ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί χάσαμε; photo

Γιατί χάσαμε;

________________________________________ Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ο i-reporter δημοσίευσε τις φωτογραφίες ...