Αυτό είναι ολόκληρο το βαρύ κατηγορητήριο κατά του Ανδρέα Μαρτίνη
18/05/2016 10:30
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Αυτό είναι ολόκληρο το βαρύ κατηγορητήριο κατά του Ανδρέα Μαρτίνη

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν πρώην πρόεδρος του Ερρίκος Ντυνάν Ανδρέας Μαρτίνης και η σύζυγός του Γεωργία μετά τη σύλληψή τους το βράδυ της Δευτέρας.

Οι δύο τους συνελήφθησαν μετά από ένταλμα που αφορούσε κατηγορία για «μίζα» περίπου 3 εκατομμυρίων μάρκων, ποσό που φέρεται να εισέπραξε ο πρώην πρόεδρος του Ερρίκος Ντυνάν από γερμανική εταιρεία που προμήθευε το νοσοκομείο με νοσοκομειακό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό.

Λεπτο προς λεπτό η μυστική επιχείρηση για τη σύλληψη

Στοβαρύ κατηγορητήριο περιγράφονται οι διαδρομές του χρήματος «προκειμένου να συγκαλυφθεί η πραγματική προέλευση και η ροή του ποσού των 3,1 εκατ. γερμανικών μάρκων από τον ένα λογαριασμό στον άλλο και η σύσταση υπεράκτιας εταιρίας με έδρα τη Μοράβια Λιβερίας»

Ολόκληρο κατηγορητήριο κατά του Ανδρέα Μαρτίνη

«Με την ιδιότητα του προέδρου του ΔΣ κατείχες, διαχειρίστηκες και χρησιμοποίησες περιουσία εν γνώσει ότι η περιουσία προέρχεται από το έγκλημα της απάτης ενώ παράλληλα χρησιμοποίησες τον ελληνικό και διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα με τη διακίνηση εσόδων προερχόμενων με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα

Στις 6 Απριλίου 1998 το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία Ερρικος Ντυνάν εξέδωσε πρόσκληση για την υποβολή προσφορών προμήθειας νοσοκομειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού στο νοσοκομείο

Mεταξύ των προσφορών που υποβλήθηκαν συμπεριλαμβανόταν εκείνη της εταιρίας «Hospitalia International GmbH», η οποία υποβλήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 1998 και μάλιστα ήταν η μοναδική που αφορούσε το σύνολο των δέκα τμημάτων – τομέα ενδιαφέροντος. Ωστόσο η προσφορά της εταιρίας δεν ήταν η χαμηλότερη εκ του συνόλου των προσφορών που υποβλήθηκαν.

Κατόπιν τούτου η επιτροπή προμηθειών του ιδρύματος με την 22/10/1998 εισηγητική έκθεσή της κατέληξε στην επιλογή της προσφοράς της εταιρίας, με ομόφωνη απόφαση της επιτροπής προμηθειών.

Σε εκτέλεση της απόφασης στις 16 Δεκεμβρίου 1998 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Ερρίκος Ντυνάν εκπροσωπούμενου από εσένα και της εταιρίας «Hospitalia International» με τίμημα, το οποίο μη συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ ανερχόταν σε 11.246.014.650 δρχ.

Ως πρόεδρος είτε της επιτροπής προμηθειών έιτε του κοινωφελούς ιδρύματος παρασιώπησες το γεγονός ότι είχες λάβει από την εταιρία Hopitalia International την υπόσχεση καταβολής υψηλού χρηματικού ποσού 1.873.000.565 δολάρια σε περίπτωση που το ΔΣ αποφάσιζε την ανάθεση της σύμβασης στην εν λόγω εταιρία.

Αν δε τα λοιπά μέλη της επιτροπής προμηθειών και του ΔΣ γνώριζαν την πραγματικότητα, δεν θα συναινούσαν στην ανάθεση προμήθειας στην εν λόγω εταιρία, ειδικά μάλιστα με το τίμημα που τελικά επιτεύχθηκε.

Η επιβάρυνση του συμβατικού τιμήματος με το ποσό που αποτελούσε προμήθεια για την ανάθεση της σύμβασης προκύπτει ευκρινώς από το γεγονός ότι στις 28 / 12/ 1998 ο λογαριασμός 0251-380142-0 (Τ. Contoyannopoylos ref MIJAS) πιστώθηκε από την εταιρία Hospitalia International με 1.873.565,04 δολάρια (3.130.850 γ.μάρκα), ενώ στο άρθρο 4 της σύμβασης προβλεπόταν ότι το ποσό 3,5 εκατ. μάρκα που αποτελεί μέρος του ποσοστού 20% του συμβατικού τιμήματος, το οποίο θα καταβαλλόταν ως προκαταβολή εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης η οποία συνέβη στις 16/12 / 1998 επομένως έως τις 26/12/1998.

Ο λόγος για τον οποίο γίνεται μνεία στη σύμβαση του ποσού των 3,5 εκατ μάρκων ως διακριτού μέρους της προκαταβολής του 20% του συμβατικού τιμήματος είναι αδιαφανής ιδίως μάλιστα εν όψει της εντελώς ασαφούς αιτιολογίας «εκκίνηση του έργου και κόστος σχεδιασμού», ο οποίος είναι άγνωστο τί ακριβώς αφορά και δεν εξειδικεύεται περαιτέρω.

Η ανάδοχος εταιρία αφού έλαβε το ποσό της προκαταβολής, που προήλθε από το αδίκημα της απάτης, το ενσωμάτωσε στην περιουσία της και το προοριζόμενο για σένα μέρος της το μεταβίβασε στον προαναφερόμενο οριστικό λογαριασμό.

Η βλάβη στο κοινωφελές ίδρυμα -σύμφωνα με την κατηγορία- είναι ισόποση της προμήθειας που τελικά επιβάρυνε το συνολικό τίμημα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα χρήματα της μίζας ακολούθησαν μία δαιδαλώδη διαδρομή μέσα από τραπεζικούς λογαριασμούς offshore εταιριών. «Το ποσό των 3.133.350,17 γ.. μάρκα το οποίο η Hospitalia International υποσχέθηκε και κατέβαλε σε εσένα προκειμένου εςύ να ταχθείς ως πρόεδρος τόσο της επιτροπής προμηθειών όσο και ως πρόεδρος του ΔΣ του ιδρύματος, υπέρ της ανάθεσης σε αυτήν της σύμβασης νοσοκομειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού για το νοσοκομείο, διοχετεύθηκε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελβετίας διερχόμενο από 6 διαφορετικούς λογαριασμούς, που ανήκαν είτε σε σένα είτε στη σύζυγό σου Γ. Μαρτίνη είτε και στους δύο από κοινού είτε τέλος στον δικηγόρο Θ Κ, προκειμένου να συγκαλυφθεί η αληθινή προέλευσή του και να χαθούν τα ίχνη της κίνησής του από λογαριασμό σε λογαριασμό. Στη συνέχεια διοχετεύθηκε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδα και μετατράπηκε σε ακίνητη περιουσία».

Η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα προκειμένου να τοποθετηθεί σε αυτό το ποσό των 3,1 εκατ. . μάρκα που αποκόμισες με την ουσιαστική αποπεράτωση του κακουργήματος της απάτης και με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στο εν λόγω ποσό καθώς και η μετατροπή του ως άνω ποσού σε ακίνητη περιουσία την οποία εσύ και η σύζυγός σου Γ. Μαρτίνη τελέσατε γνωρίζοντας ότι προέρχεται από το κακούργημα της τελεσθείσας από εσένα απάτης και με σκοπό να συγκαλυφθεί η παράνομη προέλευσή της συνιστούν πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, προερχομένων από το βασικά αδίκημα της απάτης εκ της οποίας η ζημία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ.

Το δε άνοιγμα 6 διαφορετικών λογαριασμών στην Ελβετική τραπεζα Credit Suisse, οι διαδοχικές μεταφορές του ίδιου ποσού μεταξύ των λογαριασμών αυτών εν μέσω πλείστων άλλων εισροών και εκροών χρηματικών ποσών προθεσμιακών καταθέσεων κλπ, προκειμένου να συγκαλυφθεί η πραγματική προέλευση και η ροή του ποσού των 3,1 εκατ. γερμανικών μάρκων από τον ένα λογαριασμό στον άλλο και η σύσταση υπεράκτιας εταιρίας με έδρα τη Μοράβια Λιβερίας προκειμένου να αποκτήσει αυτή την κυριότητα των επίδικών ακινήτων συνιστούν αφενός επανειλημμένη τέλεση της πράξης της νομιμοποίησης και αφετέρου κατ’ επαγγελματος τέλεσης της πράξης αυτής επί σκοπό πορισμού εισοδήματος βάση σχεδίου και όχι ευκαιριακή με τη διαμόρφωση υποδομής εκ μέρους σου και του συζύγου σου Γ. Μαρτίνη δικαιούχων των εν λόγω ελβετικών λογαριασμών.

Για χρονικό διάστημα της τάξης της 15ετίας εσύ και η σύζυγός σου εισπράτατε μίσθωμα ύψους 5.500 ευρώ μηνιαίως με αποτέλεσμα στο συνολικό χρονικό διάστημα να έχετε αποκομίσει ποσό 990.000 ευρώ.

Τέλος καταγράφεται και το ποσό των 600.000 δολαρίων το οποίο φέρεται να επενδύθηκε μέσω εταιρίας το 1998, και τα εισοδήματα αυτού εμπίπτουν στην έννοια του εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, καταγράφεται πως από τον Οκτώβριο του 1998 άρχιςε η διακίνηση των χρημάτων από λογαριασμούς συμφερόντων της εταιρίας Hospitalia International αλλά και λογαριασμούς του οικονομικού διαχειριστή της ενδιάμεσης εταιρία MIJAS LTD, προς λογαριασμούς του Ανδρ. και της Γεωργίας Μαρτίνη.

Μέρος των χρημάτων στις 7/8/2001 εισέρχεται σε τραπεζικό λογαριασμό της ΑΛφα Μπανκ τηρούμενο από την εταιρία State Enterprises SA, Monrovia Liberia. Πρόκειται για έμβασμα 1,1 εκατ. δολάρια προερχόμενο από λογαριασμό στην Credit Suisse Ελβετίας με δικαιούχους το ζεύγος Μαρτίνη.

Την επόμενη ημέρα το ποσό δραχμοποιήθηκε και εκδόθηκαν τρεις επιταγές ενώ την μεθεπόμενη ημέρα στις 9 / 8/2001 το Ερρίκος Ντυνάν ως οικοπεδούχος μεταβίβασε στην State Enterprises ακίνητα κυριότητάς του, ευρισκόμενα εντός του κτιρίου που αποκαλείται Πολιτεία Busuness Centre και το οποίο αποτελεί μέρος του ευρύτερου κτιριακού συγκροτήματος εντός του οποίου στεγάζεται το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν. Το τίμημα της πώλησης ανήλθε στο ποσό των 277.400.000 δρχ που αναφέρεται στο συμβόλαιο ότι καταβλήθηκε ενώπιον συμβολαιογράφου.

Στις 30 Νοεμβρίου μεταβιβάστηκαν στην ίδια εταιρία δύο θέσεις στάθμευσης έναντι 10 εκατ. δρχ. Τα ακίνητα παρέμειναν στην κυριότητα της State Enterprises έως τις 28/12/2010 οπότε και μεταβιβάστηκαν, έναντι 418.540,68 ευρώ, στην Γεωργία Μαρτίνη, επί των οποίων εςύ παρακράτησες για τον εαυτο σου φόρου ζωής την επικαρπία.

Την ίδια ημέρα η State Enteprises έπαυσε τις εργασίες της δηλώνοντας τη μεταβολή αυτή στην αρμόδια ΔΟΥ».

eleftherostypos.gr