ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

Wag the dog, the series photo

Wag the dog, the series

Η μεγαλύτερη επιτυχία στην πολιτική είναι η δημιουργία κι εγκαθίδρυση της πολιτικής ατζέντας στη δημόσια σφαίρα, το αποκαλούμενο ...