ΚΟΣΜΟΣ

Η δομή του Ιρανικού Πολιτεύματος. photo

Η δομή του Ιρανικού Πολιτεύματος.

Ανώτατος Ηγέτης.____________________________________________________________________________________________Το υπέρτατο αξίωμα του πολιτεύματος του Ιράν. Ο Ανώτατος Ηγέτης εκλέγεται εμμέσως από την «Συνέλευση των ειδικών» ...