ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μακεδονικό» τέλος photo

«Μακεδονικό» τέλος

Δεν ξέρουμε αν το έχετε καταλάβει αλλά…. «Μακεδονικό» τέλος. Πάπαλα, φινίτο λέμε. Όπως άνοιξε έτσι και θα κλείσει ...