνηση δεν θα μπορέσει να τα διαθέσει για τη στήριξη του προγράμματός της! Και κάτι ακόμα: η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι πλέον αναγκαία λόγω της μαζικής απόσυρσης καταθέσεων εξ αιτίας της άφρονος πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ.

9.- «Χαιρετίζουμε την δέσμευση των ελληνικών αρχών να εργαστούν από κοινού σε στενή συνεννόηση με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς και εταίρους. Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζουμε την ανεξαρτησία της ΕΚΤ. Επίσης συμφωνούμε ότι το ΔΝΤ θα συνεχίζει να παίζει το ρόλο του.»

Άρα και το ΔΝΤ θα συνεχίσει να μας…επισκέπτεται!

10.- «Οι ελληνικές αρχές επαναδιατυπώνουν την κατηγορηματική δέσμευσή τους για την τήρηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς όλους τους πιστωτές τους στο ακέραιο και εγκαίρως.»

Άρα, το χρέος το αναγνωρίζουμε στο σύνολό του, δεν το κουρεύουμε, δεν το διαγράφουμε, ούτε το θεωρούμε…επονείδιστο!!!

11. Οι ελληνικές αρχές έχουν επίσης δεσμευτεί να διασφαλίσουν τα κατάλληλα πρωτογενή πλεόνασμα ή έσοδα χρηματοδότησης τα οποία απαιτούνται για την εγγύηση της βιωσιμότητας του χρέους σύμφωνα με την ανακοίνωση του Eurogroup του Νοεμβρίου 2012. Οι θεσμοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις οικονομικές συνθήκες του 2015, για τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2015.

Δηλαδή, η συγκυβέρνηση αποδέχεται εκείνα που συμφωνήθηκαν τον Νοέμβριο του 2012, αλλά ειδικά για το 2015 οι….θεσμοί θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους τις οικονομικές συνθήκες του 2015!

12.- . Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να απόσχουν από οποιαδήποτε κατάργηση των μέτρων και από μονομερείς αλλαγές στις πολιτικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα επηρέαζαν αρνητικά τους δημοσιονομικούς στόχους, την οικονομική ανάκαμψη ή την χρηματοοικονομική σταθερότητα, όπως αξιολογείται από τους θεσμούς.

Άρα δεν σκίζουμε μνημόνια, δεν παίρνουμε μέτρα τα οποία επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό!

13.- «Βάσει του αιτήματος, των δεσμεύσεων από τις ελληνικές αρχές, των συμβουλών των θεσμών, και της σημερινής συμφωνίας, θα ξεκινήσουμε τις εθνικές διαδικασίες με στόχο να καταλήξουμε σε μια τελική απόφαση για την παράταση του τρέχοντος EFSF Master Financial Assistance Facility Agreement μέχρι τέσσερις μήνες από το δ.σ. του EFSF. Επίσης καλούμε τους θεσμούς και τις ελληνικές αρχές να ξεκινήσουν εκ νέου αμέσως τη δουλειά που θα επιτρέπει την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αξιολόγησης»

Η χώρα από εκεί που θα τελείωνε με τα μνημόνια θα έχει μια τετράμηνη περίοδο αβεβαιότητας, με διαρκείς τριβές μεταξύ Κυβέρνησης και ….θεσμών, που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αποσταθεροποιήσουν την οικονομία και πιθανότατα θα την οδηγήσουν σε ένα νέο μνημόνιο..

14.- “Παραμένουμε δεσμευμένοι να παρέχουμε επαρκή στήριξη στην Ελλάδα μέχρι να ανακτήσει πλήρη πρόσβαση στην αγορά όσο η χώρα τηρεί τις δεσμεύσεις της εντός του συμφωνηθέντος πλαισίου»

Η Ελλάδα θα χρηματοδοτείται όσο τηρεί τις δεσμεύσεις της!

Συμπέρασμα: αυτός ο ανεύθυνος θίασος λαϊκιστών όχι μόνον δεν θα βγάλει τη χώρα από τα δεσμά των μνημονίων, αλλά το πιθανότερο είναι να την οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερες περιπέτειες, είτε εντός, είτε εκτός της ευρωζώνης.

Αδέξιος Δεξιός

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Γεώργιος Τ. avatar
  Γεώργιος Τ. 21/02/2015 16:10:40

  Όταν τα έλεγε ο Σαμαράς ότι με τα μυαλά που έχουν οι Τσιπροκαμμένοι έχουμε 2 δρόμους μόνο, ή νέο μνημόνιο ακόμη βαρύτερο ή χρεοκοπία, ήταν κινδυνολόγος έτσι;

  • airman avatar
   airman @ Γεώργιος Τ. 21/02/2015 19:12:19

   Δεν κινδυνολογούσε απλά. Καλλιεργούσε και επένδυε στο φόβο! Ενώ οι "εθνοσωτήρες" είχαν έτοιμο σχέδιο. Κάτι για τη Θεσσαλονίκη έλεγε. Πόσο μακριά είναι; Πόσα διόδια πληρώνεις για να φτάσεις; Τι ωραία που είναι τα τρίγωνα Πανοράματος;

 2. Γιώργος K avatar
  Γιώργος K 21/02/2015 18:35:27

  Πολύ καλή ανάλυση

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.