Οριστικό τέλος σε πρόωρες εκλογές με αφορμή την ανάδειξη Προέδρου Δημοκρατίας
14/03/2019 21:14
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Οριστικό τέλος σε πρόωρες εκλογές με αφορμή την ανάδειξη Προέδρου Δημοκρατίας

Τέλος στα σενάρια της "δεξιάς παρένθεσης" έβαλε η ολοκλήρωση της ονομαστικής ψηφοφορίας καθώς η επόμενη κυβέρνηση θα έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον τρόπο εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας με απλή πλειοψηφία 151 ψήφων. Κατά τον τρόπο αυτό αναμένεται να αποσυνδεθεί η εκλογή του ΠτΔ από την διενέργεια εκλογών, γεγονός που θα σήμαινε πρόωρες εκλογές τον Φεβρουάριο του 2020 με τη λήξη της θητείας του Προκόπη Παυλόπουλου.

Η ολοκλήρωση της ονομαστικής ψηφοφορίας της δεύτερης φάσης για την Αναθεώρηση του Συντάγματος άναψε "πράσινο" φως με "προίκα" πάνω από 180 ψήφους στο περίφημο άρθρο 32 του Συντάγματος. To άρθρο 32 έλαβε 224 ψήφους "ναι", και 47 "όχι" και 1 παρών.

Το ίδιο και η αναθεώρηση του άρθρου 86 που αφορά το Νόμο περί ευθύνης υπουργών η οποία έλαβε 255 "ναι" και 17 "όχι". Αλλά και το άρθρο 62 για τον περιορισμό της βουλευτικής ασυλίας το οποίο έλαβε 237 "ναι" και 34 "όχι".

Το άρθρο 3 για την κατοχύρωση της θρησκευτικής ουδετερότητας πέρασε μεν, με 156 "ναι" και 101 "όχι" αλλά στην επόμενη Βουλή θα χρειαστεί 180 για να αναθεωρηθεί.

Πάνω από το όριο των 180 ψήφων και το άρθρο 101Α για τον περιορισμό ίδρυσης Ανεξάρτητων Αρχών, τη διευκόλυνση τρόπου εκλογής των μελών τους (σσ σήμερα εκλέγονται από τα 4/5 της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής) και την ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου τους: πήρε 232 "ναι" και 36 "όχι".

Το άρθρο 96 παρ 5 για το Δικαστικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων επίσης περνάει στην επόμενη Βουλή με προίκα πάνω από 180 ψήφους ( πήρε 237 "ναι" ).

Όλα τα υπόλοιπα άρθρα περνούν με πάνω από 151 αλλά λιγότερες από 180 ψήφους δηλαδή η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα χρειαστεί 180 για την αναθεώρησή τους. Στην κατηγορία αυτή είναι μεταξύ άλλων τα άρθρα που πέρασαν μόνο με τις ψήφους ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτών που στηρίζουν την κυβέρνηση όπως: κρατική εγγύηση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης (αρ 21 παρ 1), αναγνώρισης δικαιώματος στην υγεία (21 παρ 3), κατοχύρωση του δημοσίου ελέγχου αγαθών όπως το νερό και το ρεύμα (21 παρ 7), αναγνώριση ίσης αμοιβής για ίση εργασία (αρ 22 παρ 1), συνταγματική κατοχύρωση συλλογικών διαπραγματεύσεων για κατώτατο μισθό, (αρ 22 2) απαγόρευση της επίταξης (αρ22 παρ4), υποχρέωση του κράτους να παρέχει κοινωνική ασφάλιση (22 παρ5).

Στην ίδια κατηγορία, δηλαδή στην επόμενη Βουλή χρειάζονται 180 ψήφοι για να αναθεωρηθούν ανήκουν: υποχρέωση κύρωσης με Δημοψήφισμα Διεθνών Συνθηκών που προβλέπουν μεταβίβαση κυριαρχικών δικαιωμάτων του κράτους (αρ 28 παρ 2), η υποχρεωτική βουλευτική ιδιότητα για Πρωθυπουργό (αρ 37 παρ 2), η διενέργεια δημοψηφισμάτων με λαϊκή πρωτοβουλία (αρ44, παρ2), καθιέρωση αναλογικού εκλογικού συστήματος (αρ 54 παρ 1), δυνατότητα ορισμού από ενιαίο ψηφοδέλτιο έως 5 βουλευτών απόδημου ελληνισμού (αρ 54 παρ 4).

Το αποτέλεσμα στα άρθρα 32, 3 και 86

Εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας

-Αρθρο 32 παρ. 4 (προς την κατεύθυνση αποσύνδεσης της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής και σε περίπτωση αδυναμίας κοινοβουλευτικής εκλογής άμεση εκλογή, εφόσον έχουν προηγηθεί διαδοχικές ψηφοφορίες εντός εξαμήνου από την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας):

224 "ναι", 47 "όχι" και 1 παρών.

(221 "ναι", 46 "όχι", 3 "παρών")

- Αρθρο 32 παρ. 5 (προς την κατεύθυνση αποσύνδεσης της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής και σε περίπτωση αδυναμίας κοινοβουλευτικής εκλογής άμεση εκλογή, εφόσον έχουν προηγηθεί διαδοχικές ψηφοφορίες εντός εξαμήνου από την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας): 224 "ναι" , 47 "όχι" και εάν παρών.

(220 "ναι", 47 "όχι", 3 "παρών")

Θρησκευτική ουδετερότητα του Κράτους:

- άρθρο 3 παρ. 1: 156 "ναι", 101 "όχι" και 15 παρών

151 "ναι", 101 "οχι", 19 "παρών"

- άρθρο 3 παρ.2 : 156 "ναι" 101 "ναι" και 15 παρών

151 "ναι", 102 "οχι", 19 "παρών"

- άρθρο 3 παρ. 3 (κατάργηση παραγράφου): 171 "ναι" 99 "όχι" και 2 παρών

167 "ναι", 101 "οχι", 4 "παρών"

- άρθρο 3 (εισαγωγή ερμηνευτικής δήλωσης) (προσθήκη ερμηνευτικής δήλωσης προς την κατεύθυνση κατοχύρωσης της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους): 157 "ναι" 113 "όχι" και 2 παρών

153 "ναι", 115 "όχι", 4 "παρών"

Νόμος περί Ευθύνης υπουργών:

- άρθρο 86 παρ. 3 (προς την κατεύθυνση περιορισμού των προνομιακών ρυθμίσεων περί ποινικής ευθύνης υπουργών, ιδίως μέσω της κατάργησης της αποσβεστικής προθεσμίας και της κατάργησης της δυνατότητας αναστολής της δίωξης της προδικασίας ή της κύριας διαδικασίας):

255 "ναι", 17 "όχι"

253 "ναι", 17 "όχι",

- άρθρο 86 (εισαγωγή ερμηνευτικής δήλωσης) (προς την κατεύθυνση διευκρίνισης ότι το πεδίο ισχύος του άρθρου αναφέρεται αποκλειστικά στα αδικήματα που τελέστηκαν κατά την άσκηση και όχι επ’ ευκαιρία της άσκησης των υπουργικών καθηκόντων):

175 "ναι", 95 "όχι" 1 παρών

179 "ναι", 92 "όχι"

Πηγή:capital.gr