ΓΣΕΒΕΕ: Έρχονται 55.000 νέοι άνεργοι
06/09/2016 20:36
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

ΓΣΕΒΕΕ: Έρχονται 55.000 νέοι άνεργοι

Νέους άνεργους θα φέρει η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το β' εξάμηνο του 2016. Σύμφωνα με την τελευταία εξαμηνιαία έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ, υπάρχει κίνδυνος απώλειας 22.500 επιπλέον θέσεων μισθωτής απασχόλησης, πέραν των όσων προκύψουν από τα πιθανά λουκέτα, στο επόμενο εξάμηνο.

Συνολικά, αναμένεται να απολεσθούν 55.500 θέσεις απασχόλησης στις μικρές επιχειρήσεις, αν συμπεριλάβουμε και τις απώλειες που θα προκύψουν από εκείνους που θα αναστείλουν την επιχειρηματική δραστηριότητα (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι). Στο β' εξάμηνο του 2016 αναμένονται 18.100 νέα "λουκέτα" μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πέραν των 18.000 που σημειώθηκαν στο α' εξάμηνο του ίδιου έτους.

Οι μελλοντικές ροές απασχόλησης δεν προβλέπεται να ενισχυθούν, καθώς η προβολή στην αναλογία προσλήψεων απολύσεων (3:10) για το επόμενο εξάμηνο είναι χειρότερη της αποτίμησης και επιδεινούμενη σε σχέση με τις αρχές του έτους.

Σε απόλυτα μεγέθη η απώλεια θέσεων καταγεγραμμένης συνολικής απασχόλησης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά το α’ εξάμηνο του 2016 ανέρχεται στις 4.200 (εκ των οποίων οι 2.500 ήταν μισθωτής απασχόλησης). Τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι επιχειρήσεις με 10-15 έτη λειτουργίας (9,3%).

Επίσης, σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ:

*Τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα έγκαιρης καταβολής μισθοδοσίας, ενώ το 28% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι έχουν μειώσει τις αποδοχές των υπαλλήλων στο προηγούμενο εξάμηνο. Επιπρόσθετα, το 28,1% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να μειώσει μισθούς ή ώρες εργασίας στο επόμενο εξάμηνο.

*Συνολικά, ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες έχει το 11,6%, δηλαδή περίπου 70,000 μικρές επιχειρήσεις.

* Το υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων με καθυστερημένες οφειλές αφορά εκεί- νες με χρέη προς το κύριο ασφαλιστικό ταμείο των επαγγελματιών (28,3%) .

*Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία πάνω από 500.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των κλάδων (επιστήμονες, βιοτέχνες, έμποροι, υπηρεσίες κα) έχουν χρέη προς τις εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 1 στις 3 επιχειρήσεις οφείλει δάνεια στις τράπεζες.

Πιο συγκεκριμένα, το 12,6% έχει ήδη χάσει τη ρύθμιση στην εφορία (περίπου 16,000), ενώ άλλο ένα 15% δηλώνει φόβο ότι θα τη χάσει. Περίπου 45,000 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με κατάσχεση/ ή δέσμευση λογαριασμών για οφειλές.

* Το 28,1% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να μειώσει μισθούς ή ώρες εργασίας στο επόμενο εξάμηνο.

* Αρνητικά αξιολογούν οι μικρές επιχειρήσεις τις μεταβολές που έχουν επέλθει στο θεσμικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. Το 91,6% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι η μείωση του κατώτατου μισθού δεν επέδρασε ευεργετικά προς την κατεύθυνσης βελτίωσης/ αναδιάρθρωσης της οικονομίας.

*Πάνω από 3 στις 10 επιχειρήσεις αναμένεται να μην είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις για το 2016.

Η 15η εξαμηνιαία έρευνα του οικονομικού κλίματος για τις ΜμΕ , αποτυπώνει την κατάσταση στις μικρές επιχειρήσεις, τον 7ο χρόνο των μνημονίων, σημειώνεται από τη ΓΣΕΒΕΕ.

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ:

*Η αβεβαιότητα του προηγούμενου εξαμήνου και η επιτυχής αξιολόγηση, που συνοδεύτηκε όμως από νέα δυσβάστακτα μέτρα, ενώ δεν μπόρεσε να δώσει ώθηση στην πορεία για ανάκαμψη της οικονομίας.

Για κάθε 1 επιχείρηση που εμφανίζει σημάδια βελτίωσης 10 επιχειρήσεις ασθενούν σοβαρά. Κάθε μέρα περισσότερες επιχειρήσεις βρίσκονται μπροστά από το φάσμα του λουκέτου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ, Καββαθά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, παγιώνεται ένας νέος οικονομικός δυϊσμός στην πραγματική οικονομία, ο οποίος προκαλεί έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις προς τις μικρές επιχειρήσεις, ενισχύει τιε ελαστικές μορφές απασχόλησης, διευρύνει τα ποσοστά άτυπων μορφών απασχόλησης και επαγγελματικής δραστηριότητας.

Τα επώδυνα και εμπροσθοβαρή μέτρα που συνοδεύουν το 3ο πρόγραμμα προσαρμογής, οδηγούν την οικονομία σε νέο κύκλο ανατροφοδοτούμενης στασιμότητας, έλλειψη προοπτικών, ενισχύουν την αποεπένδυση, σημείωσε ο κ. Καββαθάς.

capital.gr