Η διαφθορά κοστίζει στην ΕΕ μέχρι και 990 δις ετησίως
22/03/2016 15:20
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Η διαφθορά κοστίζει στην ΕΕ μέχρι και 990 δις ετησίως

Μελέτη αναφέρει ότι η διαφθορά των δημοσίων συμβάσεων και μόνο κοστίζει στην ΕΕ 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το πρόβλημα της διαφθοράς θα μπορούσε να της κοστίσει μέχρι και 990 δις ευρώ ετησίως, σύμφωνα με μελέτη που ανατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυκλοφόρησε τη Δευτέρα.

Η διαφθορά στην ΕΕ έρχεται σε πολλές μορφές και έχει πολλαπλές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες, σύμφωνα με τη μελέτη της RAND Europe. Με βάση τρία σενάρια με τη χρήση διαφορετικών μεθοδολογιών που περιλαμβάνουν τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες επιπτώσεις, η μελέτη διαπίστωσε ότι η ΕΕ υφίσταται απώλειες στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της, που κυμαίνονται μεταξύ 179 δις και 990 δις ευρώ ετησίως.

Τα στοιχεία είναι πολύ υψηλότερα από μια εκτίμηση του 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία το ανάλογο ποσό ήταν 120 δις ευρώ. Ωστόσο, η μελέτη της Επιτροπής εστιάζεται μόνο στις άμεσες συνέπειες της διαφθοράς.

"Η διαφθορά είναι μια μεγάλη μαύρη τρύπα στην καρδιά της ευρωπαϊκής οικονομίας" δήλωσε ο Carl Dolan, διευθυντής της Διεθνούς Διαφάνειας. "Αν οι εταιρείες βλέπουν ότι η διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων είναι στημένη, τότε δεν πρόκειται να λάβουν μέρος στην προσφορά και ως εκ τούτου το δημόσιο χάνει, επειδή αυτές δεν είναι ανταγωνιστικές προσφορές".

Η μελέτη διαπίστωσε ότι η διαφθορά που σχετίζεται με τις δημόσιες προμήθειες εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 5 δις ετησίως. Η διαφθορά των δημοσίων συμβάσεων περιλαμβάνει την σκόπιμη απομάκρυνση επιχειρήσεων από τη διαδικασία υποβολής προσφορών ώστε να υπάρχει μόνο ένας βιώσιμος υποψήφιος, περιορίζοντας παράλληλα τον χρόνο που μια εταιρεία πρέπει να απαντήσει σε μια προσφορά για ένα νέο συμβόλαιο.

Για να μειωθεί, η RAND Europe προτείνει η ΕΕ να εφαρμόσει ένα σύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών σε επίπεδο Ένωσης, το οποίο θα μειώσει δραστικά το κόστος της διαφθοράς κατά περίπου 920 εκατ. ευρώ. Ένα άλλο μέτρο για τη μείωση της διαφθοράς θα ήταν η ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αναφέρεται στη μελέτη. Ένα τέτοιο γραφείο θα διερευνούσε υποθέσεις διαφθοράς και θα μπορούσε να μειώσει το κόστος της διαφθοράς κατά 0,2 δις ευρώ ετησίως.

Οι χώρες με τον υψηλότερο κίνδυνο διαφθοράς συμβάσεων στην ΕΕ είναι η Πολωνία, η Ρουμανία, η Λιθουανία, η Κύπρος και η Κροατία, σύμφωνα με τη μελέτη. Πολλές από αυτές τις χώρες λαμβάνουν αρκετά χρήματα από την ΕΕ -η Πολωνία, για παράδειγμα, έλαβε πάνω από 1,4 δις ευρώ από κεφάλαια της ΕΕ το 2013 και είχε έναν από τους υψηλότερους κινδύνους διαφθοράς προμηθειών εκείνο το έτος. "Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του προβλήματος, αυτές είναι πολύ μετριοπαθείς προτάσεις" δήλωσε ο Dolan της Διεθνούς Διαφάνειας. "Και το γεγονός ότι η ΕΕ δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτά τα πολύ μέτρια πράγματα είναι ίσως μια ένδειξη του πόσο χαμηλά ήταν αυτή η προτεραιότητα για την ΕΕ κατά τα τελευταία χρόνια".

politico.eu