ΑΕΙ και ΤΕΙ κατά της Σίας Αναγνωστοπούλου
02/11/2016 14:56
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

ΑΕΙ και ΤΕΙ κατά της Σίας Αναγνωστοπούλου

Εν μέσω διασταυρούμενων «πυρών» βρίσκεται η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, Σία Αναγνωστοπούλου με αφορμή τις ρυθμίσεις που προωθεί στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Από τη μία, τα πανεπιστήμια ετοιμάζονται να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας υποστηρίζοντας ότι είναι αντισυνταγματική η επιβολή «πλαφόν» 1.000 ευρώ στα τέλη εγγραφής των προγραμμάτων των μεταπτυχιακών σπουδών, αλλά και ποσοστώσεων στις αμοιβές των καθηγητών που συμμετέχουν σε αυτά. Κι από την άλλη, τα ΤΕΙ αντιδρούν με σφοδρότητα στη διάταξη η οποία προβλέπει ότι τα πτυχία που παρέχουν πανεπιστημιακές σχολές πενταετούς ή εξαετούς διάρκειας, π.χ. οι Πολυτεχνικές και οι Γεωπονικές, είναι ισοδύναμα με Μάστερ.

Ειδικότερα, οξύτατες αντιδράσεις προκαλεί και η νέα εκδοχή του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας για τις μεταπτυχιακές σπουδές, το οποίο χθες εστάλη προς επεξεργασία στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής και ορίζει ότι όσα προγράμματα των πανεπιστημίων ή των ΤΕΙ δεν «συμμορφωθούν» με τις διατάξεις του εντός τεσσάρων μηνών από τη ψήφιση του νόμου θα πάψουν να ισχύουν.

Οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν τα εξής:

• Γίνεται διαχωρισμός μεταξύ προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και προγραμμάτων Μεταπτυχιακής Επαγγελματικής Ειδίκευσης (ΠΜΕΕ). Στα ΠΜΣ ορίζεται ότι το ύψος του τέλους εγγραφής, το οποίο προσδιορίζεται για όλη τη διάρκεια σπουδών που προβλέπει το πρόγραμμα και πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένο, δεν υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ για ΠΜΣ διάρκειας δύο εξαμήνων, 750 ευρώ για ΠΜΣ διάρκειας τριών εξαμήνων και 1.000 ευρώ για ΠΜΣ διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων.

• Στα ΠΜΕΕ τα προβλεπόμενα δίδακτρα δεν μπορούν να ξεπερνούν κατά δυόμισι φορές τα προβλεπόμενα τέλη εγγραφής σε ΠΜΣ (δηλαδή έως 2.500 ευρώ) και οφείλουν να είναι πλήρως αιτιολογημένα.

• Η απόφαση επιβολής τέλους εγγραφής σε ΠΜΣ λαμβάνεται από τη Σύγκλητο ή τη Συνέλευση του ΑΕΙ με απόλυτη πλειοψηφία επί των μελών της. Προϋπόθεση για την έγκριση αυτή είναι η ειδικά αιτιολογημένη και διεξοδικά τεκμηριωμένη πρόταση της Συνέλευσης του αρμόδιου Τμήματος.

• Με απόλυτη πλειοψηφία από τη Σύγκλητο ή τη Συνέλευση προσδιορίζονται, επίσης, οι αμοιβές των καθηγητών και ερευνητών που συμμετέχουν σε ΠΜΣ. Όπως προβλέπεται, το σύνολο των ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών καθηγητών και ερευνητών από την εν γένει συμμετοχή τους σε ΠΜΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ακαθάριστου βασικού μηνιαίου μισθού καθηγητή πρώτης βαθμίδας.

ΜάστερΕν τω μεταξύ, άλλη διάταξη, την οποία η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου απέστειλε στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής προς επεξεργασία, προβλέπει ότι «οι τίτλοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων ή Σχολών με θετικό-εφαρμοσμένο προσανατολισμό πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης είναι ισοδύναμα με μεταπτυχιακά διπλώματα υπό τη διεθνή ονομασία 'MASTER' όπως αυτά χορηγούνται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, αλλά και όσων χωρών της αλλοδαπής ακολουθούν αντίστοιχη πρακτική».

Σύμφωνα με τη διάταξη, οι κάτοχοι των τίτλων σπουδών με την ανωτέρω ισοδυναμία «απαλλάσσονται της υποχρέωσης κατοχής διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για τις μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά ΑΕΙ».

Η διάταξη αυτή αποτελεί, ουσιαστικά, την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των Πολυτεχνικών και Γεωπονικών Σχολών, αλλά προκαλεί τις οξύτατες αντιδράσεις των ΤΕΙ, τα οποία θεωρούν ότι πλήττονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τους.

imerisia.gr