Σημαντική αύξηση κερδών το 2015 για τον ΟΠΑΠ
31/03/2016 11:30
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Σημαντική αύξηση κερδών το 2015 για τον ΟΠΑΠ

Σημαντική αύξηση κερδών της τάξης του 8,1% στα 210,7 εκατ. ευρώ, εμφάνισε το 2015 ο ΟΠΑΠ. Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια του ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,9% την εξεταζόμενη περίοδο στα 625,4 εκατ. ευρώ έναντι 613,5 εκατ. ευρώ το 2014.

Την ίδια στιγμή από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι ο οργανισμός κατέβαλε στα δημόσια ταμεία ποσό πάνω από 500 εκατ. ευρώ μόνο από την περυσινή χρονιά.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της χρήσης 2015, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠΑΕ κ.Kamil Ziegler,αναφέρει:

"Το 2015 ήταν για την ΟΠΑΠ μία ακόμη χρονιά με σημαντικά επιτεύγματα και επιτυχημένες επιδόσεις σε οικονομικό επίπεδο. Ωστόσο, σηματοδοτήθηκε από διάφορα γεγονότα που επηρέασαν τις δραστηριότητες της εταιρείας. Η παρατεταμένη τραπεζική αργία, οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, που ισχύουν ακόμη, η αιφνιδιαστική θέσπιση ενός νέου κανονισμού με πρωτοφανείς περιορισμούς για τα VLTs και ο νόμος σχετικά με το ειδικό τέλος στα παίγνια της ΟΠΑΠ ήταν κρίσιμα ορόσημα, που επηρέασαν την Εταιρεία.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η ΟΠΑΠ αντέδρασε έγκαιρα και ανέλαβε στοχευμένες και καλά οργανωμένες πρωτοβουλίες, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της και να αναζωογονηθούν υφιστάμενα παίγνιά της. Σε κανονιστικό και φορολογικό επίπεδο, οι περιορισμοί και η αβεβαιότητα παραμένουν. Παρόλα αυτά συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας, προκειμένου να λειτουργήσουμε μέσα σε ένα ορθολογικό και ισορροπημένο περιβάλλον, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων της εταιρείας και του δικτύου των πρακτόρων μας".

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) στο 2015 αυξήθηκαν κατά 1,6% σε €1.399,6 εκ. έναντι €1.377,7 εκ. το 2014. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών στο 4ο τρίμηνο 2015 έφτασαν τα €401,7εκ., μειωμένα κατά 3,4%, παρουσιάζοντας ωστόσο βελτίωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες έναντι της μεταβολής των μικτών εισπράξεων από παιχνίδια.

Παράλληλα, ο οργανισμός εμφάνισε ισχυρή ταμειακή θέση στα 301,7εκατ. ευρώ. Επίσης, όπως επισημαίνεται, υπόλοιπο μικτό μέρισμα ανά μετοχή €0,23, που λαμβάνοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα διανομή προμερίσματος ύψους €0,17 οδηγεί σε συνολικό μικτό μέρισμα ανά μετοχή ύψους €0,40. Η οικονομική θέση του Ομίλου είναι πιθανόν να επανεξεταστεί έπειτα από την οριστικοποίηση των νομοθετικών/φορολογικών εκκρεμοτήτων.

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια

Τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια αυξήθηκαν κατά 1,9% στα €625,4 εκ. έναντι €613,5 εκ. το 2014. Τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια στο 4ο τρίμηνο 2015 ανήλθαν στα €179,0 εκ. μειωμένα κατά 1,8% έναντι της περσινής χρονιάς, καταγράφοντας περαιτέρω βελτίωση έναντι των καθαρών εσόδων προ εισφορών.

EBITDA

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το 2015 σε €377,1 εκ. έναντι €346,5 εκ. πέρυσι, ενισχυμένα κατά 8,8% λόγω της συνεχούς εστίασης στη μείωση του κόστους. Τα EBITDA ανήλθαν στο 4ο τρίμηνο 2015 σε €103,6 εκ. έναντι €107,4 εκ. το 4ο τρίμηνο του 2014.

Καθαρά κέρδη

Τα καθαρά κέρδη το 2015 ανήλθαν σε €210,7 εκ., αυξημένα κατά 8,1% έναντι €195,0 εκ. το 2014. Τα καθαρά κέρδη στο 4ο τρίμηνο 2015 διαμορφώθηκαν σε €51,7 εκ. μειωμένα κατά 32,1%. Προσαρμοσμένα για την απομείωση της αξίας της άδειας των Ελληνικών Λαχείων, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €58,8 εκ. μειωμένα κατά 22,7%.

capital.gr