ΕΛΛΑΔΑ

Μια Ελλάδα του μέλλοντος... photo

Μια Ελλάδα του μέλλοντος...

"Η Ελλάδα για το μέγεθος της (και εννοούσε το οικονομικό και στρατηγικό) έχει δυσανάλογα μεγάλη επιρροή στη Δύση», ...