ΝΔ: "Ατελείωτη ανοχή" από το ΔΕΔΔΗΕ προς την κατασκευαστική Τοξότης (Καλογρίτσας)
11/07/2017 12:30
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

ΝΔ: "Ατελείωτη ανοχή" από το ΔΕΔΔΗΕ προς την κατασκευαστική Τοξότης (Καλογρίτσας)

Ατελείωτη ανοχή απέναντι στην εργολαβική εταιρεία Τοξότης, που προκαλεί εύλογα ερωτηματικά, δείχνουν κυβέρνηση και διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ, όπως καταγγέλλει με ερώτηση που κατέθεσε στη βουλή ο τομεάρχης ενέργειας Κ. Σκρέκας.


Η συγκεκριμένη εταιρεία όπως αναφέρει στην ερώτησή του ο κ. Σκρέκας αντιμετωπίζει προβλήματα σε συγκεκριμένα έργα που έχει αναλάβει από το ΔΕΔΔΗΕ ωστόσο παρά την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας να κηρυχθεί έκπτωτη, το ΔΣ δεν έχει εισάγει το θέμα προς συζήτηση εδώ και ένα μήνα. Επιπλέον ο βουλευτής αφήνει αιχμές για τη στάση ανοχής του ΔΕΔΔΗΕ αφού τα προβλήματα εμφανίστηκαν με την έναρξη της εργολαβίας το 2015.

Πιο συγκεκριμένα ο βουλευτής της ΝΔ επικαλείται στην ερώτησή του πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει υπηρεσιακή αναφορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που εισηγείται την έκπτωση της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε., αναδόχου εργολαβίας κατασκευής Δικτύων Διανομής των περιοχών Περιστερίου – Ελευσίνας, συμβατικού τιμήματος 17.050.000 ευρώ, αφού όπως αναφέρει "από την έναρξή της η εν λόγω εργολαβία παρουσίασε προβλήματα".

Σύμφωνα με το βουλευτή η συγκεκριμένη εργολαβία είχε ημερομηνία έναρξης την 1.8.2015 και διάρκεια 36 μήνες. Στην υπηρεσιακή εισήγηση αναφέρεται ότι τα προβλήματα στη συνεργασία με την εν λόγω εργολαβική εταιρεία αφορούν σε:

1. Μη έγκαιρη επισκευή βλαβών
2. Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης έργων
3. Ανεκτέλεστα έργα τα οποία αφορούν σε ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων
4. Ανεκτέλεστες εργασίες αποκοπών παροχών
5. Υπερβολικές καθυστερήσεις σε εργασίες επιχώσεων και επαναφορών επιφανειών μετά από εκσκαφές, στην αποκομιδή των προιόντων εκσκαφής, περισυλλογή αποξηλούμενων υλικών καθώς και κακοτεχνίες
6. Ανεκτέλεστες εργασίες κλαδεμάτων και αποψιλώσεων κ.α.

Σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα η ζημιά που προκαλείται στον ΔΕΔΔΗΕ, στη ΔΕΗ αλλά και στο δημόσιο συμφέρον είναι ανυπολόγιστη ενώ "δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά για τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση και η διορισμένη από αυτή διοίκηση δείχνει ατελείωτη ανοχή απέναντι στην εν λόγω εργολαβική εταιρεία, αφού από την αρχή υπήρχαν προβλήματα και σε μια χρονική περίοδο που ο όμιλος ΔΕΗ βρίσκεται σε οριακή κατάσταση”.

Όπως αποκαλύπτει ο τομεάρχης ενέργειας της ΝΔ, η εν λόγω εισήγηση προς τη Διοίκηση της εταιρείας έχει ημερομηνία 12 Ιουνίου, εντούτοις δεν εισήχθηκε προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο που ακολούθησε.

Επιπρόσθετα ο κ. Σκρέκας τονίζει ότι οι ανησυχίες είναι ακόμη μεγαλύτερες εάν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εργολαβική εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. έχει συνάψει κι άλλες συμβάσεις με τον ΔΕΔΔΗΕ, συνολικού συμβατικού τιμήματος 103.475.000 ευρώ πολλές από τις οποίες σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ανάλογα προβλήματα κι ενώ αρκετές έχουν εκχωρηθεί ως εγγύηση για χρηματοδότηση στην τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ.

Καταλήγοντας ο κ. Σκρέκας ερωτά τον αρμόδιο υπουργό:

1. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει υπηρεσιακή εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ στις 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 για οριστική έκπτωση της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. από το έργο "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ" με συμβατικό τίμημα 17.050.000 ευρώ; Για ποιο λόγο δε συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο που ακολούθησε;

2. Για πιο λόγο η κυβέρνηση και η διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ δείχνει τέτοια ανοχή στη συγκεκριμένη εργολαβική εταιρεία αφού, σύμφωνα με την υπηρεσιακή εισήγηση, η συνεργασία με την εν λόγω εταιρεία είχε από την έναρξη της προβλήματα;

3. Σε πόσες από τις υπόλοιπες εργολαβίες που έχει αναλάβει η ΤΟΞΟΤΗΣ στον ΔΕΔΔΗΕ συνολικού τιμήματος 103.475.000 ευρώ, υπάρχουν ανάλογα προβλήματα; Τι προτίθεστε να κάνετε γι αυτές; Θα εξακολουθήσετε να αποσιωπάτε το πρόβλημα;

4. Είναι αλήθεια ότι στην περιοχή της Θεσσαλίας οι εργαζόμενοι του ΤΟΞΟΤΗ έχουν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας διότι παραμένουν απλήρωτοι για μήνες;

5. Ποια είναι η ζημιά που έχει υποστεί ο ΔΕΔΔΗΕ και η ΔΕΗ μέχρι σήμερα από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του συγκεκριμμένου εργολάβου

6. Πόσες από τις συμβάσεις έχουν εκχωρηθεί από τον εγολάβο στην τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ για χρηματοδότηση;

7. Τι θα γίνει αν οι εν λόγω συμβάσεις καταπέσουν και δεν ολοκληρωθούν;

"Βορά στις κομματικές σκοπιμότητες του ΣΥΡΙΖΑ οι δημόσιες εταιρείες"

Mε αφορμήτην αδυναμία της τεχνικής εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. συμφερόντων Καλογρίτσα, να ικανοποιήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις προς τονΔΕΔΔΗΕο κ. ΚώσταςΣκρέκας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

"Σοβαρά ερωτηματικά προκαλεί η προσπάθεια της Κυβέρνησης και της διορισμένης απ’ αυτήν διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ, να αποσιωπήσουν επί μακρόν, τα τραγικά προβλήματα που έχει δημιουργήσει στον όμιλο Δ.Ε.Η., η αδυναμία της εργολαβικής εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. να ικανοποιήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις στο έργο "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ”, με συμβατικό τίμημα 17.050.000 ευρώ και έναρξη τον Αύγουστο του 2015.

`Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι η εν λόγω εργολαβική εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις συνολικού συμβατικού τιμήματος 103.475.000 ευρώ με τον ΔΕΔΔΗΕ, η διοίκηση του οποίου οφείλει να ενημερώσει αν υπάρχουν ανάλογα προβλήματα.

Οφείλει η Κυβέρνηση να απαντήσει στα πολλά και πολύ σοβαρά ερωτήματα που εγείρονται: Γιατί αποσιωπά τα γεγονότα; Ποιες είναι οι μέχρι τώρα ζημιές στον ΔΕΔΔΗΕ; Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν από την πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.; Γιατί δεν έχει έρθει το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να κηρυχθεί έκπτωτη η εργολαβική εταιρεία; Ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις στην Τράπεζα Αττικής, αν ακυρωθούν οι συγκεκριμένες συμβάσεις που έχουν δοθεί από την ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. ως εγγύηση για να δανειοδοτηθεί;".

capital.gr