Μπαράζ προεκλογικών τροπολογιών στο παρά… ένα
08/06/2019 11:40
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Μπαράζ προεκλογικών τροπολογιών στο παρά… ένα

Ακόμα και ελάχιστα λεπτά πριν κλείσει η Βουλή εχθές, η κυβέρνηση κατέθετε τη μία μετά την άλλη τροπολογίες οι οποίες αφορούσαν σε πολύ επιμέρους κοινωνικές ομάδες. Στόχος τους, η ικανοποίηση ιδιαίτερων συμφερόντων αυτών των ομάδων πριν από τις εθνικές κάλπες. Αυτές πρoέβλεπαν από καταβολή σύνταξης και επιδομάτων, παράταση προσωρινών συμβάσεων εργασίας, ως και αναγνώριση βαρέων και ανθυγιεινών.

Στον "κυκεώνα" των προεκλογικής σκοπιμότητας τροπολογιών που κατατέθηκαν στη Βουλή, προστέθηκε και αυτή που αφορούσε στις επικουρικές συντάξεις των παλαιών εργαζόμενων στην Εθνική Τράπεζα. Η συγκεκριμένη τροπολογία προκάλεσε την αντίδραση της τράπεζας. Μάλισταμ κύκλοι της Εθνικής προανήγγειλαν προσφυγή στην Δικαιοσύνη, και χαρακτήρισαν τη ρύθμιση ως "αντισυνταγματική". Παράλληλα κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι με την τροπολογία δημιουργεί συνταξιούχους δύο ταχυτήτων, καθώς οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα απολαμβάνουν μεγαλύτερες αποδοχές από τους εν ενεργεία εργαζομένους και τους υπόλοιπους συνταξιούχους του Δημοσίου.

Οσμή ρουσφετολογικού χαρακτήρα αποπνέει και η ένταξη των καθαριστριών των δημοσίων σχολείων στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών. Και αυτό γιατί η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων θα απολαύσει την ευνοϊκή διάταξη ασχέτως των ωρών ημερήσιας απασχόλησης τους.

Τι προβλέπουν οι τροπολογίες:

- Αναγνώριση "βαρέων" και "ανθυγιεινών" για τις σχολικές καθαρίστριες.

-Επιδότηση δόσεων για τους δανειολήπτες του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

-Καταβολή επικουρικής σύνταξης στους οριζόμενους δικαιούχους σύνταξης του Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας (ΛΕΠΕΤΕ) και του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης Ελλάδας.

-Τετράμηνη παράταση των προγραμμάτων κοινωφελούς απασχόλησης στους εργαζόμενους στην αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας και στις οργανωμένες εγκαταστάσεις προσφύγων και μεταναστών.

-Καταβολή επιδόματος υπερηλίκων ανασφάλιστων στους ανασφάλιστους υπερήλικες που έχουν την ιδιότητα του μέλους της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας.

Πιο αναλυτικά, οι τροπολογίες προβλέπουν τα ακόλουθα :

1. Τα απασχολούμενα πρόσωπα με την καθαριότητα των χώρων δημόσιας εκπαίδευσης οποιασδήποτε βαθμίδας, υπαγόμενα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τη νομοθεσία του πρώην ΙΚΑ, εντάσσονται στον ισχύοντα Κανονισμό Ασφάλισης Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ωρών της ημερήσιας απασχόλησής τους.

Ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισης τους υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης που πραγματοποιούν σε ημερήσια βάση.

2. Μπορούν να επιδοτούνται οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που χορηγήθηκαν με επιδότηση του επιτοκίου από τον τέως Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της κυβέρνησης, πρόκειται για δάνεια που χορηγήθηκαν έως το 2014 σε περίπου 120.000 δικαιούχους, εκ των οποίων οι 45.000 περίπου εξακολουθούν να οφείλουν, και τα οποία προορίζονταν για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, την αποπεράτωση υπό κατασκευή κατοικίας, την επέκταση υπάρχουσας κατοικίας και την επίσπευση υπάρχουσας κατοικία.

3. Αναλαμβάνεται από την 1η/1/2019 η καταβολή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης από το Ενιαίο Ταμείο Επιικουρικής Ασφάλισης Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) στους οριζόμενους δικαιούχους σύνταξης του Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας (ΛΕΠΕΤΕ) και του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης Ελλάδας –πρώην Προσωπικού Εθνικής Ακινήτων ΑΕ (ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ). Προβλέπεται ότι :

-Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (ΕΤΕ) υποχρεούται από τον Ιανουάριο του 2019 και πέρα, καταβάλλει το ΕΤΕΑΕΠ τις αναλογούσες εισφορές επικουρικής ασφάλισης για το σύνολο των ασφαλισμένων των Λογαριασμών, πλέον συμπληρωματικού ασφαλιστικού πόρου, ο οποίος για τα πρώτα χρόνια ανέρχεται στο ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικά για τους πρώτους 5 μήνες του 2019, η ΕΤΕ καταβάλλει επιπροσθέτως στο ΕΤΕΑΕΠ και το ισόποσο των εισφορών που βαρύνει τους ασφαλισμένους των Λογαριασμών, για επικουρική ασφάλιση για το διάστημα αυτό.

-Η ΕΤΕ υποχρεούται να καταβάλλει στους δικαιούχους τις συνταξιοδοτικές παροχές του έτους 208 στο ύψος που διαμορφώνονται από την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης τμηματικά έως την 31η/12/2020. Η προαναφερόμενη παροχή διενεργείται αφού συμψηφισθούν τυχόν καταβληθείσες παροχές από το ΛΕΠΕΤΕ και τον ΕΛΕΠΕΤΕ-ΠΠΕΘΝΑΚ για το έτος αυτό.

4. Επιτρέπεται η επέκταση της διάρκειας (σ.σ κατά 4 μήνες, δηλαδή έως την 30η/9, σύμφωνα με τις δηλώσεις του αναπληρωτή Υπ. Εργασίας, κ. Κορφιάτη) των προγραμμάτων κοινωφελούς απασχόλησης στα οποία οι ωφελούμενοι απασχολούνται :

-Για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.

-Για τη λειτουργία οργανωμένων εγκαταστάσεων προσφύγων και μεταναστών, όπως χώρων υποδοχής ή και ταυτοποίησης δομών προσωρινής φιλοξενίας ή και προσωρινής υποδοχής προσφύγων και μεταναστών, με χρηματοδότηση της επιπλέον δαπάνης είτε από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ είτε από άλλους εθνικούς πόρους, είτε από άλλους πόρους.

5. Καταβάλλεται το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων και στους ανασφάλιστους υπερήλικες που έχουν την ιδιότητα του μέλους της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας.

Στην περίπτωση τους, δεν βρίσκουν εφαρμογή οι διατάξεις που προϋπέθεταν τη μόνιμη και νόμιμη διαμονή τους στην Ελλάδα για 15 συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης ή 15 έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας, εκ των οποίων τα 10 συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής. Επίσης, δεν τυγχάνει εφαρμογής για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων και η διάταξη ως προς το ποσό του ε:πιδόματος που καταβάλλεται ανάλογα με τα έτη διαμονής στη χώρα.

Πηγή:capital.gr