ΕΚΤ: Τερματισμός του QE στο τέλος Δεκεμβρίου
14/06/2018 15:00
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

ΕΚΤ: Τερματισμός του QE στο τέλος Δεκεμβρίου

Τον τερματισμό του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης στο τέλος του έτους ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ειδικότερα, η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τις καθαρές αγορές τίτλων στο πλαίσιο του προγράμματος (asset purchase programme - APP) με τον υφιστάμενο ρυθμό των €30 δισ./ μήνα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια, η κεντρική τράπεζα περιμένει – με την προϋπόθεση τα εισερχόμενα στοιχεία να επιβεβαιώσουν τις προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας – ο μηνιαίος ρυθμός των αγορών να μειωθεί στα €15 δισ. μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2018 και στη συνέχεια οι καθαρές αγορές να τερματιστούν.

Η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι πρόθεση της είναι να διατηρήσει την πολιτική επανεπένδυσης των ποσών από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ολοκλήρωση των καθαρών αγορών και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,40% αντιστοίχως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα τουλάχιστον μέχρι και το καλοκαίρι του 2019 και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο.

capital.gr