Σημαντική ανάλυση: Ποιες θα είναι οι συνέπειες του Brexit (pdf)
28/06/2016 11:54
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Σημαντική ανάλυση: Ποιες θα είναι οι συνέπειες του Brexit (pdf)

Οι πολίτες της Μεγάλης Βρετανίας αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνέπειες αυτής της απόφασής σε οικονομία, πολιτική, θεσμούς και αγορές θα έχουν αντίκτυπο τόσο στην ίδια τη Μεγάλη Βρετανία όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, όπως συνοψίζεται στο συνημμένο πίνακα της Grant Thornton (βλ. "Brexit scenario planner" παρακάτω).

Η επίδραση της αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας από την Ε.Ε. θα είναι διαφορετική για κάθε επιχείρηση. Εξετάζοντας τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για την επιχείρησή σας και σχεδιάζοντας την επόμενη ημέρα θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε θέματα στρατηγικής, χρηματοδότησης, διαχείρισης κινδύνων και προστασίας επενδύσεων.
Η Grant Thornton ανέλυσε το μηχανισμό αποχώρησης από την Ε.Ε., την επίδραση διαφόρων εξωτερικών παραγόντων στις επιχειρήσεις κατά το επόμενο χρονικό διάστημα και εξέτασε τις μελλοντικές μορφές επιχειρηματικής συνεργασίας Μεγάλης Βρετανίας και Ε.Ε. Τα παραπάνω είναι διαθέσιμα στο website της Grant Thornton UK http://www.grantthornton.co.uk/careers/.

Οι συνέπειες του Brexit σε οικονομία, πολιτική, κανονιστικό πλαίσιο & αγορές

Οι πρώτες 100 ημέρες

Η πρώτη 2ετία

Μακροπρόθεσμα Οικονομία

Η πρώτη έκπληξη

 Αστάθεια στις αγορές.

 Πτώση στα διεθνή χρηματιστήρια.

 Υποτίμηση της Στερλίνας. Σύμφωνα με ανάλυση της ΗSBC η Στερλίνα θα υποτιμηθεί 15-20% έναντι του δολαρίου.

Αστάθεια και αβεβαιότητα

 Η Μεγάλη Βρετανία θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση στην ενιαία αγορά ως πλήρες μέλος της Ε.Ε. κατά τη διαδικασία αποχώρησης.

 Πιθανή αναβολή επενδυτικών αποφάσεων μέχρι να ξεκαθαριστούν οι μελλοντικές εμπορικές σχέσεις της Μεγάλης Βρετανίας.

 Το ΔΝΤ εκτιμά ότι θα υπάρξει αυξημένος πληθωρισμός και πτώση στην κατανάλωση. Σταδιακή μετάβαση  Οι μακροπρόθεσμες οικονομικές συνέπειες δεν είναι προβλέψιμες αν και οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι θα είναι αρνητικές στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας. Επιχειρηματικό Περιβάλλον Περίοδος αβεβαιότητας  Αναβολή επενδυτικών αποφάσεων.

 Ρευστοποίηση επενδύσεων. Περίοδος προσαρμογής

 Αναβολή επιχειρηματικών αποφάσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις ίσως προβούν στη λήψη αποφάσεων κατά τους πρώτους 6 με 12 μήνες χωρίς να αναμένουν τις τελικές πολιτικές ή νομικές διευθετήσεις. Νέο επιχειρηματικό περιβάλλον

 Με την εγκαθίδρυση της νέας σχέσης Μεγάλης Βρετανίας και Ε.Ε. οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο άγνωστο περιβάλλον.

Πολιτική Πολιτική Αστάθεια

 Η Μεγάλη Βρετανία θα πρέπει να εκκινήσει τη διαδικασία του άρθρου 50 της Συνθήκης για την αποχώρηση κράτους μέλους.

 Η πλειοψηφία των βουλευτών του Κοινοβουλίου τάχθηκαν υπέρ της παραμονής στην Ε.Ε. και δεν υπάρχει οδικός χάρτης για τη διαπραγμάτευση της εξόδου.

Παρατεταμένη αστάθεια Εσωτερική αβεβαιότητα

 Πιθανές αλλαγές στις ηγεσίες των πολιτικών κομμάτων.

 Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο νέων εκλογών.

Συνταγματικά θέματα

 Η Σκωτία μπορεί να διεκδικήσει εκ νέου την ανεξαρτησία της.

 Πιθανές επιπτώσεις στις σχέσεις Μεγάλης Βρετανίας με την Ιρλανδία. Διεθνής Αβεβαιότητα  Εκλογές στις: ΗΠΑ (Νοέμβριος 2016), Γαλλία (άνοιξη 2017), Γερμανία (Σεπτέμβριος 2017), Πολωνία (2019). Οι εκλογές του 2020

 Οι ηγεσίες των πολιτικών κομμάτων της Μεγάλης Βρετανίας θα πρέπει να έχουν καταλήξει μέχρι τις εκλογές του 2020 για τη σχέση της με την Ε.Ε.

Θεσμικό πλαίσιο Ισχύον

 Η Μεγάλη Βρετανία ανακοινώνει την πρόθεσή της να αποχωρήσει εκκινώντας τη διαδικασία του άρθρου 50. Οι σχετικές διαπραγματεύσεις μπορεί να διαρκέσουν μέχρι δύο χρόνια.

Νέο

 Το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο που αφορά την Ε.Ε. παύει να εφαρμόζεται μετά από 2 έτη.

 Απαιτείται σε βάθος αναθεώρηση του βρετανικού δικαίου και θέσπιση νέου κανονιστικού πλαισίου. Παρατεταμένη μεταβατική περίοδος

 Η διετία πιθανόν να είναι ανεπαρκής για την θέση σε ισχύ του νέου νομικού πλαισίου ιδίως εάν υπάρξει πολιτική αστάθεια.

Αγορές Ελεύθερη πρόσβαση

 Διατηρείται η ελεύθερη πρόσβαση των επιχειρήσεων στις αγορές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Ελεύθερη πρόσβαση

 Η πρόσβαση στην ενιαία αγορά παραμένει ελεύθερη και διατηρούνται σε ισχύ για τη Μεγάλη Βρετανία οι εμπορικές συμφωνίες της Ε.Ε. με τρίτες χώρες.

 Η επίτευξη εμπορικής συνεργασίας σε νέες βάσεις με την Ε.Ε. είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία αποχώρησης του άρθρου 50 της ΣΕΕ.  Απαιτείται η υπογραφή νέων συμφωνιών με την Ε.Ε. και τις τρίτες χώρες.

Νέα σχέση

 Παραμένουν σε εξέλιξη οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε.  Έμφαση θα δοθεί στην ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων.

 Η ελευθερία παροχής υπηρεσιών περνάει σε δεύτερη μοίρα.

 Η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων θα περιοριστεί σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα για το Brexit:

http://utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=Brexit%20Gr%20270616&utm_term=%5BGR%5D&utm_content=Button

http://www.grantthornton.co.uk/brexit?

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ BREXIT ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ

imerisia.gr