Ενστάσεις αντισυνταγματικότητας για το μέρισμα
17/11/2017 15:41
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ενστάσεις αντισυνταγματικότητας για το μέρισμα

Ενστάσεις αντισυνταγματικότητας εγείρει η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής επί του νόμου που κατέθεσε η κυβέρνηση για την διανομή "κοινωνικού μερίσματος".

Υπενθυμίζεται ότι μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού κατατέθηκε στην Βουλή το σχέδιο νόμου για την διανομή του μερίσματος με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

Ο νόμος για το μέρισμα πέρασε ήδη από τις αρμόδιες Επιτροπές ενώ η ψήφισή του στην Ολομέλεια χθες Πέμπτη αναβλήθηκε λόγω των τραγικών γεγονότων στην Μάνδρα Αττικής.

Σύμφωνα με την Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής με τον εν λόγω νόμο εγείρονται θέματα αντισυνταγματικότητας τόσο σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των δικαιούχων του μερίσματος, όσο και τα κριτήρια επιλογής τους.

Όπως σημειώνεται στην Έκθεση "Δεδομένου, κατ’αρχάς ότι στην παρ. 1 αναφέρονται ως δικαιούχοι κοινωνικού μερίσματος, "τα οικονομικά αδύναμα πρόσωπα και ευάλωτα νοικοκυριά" προβληματισμός υφίσταται ως προς το εάν η ανωτέρω ρύθμιση συνιστά κατά το Σύνταγμα, ορισμένο, καθ’ ύλην προσδιορισμό του αντικειμένου της εξουσιοδότησης, έστω και σε γενικό πλαίσιο, συμφώνως το οποίο θα ενεργήσει η Διοίκηση προκειμένου να ρυθμίσει τα μικρότερα θέματα".

Ενώ τονίζεται πως "με την ίδια απόφαση προβλέπεται η περαιτέρω κατηγοριοποίηση των δικαιούχων, καθώς και ο καθορισμός της βάσης και του τρόπου υπολογισμού, αλλά και του ακριβούς ποσού του διανεμομένου Κοινωνικού Μερίσματος, ανά κατηγορία των ως άνω δικαιούχων, με "κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας και διαμονής", ο καθορισμός, διά της κοινής υπουργικής απόφασης, "άλλων" κριτηρίων δεν φαίνεται να αποτελεί επιτρεπτή, κατά το Σύνταγμα, νομοθετική εξουσιοδότηση.

Ακόμα η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής χτυπάει καμπανάκι για την ενίσχυση της ΔΕΗ από το μέρισμα τονίζοντας πως αυτή πρέπει να αφορά αυστηρά μόνο τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι με "απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, πλήρως ή μερικώς, το κόστος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, με αντίστοιχη πίστωση ως εισροή του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που τηρεί ο αρμόδιος διαχειριστής, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 55 του ν . 4001/2011 (Α' 179)".

Αυτονόητο είναι, προκειμένου η ανωτέρω προβλεπόμενη χρηματοδότηση να είναι σύμφωνη με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, ότι θα καλύψει αποκλειστικώς το κόστος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, και όχι άλλα κόστη των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.

capital.gr