Υπόθεση Novartis: Τους έκαναν μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος μετά την αποστολή της δικογραφίας στη Βουλή
20/02/2018 20:10
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Υπόθεση Novartis: Τους έκαναν μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος μετά την αποστολή της δικογραφίας στη Βουλή

Και προστατευόμενοι μάρτυρες, δηλαδή πρόσωπα στα οποία έχει παρασχεθεί προστασία "από πιθανή εκδίκηση ή εκφοβισμό, ως φυσικών προσώπων που βοήθησαν στην αποκάλυψη εγκληματικών δραστηριοτήτων" αλλά και μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, είναι οι 3 προστατευόμενοι μάρτυρες για την υπόθεση Novartis όπως αναφέρει με επίσημη ανακοίνωσή του ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου (αρμόδιος για την εποπτεία και τον συντονισμό του έργου των Εισαγγελέων Εγκλημάτων Διαφθοράς) Δημήτριος Παπαγεωργίου.

Ο εισαγγελικός λειτουργός με αφορμή επισημάνσεις κυρίως εκ μέρους των καταγγελλομένων πολιτικών προσώπων πως στη δικογραφία δεν υπάρχει έγκρισή του για τη διαδικασία των ανώνυμων μαρτύρων, επισημαίνει πως στην πρώτη περίπτωση (απλώς προστατευόμενοι μάρτυρες) δεν απαιτείται άδεια του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ενώ στη δεύτερη που απαιτείται (μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος) αυτή δόθηκε.

Μετά την αποστολή στη Βουλή

Μόνο που σύμφωνα με την ανακοίνωση του εισαγγελικού λειτουργού, η άδεια αυτή ζητήθηκε και δόθηκε στις 9 Φεβρουαρίου κι αφού η δικογραφία είχε σταλεί ήδη στη Βουλή και τα πολιτικά πρόσωπα είχαν προαναγγείλει πως θα στραφούν κατά των ανωνύμων μαρτύρων. Η ετεροχρονισμένη δηλαδή προστασία των μαρτύρων, τους δίδει το δικαίωμα, αφενός να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους και αφετέρου να επιτύχουν το ακαταδίωκτο που παρέχει ο νόμος: "Αν ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που εποπτεύει και συντονίζει το έργο των Εισαγγελέων Εγκλημάτων Διαφθοράς, κρίνει μετά από την κατά την προηγούμενη παράγραφο ενημέρωσή του, ότι η ποινική δίωξη των εγκλημάτων της ψευδορκίας, της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης ή της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου ή των εγκλημάτων των παραγράφων 4 ή 8 του άρθρου 22 του ν. 2472/1997, δεν είναι απαραίτητη για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, μπορεί να παραγγείλει στον αρμόδιο για την άσκηση της ποινικής δίωξης εισαγγελέα την οριστική αποχή από την ποινική δίωξη για τις εν λόγω πράξεις" αναφέρει ο νόμος.

Η ανακοίνωση

Η ανακοίνωση του αρμόδιου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχει ως εξής:

"Με αφορμή τεθέντα ερωτήματα και δημόσιες δηλώσεις, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Οι υπ΄ αριθμ. 12/2017, 13/2017 και 1/2018 Εισαγγελικές Διατάξεις, εκδοθείσες σύμφωνα με το άρθρο 9 §§ 7, 1-5 Ν. 2928/2001 (όπως ισχύει μετά το Ν. 4254/2014) και αφορώσες στην παροχή προστασίας στα τρία πρόσωπα που εξετάσθηκαν με κωδική ονομασία κατά την προκαταρκτική εξέταση της "υπόθεσης Novartis" ("προστατευόμενοι μάρτυρες"), δεν υποβλήθηκαν σε μας προς έγκριση διότι δεν απαιτείται τέτοια έγκριση κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις του νόμου. Όμως, την 9-2-2018, εγκρίναμε άλλη Πράξη της Εισαγγελέως Εγκλημάτων Διαφθοράς Αθηνών (υπ΄ αριθμ. 3/2018), εκδοθείσα σύμφωνα με τη διάταξη το άρθρου 45Β § 1 ΚΠΔ (που προστέθηκε με το Ν. 4254/2014), με την οποία τα εν λόγω πρόσωπα χαρακτηρίσθηκαν ως "μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος".

capital.gr