Δημιουργείται Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή
07/07/2016 08:30
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Δημιουργείται Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε χθες την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Η ΕΕ δημιουργεί το νέο Σώμα για να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη εισροή των προσφύγων, στα εξωτερικά σύνορα του μπλοκ όπου υπάρχει πρόβλημα. Στόχος είναι να αρχίσει άμεσα η λειτουργία της, αλλά γι' αυτό είναι πιθανόν να χρειαστούν εβδομάδες ή μερικοί μήνες και οι εργασίες θα εποπτεύονται από την εξάμηνη προεδρία της Σλοβακίας.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε: "Ενώ τα κράτη-μέλη θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους και οι εθνικές συνοριοφυλακές τους θα παραμείνουν οι βασικοί παράγοντες για τη διαχείριση των συνόρων τους, η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα λειτουργήσει ως δίχτυ ασφαλείας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ένα κράτος-μέλος δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την κατάσταση από μόνο του, η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα είναι σε θέση να παρέμβει, αντλώντας από πόρους που παρέχονται από τα κράτη-μέλη. Τα αναγκαία τυπικά μέτρα για να οριστικοποιηθεί η έγκριση πρέπει τώρα να ληφθούν γρήγορα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή να μπορεί να ξεκινήσει την λειτουργία της όσο το δυνατόν συντομότερα".

Η δημιουργία του Σώματος, που ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο Γιούνκερ στο διάγγελμά του στις 9 Σεπτεμβρίου 2015, αποτελεί μέρος των μέτρων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ατζέντας για τη μετανάστευση, ώστε να ενισχυθεί η διαχείριση και η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Στις 15 Δεκεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, με βάση την Frontex. Η πρόταση αυτή θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της μετανάστευσης, της βελτίωσης της εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διασφάλισης της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. Στις 22 Ιουνίου 2016 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Κομισιόν κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το νέο Σώμα. Η συμφωνία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 23 Ιουνίου το 2016.

Την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ακολουθήσει μια τελική ψηφοφορία σχετικά με τις τεχνικές τροποποιήσεις που απορρέουν από τη νομική-γλωσσική αναθεώρηση. Αυτό θα επιτρέψει στο Συμβούλιο να εγκρίνει το τελικό κείμενο της πρότασης.

neweurope.eu