ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

Άλλος για διαβούλευση; photo

Άλλος για διαβούλευση;

Θεαματική υποδοχή συνάντησε, από την κοινωνία των πολιτών, η κυβερνητική πρωτοβουλία της «ανοιχτής διακυβέρνησης». Στις τρεις πρώτες μέρες ...