ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

Ο προδότης photo

Ο προδότης

Τον προδότη πολλοί εμίσησαν, την προδοσία ουδείς. Ήταν πάντοτε μια διαδικασία που προήγαγε τα γεγονότα, τους άλλαζε «πίστα», ...