Τα μωρά των μουσουλμάνων θα υπερτερούν αριθμητικά των χριστιανών ως το 2035
06/04/2017 22:24
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα μωρά των μουσουλμάνων θα υπερτερούν αριθμητικά των χριστιανών ως το 2035

Οι μουσουλμάνες μητέρες θα έχουν περισσότερα μωρά από τις χριστιανές ως το 2035, όπως διαπίστωσε μια νέα μελέτη. Ο Χριστιανισμός είναι σήμερα η μεγαλύτερη θρησκεία στον κόσμο, με τους χριστιανούς να αποτελούν σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού των 7,3 δισ. της Γης το 2015. Το Ισλάμ είναι η δεύτερη, με 1,8 δισεκατομμύρια μουσουλμάνους σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά σε λιγότερο από 20 χρόνια αυτό αναμένεται να αλλάξει, σύμφωνα με το Κέντρο Ερευνών Pew, καθώς οι γεννήσεις μουσουλμάνων θα ξεπεράσουν ελαφρώς αυτές των χριστιανικών, κάνοντας το Ισλάμ την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη θρησκευτική ομάδα στον κόσμο.

Οι άνθρωποι χωρίς θρησκεία, εν τω μεταξύ, αντιμετωπίζουν μια "έλλειψη γεννήσεων", όπως διαπίστωσε η έρευνα, πιθανώς οδηγώντας σε σημαντική μείωση του αριθμού.

Υπάρχουν ήδη σαφείς δείκτες της ραγδαίας ανάπτυξης που θα έρθει στον μουσουλμανικό πληθυσμό στον κόσμο, δήλωσε ο ανεξάρτητος φορέας. Κατά την περίοδο μεταξύ 2010 και 2015, οι γεννήσεις των μουσουλμάνων αποτελούσαν κατ' εκτίμηση το 31 τοις εκατό όλων των μωρών που γεννιούνται σε όλο τον κόσμο - ξεπερνώντας κατά πολύ το μουσουλμανικό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού, το οποίο ανήλθε σε 24 τοις εκατό το 2015.

Ο χριστιανικός πληθυσμός στον κόσμο επίσης εξακολουθεί να αυξάνεται, αλλά πολύ πιο αργά. Τα τελευταία χρόνια, το 33 τοις εκατό των μωρών στον κόσμο γεννήθηκαν από χριστιανούς, κάτι το οποίο είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από το ποσοστό των χριστιανών στον συνολικό πληθυσμό του κόσμου - 31 τοις εκατό το 2015.

Ο χριστιανικός πληθυσμός αυξάνεται πιο αργά διότι κατά μέσο όρο είναι γηραιότερος από ό,τι ο μουσουλμανικός πληθυσμός, διαπίστωσε το Pew. Ενώ ο σχετικά νέος χριστιανικός πληθυσμός σε περιοχές όπως η υποσαχάρια Αφρική αναμένεται να αυξηθεί κατά τις επόμενες δεκαετίες, περισσότεροι Χριστιανοί πεθαίνουν από γηρατειά από ό,τι γεννιούνται στις πλουσιότερες περιοχές όπως η Ευρώπη.

Μόνο στη Γερμανία, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι υπήρχαν περίπου 1,4 εκατομμύρια περισσότεροι θάνατοι χριστιανών από ό,τι γεννήσεις μεταξύ 2010 και 2015. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα νεότερα ποσοστά του πληθυσμού και η υψηλή γονιμότητα των μουσουλμάνων οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μεταξύ 2030 και 2035, θα υπάρξουν ελαφρώς περισσότερα μωρά που γεννιούνται από μουσουλμάνες (225 εκατομμύρια) από ό,τι από χριστιανές (224 εκατομμύρια), παρά το γεγονός ότι ο συνολικός χριστιανικός πληθυσμός θα εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερος. Την περίοδο 2055-2060, το χάσμα στις γεννήσεις μεταξύ των δύο ομάδων αναμένεται να συρρικνωθεί σε μόλις 6 εκατομμύρια (232 εκατομμύρια γεννήσεις μεταξύ των μουσουλμάνων έναντι 226 εκατομμύρια γεννήσεων μεταξύ των χριστιανών).

Οι άνθρωποι που δεν εντάσσονται σε καμία θρησκεία σήμερα αποτελούν το 16 τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά κατ' εκτίμηση μόνο το 10 τοις των νεογνών στον κόσμο, μεταξύ 2010 και 2015, γεννήθηκαν από μητέρες που δεν συνδέονται με καμία θρησκεία. Ως εκ τούτου, οι άθεοι, οι αγνωστικιστές και όσοι δεν συνδέονται με καμία συγκεκριμένη θρησκεία αναμένεται να μειωθούν ως ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού κατά τις επόμενες δεκαετίες. Την περίοδο 2055-2060, μόλις το 9 τοις εκατό όλων των μωρών θα γεννηθούν από γυναίκες που δεν συνδέονται με καμία θρησκεία, ενώ περισσότερα από επτά στα δέκα θα γεννηθούν είτε Μουσουλμάνοι (36 τοις εκατό) ή Χριστιανοί (35 τοις εκατό).

independent.co.uk