ΚΛΕΙΔΑΡΟΤΡΥΠΑ

κ. Πρωθυπουργέ, ἁπαλλᾶξτε τῶν καθηκόντων του τὸν ἐπικεφαλῆς Οἰκονομικό σας Σύμβουλο, κι’ὄχι μόνο photo

κ. Πρωθυπουργέ, ἁπαλλᾶξτε τῶν καθηκόντων του τὸν ἐπικεφαλῆς Οἰκονομικό σας Σύμβουλο, κι’ὄχι μόνο

Ἀγαπητέ κ.Πρόεδρε τῆς κυβερνήσεως, Μὲ ἐξαίρεση τὰ ἄμεσα κυβερνητικά πολιτικὰ πρόσωπα (Ὑπουργούς, Άναπληρωτές, ὑφυπουργούς) ὅλοι οἱ ἄλλοι (σύμβουλοι, διοικητές, ...