ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

Κυβέρνηση... ούφο photo

Κυβέρνηση... ούφο

Είναι εντυπωσιακό. Ακόμη κι ένα θέμα που έχει αναχθεί από την κυβέρνηση σε μείζον, που αποτελεί την αρχή ...